06-10-15

Linkebeek uitbreiding

Linkebeek

 

In principe heeft voogdijminister Liesbeth Homans (NVA) gelijk: ook in Linkebeek moet de taalwet worden nageleefd. In de praktijk zijn er echter twee obstakels: het francofone superioriteitsgevoel van de MR-kliek rond Damien Thiéry die zelf wel voldoende Nederlands kent maar koppig weigert het te gebruiken in bestuurszaken.

Ten tweede is er de demografische ontwikkeling: Linkebeek was Vlaams maar door de inwijking van francofonen uit Brussel is de bevolking overwegend Franstalig geworden: dat blijkt uit elke verkiezingsuitslag.

Ik zie maar één remedie: maak Brussel weer aantrekkelijk om er te wonen en te blijven wonen, maak onze hoofdstad opnieuw leefbaar ook voor welgestelde francofonen. Dit zal grote inspanningen vergen en een visie op de langere termijn die je van de NVA niet kan verwachten. Deze partij heeft geen enkel respect voor de Brusselaars: Brussel kan hen in wezen gestolen worden, hun hoofdstad is Antwerpen. Maar de korte termijnoplossing van Homans haalt niets uit: de nieuwe Vlaamse burgemeester heeft zijn benoeming zelfs met tegenzin aanvaard – die man weet ook wel dat hij machteloos staat.

staf de wilde, de haan 6 okt. 15

08:45 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Linkebeek

Linkebeek

 

In principe heeft voogdijminister Liesbeth Homans (NVA) gelijk: ook in Linkebeek moet de taalwet worden nageleefd. In de praktijk zijn er echter twee obstakels: het francofone superioriteitsgevoel van de MR-kliek rond Damien Thiéry die zelf wel voldoende Nederlands kent maar koppig weigert het te gebruiken in bestuurszaken.

Ten tweede is er de demografische ontwikkeling: Linkebeek was Vlaams maar door de inwijking van francofonen uit Brussel is de bevolking overwegend Franstalig geworden: dat blijkt uit elke verkiezingsuitslag.

Ik zie maar één remedie: maak Brussel weer aantrekkelijk om er te wonen en te blijven wonen, maak onze hoofdstad opnieuw leefbaar ook voor welgestelde francofonen. Dit zal grote inspanningen vergen en een visie op de langere termijn. Maar de korte termijnoplossing van Homans haalt niets uit: de nieuwe Vlaamse burgemeester heeft zijn benoeming zelfs met tegenzin aanvaard – die man weet ook wel dat hij machteloos staat.

 de haan 6 okt. 15

08:06 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

05-10-15

langer leven, langer werken???

(overgenomen van De Wereld Morgen)

 

“We leven langer dus moeten we wel langer werken”: is dat wel zo?

Politici, werkgevers, economen hebben de langer-moeten-werken-stelling zo vaak herhaald tot alle journalisten hun interview over de pensioenhervorming aanvatten met “we weten dat we met z’n allen langer moeten werken…”. Onder verstaan: iedereen is het daarover eens, daar hoeven we het niet meer over te hebben.
 
vrijdag 2 oktober 2015
 

Vindt u dit artikel de moeite? Geef ons dan uw fair share.

Welnu, wij willen het er wél over hebben. Op 23 juli, in volle vakantieperiode, heeft het parlement ingestemd met een verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar tegen 2030. Vanaf 2019 zal je pas met vervroegd pensioen kunnen gaan vanaf 63 jaar, als je 42 jaar hebt gewerkt. Drie op vier vrouwen en één op vier mannen die nu aan het werk zijn, geraken niet aan een loopbaan van 42 jaar. Vervroegd pensioen zal er voor hen niet meer in zitten. Ook de minimumleeftijd voor SWT wordt opgetrokken tot 62 jaar. En voor het overlevingspensioen tot 55 jaar tegen 2030 (nu nog 45 jaar).

Wat betekent democratie eigenlijk voor de meerderheidspartijen? Die maatregelen stonden in geen enkel verkiezingsprogramma, de sociale partners werden er niet in gekend, een maatschappelijk debat was niet aan de orde. De zoveelste zogenaamde TINA-beslissing, “there is no alternative”. Oh nee? Wij vinden van wel!

Worden we allemaal ouder?

“Om te beginnen leven we niet zo veel langer dan vroeger”, zegt Patrick Deboosere, demograaf verbonden aan de VU Brussel. Op 2 september presenteerde hij voor de vakbondssecretarissen van de LBC-NVK een zeer gesmaakte analyse van de vergrijzing en de betaalbaarheid ervan.

De algemene levensverwachting van bij de geboorte is wel flink gestegen, vooral omdat de kindersterfte sterk is verminderd. Maar de winst in levensverwachting op oudere leeftijd is niet zo spectaculair. Een man van 65 jaar had in 1841 een gemiddelde levensverwachting van 11 jaar. Nu is dat 17 jaar. En voor een man van 85 jaar bedroeg de levensverwachting toen 3,9 jaar. Nu 5,3 jaar. Over een tijdspanne van 175 jaar kan je dat bezwaarlijk een sterke stijging noemen. Het ouder worden is wel ‘gedemocratiseerd’. Meer mensen worden ouder doordat gezondheidszorg en sociale bescherming meer toegankelijk zijn, niet enkel voor de ‘happy few’. Dat is het resultaat van volgehouden sociale strijd. Iets wat wel eens wordt vergeten.

We worden gemiddeld ouder, maar achter dat gemiddelde schuilt heel wat ongelijkheid. Zo kan je in het riante Sint-Maartens-Latem hopen om ruim 84 jaar te worden terwijl je in het Waalse Dour blij mag zijn als je 76 jaar wordt. Factoren die een rol spelen zijn: voeding, woonomgeving, toegang tot gezondheidszorg, risicogedrag, zware beroepen, opleiding. Wat niet is gedemocratiseerd, is de gezonde levensverwachting. Wie een diploma hoger onderwijs heeft, leeft gemiddeld twintig jaar langer in goede gezondheid dan iemand zonder diploma. Gemiddeld genomen is alleen wie een hoger diploma heeft nog gezond op de leeftijd van 67 jaar. Waar zit dan de logica achter de mantra “We leven langer dus we moeten langer werken”?

Onbetaalbaar?

De waarschuwing over de onbetaalbaarheid van de pensioenen is niet nieuw, zo leerde ons Patrick Deboosere. In 1936 al voorspelde de vermaarde demograaf Alfred Sauvy zware economische uitdagingen omdat de mensen ouder werden. Zijn waarschuwing werd geen realiteit. De mensen werden ouder, ze gingen minder uren werken en toch stegen de pensioenbedragen. Sauvy had iets belangrijks over het hoofd gezien, met name de voortdurende stijging van de productiviteit. Met minder arbeid werd meer welvaart geproduceerd en de vakbonden streden voor een eerlijke verdeling van die productiviteitswinst. Daaraan hebben we het te danken dat we heel wat minder werken, zowel in uren als in loopbaanjaren. En toch hebben we hogere pensioenen dan in 1936, toen Sauvy zich grote zorgen maakte. Waarom zou productiviteitswinst nu ineens niet meer kunnen worden omgezet in verkorting van de arbeidstijd? Er is geen andere verklaring dan dat het beleid van deze regering ten dienste staat van de Winst.

Of de pensioenen betaalbaar zijn hangt af van een eerlijke verdeling van de geproduceerde welvaart en niet van onze bereidheid om te werken tot we erbij neervallen. Oudere werknemers langer aan het werk houden zal trouwens de productiviteit eerder doen zakken. Onderzoek van Securex toont aan dat het aantal werknemers dat langer dan één jaar ziek is, verdubbelde tussen 2001 en 2013. Toeval of niet, in dezelfde tijdspanne verdubbelde ook het aantal 50-plussers dat nog aan het werk is. De kans is dus reëel dat een deel van de huidige uitgaven voor werkloosheid (SWT) en pensioen verschuiven naar gezondheidszorg. Wat hebben we dan gewonnen?

De vergrijzing brengt meer kosten mee, dat kunnen we niet ontkennen. De Studiecommissie voor de Vergrijzing berekende dat de totale uitgaven voor de sociale zekerheid tegen 2060 30,6 procent van het BBP zullen bedragen, tegenover 26,4 procent in 2013. Dat betekent een meeruitgave van 380 miljoen euro per jaar. Onoverkomelijk is dat niet. In de periode van economische crisis, van 2007 tot 2012, steeg het aandeel van de sociale uitgaven in het BBP met vijf procent. Hoe kan je dan volhouden dat een stijging met vier procent over een periode van veertig jaar geen haalbare kaart is? De sociale uitgaven aan banden leggen is geen economische noodzaak maar een politieke keuze, verpakt in een mythe van onbetaalbaarheid.

Concurrentie op arbeidsmarkt

Als iedereen twee jaar langer werkt, zullen ruim 300.000 banen bezet blijven die anders zouden vrijkomen voor jongeren. Eén op vier jongeren onder de 25 jaar is op zoek naar werk. Pech voor hen. Zo mag je dat niet bekijken, vindt onze minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine. Hij beweert dat in landen die al eerder de pensioenleeftijd verhoogden de jeugdwerkloosheid is gedaald. De minister heeft zijn huiswerk niet erg zorgvuldig gemaakt.

Kim De Witte, docent leergang pensioenrecht aan de KU Leuven, onderzocht het effect op de jeugdwerkloosheid in landen die hun pensioenleeftijd hadden opgetrokken. Enkele voorbeelden. In Denemarken steeg de jeugdwerkloosheid van 6 procent in 2000 naar 12 procent in 2010. Frankrijk trok in 2011 de pensioenleeftijd op van 60 naar 62 jaar en verlengde de loopbaanduur van 37,5 jaar tot 40 jaar. Gevolg: de jeugdwerkloosheid steeg van 18 procent in 2008 naar 24 procent in 2014. Eenzelfde tendens tekent zich af in Zweden en Ierland. Ook het Federaal Planbureau gaat ervan uit dat een hogere leeftijd voor pensioen en vervroegd pensioen zal leiden tot hogere werkloosheid. Wie beloofde ook weer ‘jobs, jobs, jobs’?

Verplicht langer werken betekent voor onze regering ook langer en strenger activeren van oudere werkzoekenden. Alsof feller activeren meer werkbare jobs voor oudere werknemers oplevert. Combineer dat met een politiek om zieken sneller weer op de arbeidsmarkt te duwen. En zet jonge werkzoekenden zonder diploma op droog zaad door het recht op een inschakelingsuitkering te beperken. En je krijgt een overschot aan werkkrachten, het perfecte recept voor een grotere concurrentie op de arbeidsmarkt. Dat is de natte droom van menig werkgever. Een situatie met veel kandidaten voor één vacature verzwakt de onderhandelingspositie van de sollicitant en van de vakbonden en het houdt de lonen laag. Naast besparen op sociale uitgaven, is dat het tweede punt van de verborgen agenda achter het dogma van langer werken.

Het kan anders!

Deze pestpolitiek van verarming en verlies van rechten moet stoppen. Het kan anders! Enkele ideeën voor een ander beleid? Door het belastingvriendelijke systeem van de notionele intrestaftrek voor de grote bedrijven loopt de staat jaarlijks heel wat miljarden euro’s mis. Een doordachte hervorming van dat systeem zou al snel twee miljard euro kunnen opleveren. Het financieren van bedrijfswagens bedraagt één procent van de waarde van alle goederen en diensten die jaarlijks in ons land worden geproduceerd. De ‘tax shift’ geeft twee miljard euro extra cadeau aan de bedrijven bovenop de 12 miljard die ze al elk jaar krijgen. En we moeten met z’n allen zes miljard euro ophoesten voor nieuwe gevechtsvliegtuigen. Is dat geen maatschappelijk debat waard?

Het is de hoogste tijd voor een grondig debat over een eerlijke verdeling van de geproduceerde welvaart én over de herverdeling van tijd. Heel wat mensen werken zich te pletter, tot op de grens van een burn-out of erover. Hartritmestoornissen, slapeloosheid, neerslachtigheid, prikkelbaarheid, chronische vermoeidheid en complete burn-out, dat zijn geen individuele medische problemen. Ze hebben alles te maken met de verhoogde werkdruk en de nooit verzadigde drang naar productiviteitsstijging en hoger rendement.

De regering doet daar nog een schep bovenop. De e-commerce moet 24 uur op 24 draaien. Werknemers laten overwerken wordt voor de bedrijven goedkoper. De landingsbanen voor 55-plussers worden teruggeschroefd. ‘Niet-gemotiveerd’ tijdkrediet telt niet langer mee voor de pensioenopbouw en geeft geen recht meer op een uitkering. Hier zijn het vooral vrouwen die het gelag betalen. En zieken worden al na twee maand opgejaagd met een terug-aan-het-werk-plan. Wie daar te weinig aan meewerkt krijgt als straf tien procent minder ziekte-uitkering. De slachtoffers van te hoge werkdruk worden gestraft en de bedrijven die dat onmenselijk werkritme opleggen worden beloond met gemeenschapsgeld. De wereld op zijn kop.

Het congres van de LBC-NVK (maart) heeft beslist om het debat te heropenen over de wenselijkheid en de haalbaarheid van onze oude eis van de 32-urige werkweek. We zullen ons daarbij ook laten inspireren door denkwerk van andere organisaties, zoals het project van de 30-urenweek van Femma, en door praktijkervaringen in andere landen, zoals experimenten met de 30-urenweek in Zweden.

Veel jonge gezinnen overleven de ‘rat race’ alleen dankzij de ondersteuning van de grootouders. In ons land is er slechts kinderopvang voor 35 procent van de kinderen onder de drie jaar. Is de regering bereid te investeren in het dubbele aantal plaatsen als de grootouders tot 67 jaar moeten werken? Of draaien we de klok terug en moeten jonge vrouwen weer massaal hun loopbaan ‘on hold’ zetten? Jonggepensioneerden nemen nu een groot deel van de mantelzorg op zich, ze vangen de kleinkinderen op en laten sportclubs en het verenigingsleven floreren. De regering vergeet dat het ook een prijskaartje heeft als je die taken laat overnemen door professionele krachten. Ofwel gebeurt dat niet en dan stevenen we af op een ernstige verschraling van het sociale leven. Onze samenleving is meer waard!

Marijke Persoone

Adjunct-algemeen secretaris van de vakbond LBC-NVK (onderdeel van het ACV)

19:08 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

spam

uiteindelijk spam

 

Uiteindelijk is het genoeg geweest: ik heb de sadistische waanzin van  De Vries (?) als spam geweigerd, hij blijft zichzelf herhalen en heeft dringend een psychiater nodig. Deze man is heel erg ziek: hij schrijft als een lid van een fundamentalistische sekte. Dat doet me denken aan het levenseinde van mijn oudste broer: ook die is compleet gek geworden in zo’n sekte, met name de Pinkstergemeenschap van Johannes Maasbach – een oplichter en afperser die ik eerlijk gezegd zou kunnen vermoorden want hij heeft mijn broer de dood in gejaagd. Ik vermoed dat Maasbach al dood is want ik hoor er niets meer van. Dat zou al een opluchting zijn want dan kan hij geen nieuwe slachtoffers maken.

In elk geval doen de aanvallen van De Vries mij denken aan de gruwelijkste passages in de koran, met dit verschil: in diezelfde koran staan ook tientallen oproepen tot barmhartigheid en zoiets ontbreekt volkomen bij De Vries. Waardoor hij wel eens gevaarlijk zou kunnen worden: voor zichzelf of voor anderen die niet tot zijn sekte behoren.

Meer zeg ik hier niet over, alleen: we moeten waakzaam blijven, de waanzin leeft onder ons.

de haan 5 okt. 15

17:37 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

dank

Ik dank mijn oud-leerlingen voor hun intelligente reacties op de godsdienstwaanzin van De Vries. Ik ben blij dat ik heb mogen bijdragen aan hun ontwikkeling.

09:43 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

tegenwind

tegenwind

 

stamp en je rug strubbelt tegen

verbeid de bocht waar de wind

zal keren en je weerom snelheid haalt

 

zo is dit leven aan een fietstocht gelijk,

een rondje door de polders

waar de tinten telkens anders zijn

 

dezer dagen bloeit het vlas

je ziet miljoenen meisjesogen

wiegend als de vlam van gas

 

je kiest een vaste route en nooit

ben je op dezelfde weg: het licht,

de bloesems en de planten

kennen de kunst van het veranderen

 

zo moet je door de jaren: je hebt

een traject gekozen en wijkt er

niet van af want hier ken je de gevaren

en de omleiding voorbij het graf

09:41 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zakynthos X

Zakynthos X

 

onweer over Vasilikos

 

donder en bliksem over Zante:

de hemel scheurt als een stuk papier,

geen geluid van dier of mens

 

alleen een pen verschuift

over een blad in een Atoma-schrift:

een dichter moet wel registreren

 

de schone slaapt, doodvermoeid,

hoort niets van het geweld:

de regen doet naar binnen vluchten,

het is nog niet eens half elf

 

de dichter, weet je, die geniet;

hij verwacht een beving van de aarde,

veilig in een gebouw voorzien

op naschok en wegspoelen van wegen

 

nu huilt een hond, verder alleen

de donder: geen boem, paukenslag

wel een golfje van trombones

 

zalig is dit ritme zoals de schone

snurkt: een wiegend melodietje,

een wiegelied en geen dichter huilt

07:45 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-10-15

zie nu mijn Facebookpagina

ruimer antwoord aan Mark Van de Voorde

 

Mark Van de Voorde, gewezen hoofdredacteur van Kerk en Leven (Het Parochieblad) heeft gereageerd op mijn tekst over de Poolse homopriester.

Hij heeft het vrijwel uitsluitend over het celibaat, over het geval van Gheluwe zwijgt hij. Dit is de kunst van de katholieke kerk: de stilte, zwijgen over hun misdaden. Miel Cools heeft er een luchtig liedje over gezongen: ‘Boer Bavo kneep de katjes in het donker’.

De werkelijkheid is niet zo luchtig: miljoenen mensen zijn ongelukkig gemaakt door de seksuele moraal van deze kerk, de geestelijken zelf en hun slachtoffers. Men mag kiezen wat men het ergste vindt.

De seksuele moraal van het katholicisme is een masturbatiecultuur: dit is niet zo erg voor hen want ze hebben er iets schitterend op gevonden. Met name het sacrament van de biecht: zondig zoveel je wilt, als je het maar ‘oprecht’ gaat opbiechten daarna kan je verder zondigen , weer gaan biechten ad infinitum.

Ik vervloek deze moraal van hypocrisie en schijnheiligheid, een moraal van het verborgene en van de duisternis. En ik zeg in alle duidelijkheid: in het bijzonder het verplichte celibaat (niet het vrij gekozene) is verantwoordelijk voor een pak ellende.  Wat gebeurt er met pedofiele geestelijken: ze worden overgeplaatst en kunnen veelal hun perversiteit verder zetten met nieuwe slachtoffers.

Deze kerk dekt deze feiten toe met de mantel der liefde. Heel wat minder liefde brengt ze op voor homoseksuelen: die worden onmiddellijk geschorst of uitgestoten. En dan vindt Van de Voorde het oneerlijk dat ik zoiets zeg.

Ik ben geen homo, maar ben wel bevriend met homo’s. Voor mij is liefde gewoon liefde, om het even tussen wie dat heerlijke fenomeen bestaat: hetero’s of homo’s.

Merkwaardig genoeg heeft de grote profeet van het christendom, Jezus van Nazareth, hierover weinig gezegd (tenminste niet als we afgaan op de evangelies die uiteraard geen betrouwbare historische bron zijn). Jezus heeft de overspelige vrouw vergeven. Over de begeerte zei hij: ‘Het is beter te huwen dan te branden’. Ik vat dit op als ‘branden van begeerte’, men kan het ook opvatten als eeuwig branden in de hel. Alweer mag je kiezen wat jij het ergste vindt.

Lezers zullen opmerken dat ik nu kwaad ben. Mijn antwoord luidt: ‘neen, ik ben woest!’ In mij sluimert een levenslange woede jegens deze smeerlapperij – een ander woord kan ik niet bedenken voor zo’n seksuele moraal. Want ook ik ben een slachtoffer. Hoewel ik al rond mijn 20ste finaal gebroken heb met kerk en geloof, leeft alles verder in mijn onderbewuste. Daarin zit nog steeds deze katholieke gelijkstelling: seksueel genieten is een doodzonde. Seks is in wezen enkel toegestaan als het gebeuren leidt tot procreatie. Seks om de seks is verboden.

Te overwegen valt het feit dat deze moraal bedacht is door oude mannen, onder meer de kerkvader Augustinus die een heel losbandig jong leven heeft geleid maar op latere leeftijd blijk heeft gegeven van een angst voor het vrouwelijk orgasme (lees zijn ‘Confessiones’ of lees ‘Geschiedenis van het seksuele probleem’ van Jos van Ussel).

Wees op je hoede voor oude mannetjes die jou komen zeggen hoe je moet leven. Zoek uit hoe ze  zelf waren in hun potente jaren. Kardinalen en de paus zelf zijn oude mannetjes: dit is geen toeval.

Zo is Rome: een kliek van oude ventjes die sukkelen met hun potentie. En ze spreken volgens deze denkwijze: ‘ik geen plezier, dan jij ook geen plezier’.

de haan 4 oktober 15

08:53 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (15) |  Facebook |

03-10-15

Poolse homopriester

Poolse homopriester

 

Mijn waardering voor paus Franciscus heeft een zware slag gekregen: na zijn ‘coming out’ wordt een Poolse priester onmiddellijk door het Vaticaan, waar de paus toch de baas is, geschorst. Dit bewijst nogmaals het homofobe karakter van de katholieke kerk, een afkeer die ze deelt met allerlei fundamentalisten.

Priester Staf Nimmegeers heeft het jaren geleden al gezegd in De Zevende Dag: ‘De seksualiteit is de nagel aan de doodskist van de kerk’. Ik hoop dat hij gelijk krijgt en dat deze dictatuur geleidelijk aan verdwijnt.

Merkwaardig genoeg  kan je het verschil zien met de behandeling van pedofiele geestelijken, denk aan bisschop van Gheluwe: bij mijn weten is die kinderverkrachter nog altijd priester en wordt hij door het Vaticaan met rust gelaten.

Ik stel de vraag op welk evangelie dit onderscheid is gebaseerd: ik heb heel wat in de bijbel gelezen maar kan me onmogelijk een uitspraak van Jezus voor de geest halen die deze brutale ingreep zou rechtvaardigen.

 de haan 3 okt. 15

18:36 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

hotel Belvédère

Hotel Belvédère, Vasilikos

- begin van een reisverslag –

 

Het welkomstwoord van de receptioniste: ‘people come here to relax’. En na een dag of twee hebben we dat min of meer geleerd.

Nog wil de macho presteren: hij huurt een scharminkel van een fiets voor drie dagen. Onder de gloeiende zon klautert en daalt hij naar Zakynthos-stad. Resultaat: de omgeving van zijn sacrum staat in brand, contramal en valium helpen.

Doch over Kyrié (mijnheer) moet hij vertellen: die gelijkt op Bourville, met witte haren. Hij baat met zijn tweelingbroer een taverne uit, omgeven door een erf met geiten, kalkoenen, zwarte kippen en ergens een hond aan de ketting.

Zante Galini heet de taverne, een soort scoutskamp gestut door boomstammen die zijn gesjord.

Zante is de lokale variant van Zakynthos, overgenomen van de Venetianen. Deze bevolking kent haar eigen chauvinisme maar zonder enige opschepperij: een nederig chauvinisme, bij ons compleet onbestaande.

De keuze van ons menu laten we aan Kyrié over: hij wijst telkens opnieuw de meest verse vis aan en in tegenstelling tot wat je in reisgidsen kunt lezen, is die helemaal niet duur – 15 euro voor een dorade op de grill vinden wij zelfs spotgoedkoop en de garnituur is onbegrepen. Na de maaltijd verschijnen pitloze druiven, een glaasje sangria en de druiven zijn attent gespoeld.

Zijn geluidsinstallatie is krakkemikkig en aan vervanging toe, maar de muziek kan ons bekoren: een ster van het eiland, Zena geheten. Haar stem doet denken aan de zangeres van Madredeus maar niet zo ijl en betoverend.. Kyrié zegt waar haar cd’s te vinden zijn: in de enige muziekwinkel die de hoofdstad rijk is. Woensdag nemen we een taxi tegen 22 euro: de chauffeur zal dat winkeltje wel vinden.

Kyrié glimlacht van trots: onze belangstelling doet hem duidelijk deugd. Op onze laatste avond krijgen we bij het emotionele afscheid een schildje van het eiland en een pot honing cadeau en zoenen van de dochter van de kok en een hartelijk ‘kali nichta’ (goede nacht) van zijn eigen zoon. We weten nu al dat we hier volgend jaar terug zullen keren. Indien de goden en demonen het toestaan.

11:28 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

de zwaarste zonde

de zwaarste zonde

 

zelfbeklag is de zwaarste,

de achtste van de doodzonden

je wordt een ouwe sok, een zeur

die nooit zijn gading heeft gevonden

 

het is schandelijk vergeten

hoe het gulle jou heeft bezocht

jonge vrouwen slaakten kreten

het leven leek een lange tocht

 

langs bruine kroegen met hun nevel

van blauwige rook en jenever

en als zuivering waren er bergen

die je op de fiets beklom

 

zelfbeklag is daaraan kleven

en de jaren niet aanvaarden

en minachten wat is gebleven:

alles wat je geheugen spaarde

 

en nu overgiet in een gedicht

08:05 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-10-15

aan het zwembad

Zakynthos VIII

 

hotel Belvédère, aan het zwembad

 

alleen die ene palmboom brengt soelaas

een windje puft in de bladeren;

soms komt een gekko, een hagedis:

wij vragen waar ze hun eten halen

 

en wachten tot de kamer vrij zal zijn

voor het aperitiefje van de liefde –

jij mag kiezen hoe het gebeurt,

hoewel ik droom van overgave

 

moe zijn we van het nachtelijk praten

in de waan dat de slaap zijn beurt afwacht;

we babbelden met open kaarten,

voor de buren wel heel zacht

 

verzwijgen zal ik ons verleden,

ik belijd alleen mijn geloof in Freud:

het libido is een vloek, een zegen

en zelden weet je welke god het haalt

07:22 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-10-15

gatlikkers

gatlikkers van Washington

 

Het is voldoende dat de Amerikaanse ambassadrice 1 boze brief schrijft waarin ze ons land aanmaant om het budget voor ‘defensie’ te verhogen, of onze bevoegde minister (NVA) is er als de kippen bij om daarop in te gaan. Het zou zelfs om een verdubbeling kunnen gaan.

Om te beginnen moeten we ons afvragen wat bedoeld wordt met de term ‘defensie’: gaat het hier om landsverdediging, verdediging van de veiligheid van onze burgers, dan wel om meer participeren aan de Amerikaanse oorlogszucht???

Ten tweede is het toch merkwaardig dat vrijwel alle andere departementen zwaar moeten inleveren terwijl ‘defensie’ een verdubbeling zou krijgen.

Eerlijk gezegd vind ik dit hemeltergend en wraakroepend: in mijn ogen komt dit neer op pure geldverspilling in tijden dat de zwaksten onder ons het steeds moeilijker krijgen.

Is onze opperste waarde dan werkelijk het zolenlikken van de USA???

de haan 1 okt. 15

18:34 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Sander Loones

Sander Loones in De Morgen van donderdag

 

De ondervoorzitter van de NVA beweert in De Morgen dat in Europa ‘solidariteit staat boven verantwoordelijkheid’ en dat het net andersom zou moeten zijn.

Het eerste lijkt me een platte leugen, denk aan het lot van de Grieken die onderworpen worden aan een collectieve bestraffing of denk aan het mislukte spreidingsplan voor vluchtelingen.

Het tweede element, de verantwoordelijkheid, herinnert mij aan de goeroe van de NVA, Theodore Dalrymple die voortdurend varieert op het gezegde ‘eigen schuld, dikke bult’. Deze opvatting staat haaks op de christelijke naastenliefde, op het humanistisch respect voor de waardigheid van elke mens en op de socialistische solidariteit.

Anders gezegd: De NVA zweert nog steeds bij het recht van de sterkste en kijkt met minachting neer op landen of personen die het moeilijk hebben.

 de haan 1 okt. 15

13:49 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

onvergeten

onvergeten

 

de dood wist geen verleden uit

het blijft gisten in jouw leven

zeg het lijzig, zeg het luid:

‘nooit heb ik genoeg geschreven’

 

want wie zet de tijd naar zijn hand

hij komt met nieuwe beelden

van schittering of van schand

er bestaan geen woorden die ze heelden

 

geen voorbeeld geef je op

elke lezer heeft de zijne

een eigen toneel in eigen kop

scènes die niet verdwijnen

 

geen verassen, geen begraven

en geen nevel over een vredestuin:

het verleden komt zich aan je laven

het rolt aan als golvend schuim

06:49 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-09-15

schuilnamen

schuilnamen

 

praten doe je van aangezicht

tot aangezicht en zonder

een masker te dragen

 

ik wil je ogen zien, de beweging

om je mond, soms het blozen

en soms de tanden op elkaar geklemd

 

een schuilnaam is verstoppertje

spelen: zoiets doe je als kind

 

wees volwassen, kom voor je mening

uit met open vizier al ben jij daar

en ik ben hier: geen twitter

kan dit overbruggen

 

kom nader in getypte woorden

desnoods zijn we katten

met gekromde ruggen

 

draag geen masker als je praat:

wie zichzelf van waarde acht

die wordt door een masker versmacht

13:32 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

anoniem

Eindelijk heeft iemand het begrepen: ik hou niet van schuilnamen. Wie een eigen mening heeft die moet zich durven bekend te maken. En als die mening beleefd is geformuleerd en voorzien van argumenten dan kunnen we verder praten. Maar als een reactie racistisch of beledigend overkomt, dan wordt ze verwijderd.

Dit betekent niet dat ik altijd zelf zal antwoorden: ik vertrouw zeer sterk op Artman . Die kan het doen in mijn plaats.

08:19 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Zakynthos V

Zakynthos V

 

taverna Zante Galini

 

we aten tussen cactus

en bougainville: de taverne

een scoutskamp, boomstammen

gesjord en niet gespijkerd,

een dak van bamboe en bladeren

 

de kelner dingt af in onze plaats,

zegt: twee dorado’s  op de grill

is te veel, twee salades

much too much

 

hij rent van compartiment

naar terras over de loopplank

van een burcht

 

je voelt je wat gewurgd:

je bent zijn taal niet machtig

en hij bedient zich van een Engels

dat bestaat uit gebaren

 

slijmerig doet hij niet, wel attent

terwijl we traagzaam nippen

van een mierzoet digestief

aan onze vaste tafel

 

zijn handdruk bij het verlaten

is mannelijk en warm

07:31 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-09-15

extremistisch denken

denken in extremen

 

Wat een idiotie is het niet om mensen die kritiek leveren op het neoliberalisme meteen te beschuldigen van communisme. Alsof de nuance verdwenen is en er geen tussenwegen bestaan. Noch Artman noch ikzelf zijn communisten: wij veroordelen het neoliberalisme op humane gronden.

Het neoliberalisme pleegt een aanslag op allerlei mensenrechten, maar het communisme is voor ons geen alternatief. De geschiedenis levert genoeg bewijzen dat het communisme - althans zoals het werd uitgewerkt in de Sovjetunie - een regelrechte ramp was met onvoorstelbare misdaden.

 

Zelf krijg ik dergelijke verwijten naar mijn kop vanwege een gewezen huisarts hier in De Haan. Ik snap niet hoe verstandige en universitair gevormde mensen zo kortzichtig kunnen zijn.

20:32 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

bedelen is arbeid

Bedelen is arbeid

 

Zakynthos-stad bezocht en heel voorspelbaar aangeklampt door bedelaars, dat wil zeggen door moeders met nog zeer jonge kinderen. Munten uitgedeeld met een schuldig gevoel.

Om twee redenen: wat ik gaf was belachelijk weinig én kinderen horen niet op straat te zijn, hun plaats is de school.

Bovendien is bedelen in mijn ogen een vorm van arbeid en deze kinderen verrichten daarom kinderarbeid. Wie niet gelooft dat het hier arbeid betreft, die moet zelf maar eens de straat op en al die blikken van minachting en onverschilligheid trotseren. En denk niet dat deze mensen geen trots meer hebben: zij voelen de vernedering weldegelijk aan.

De remedie bij uitstek is volgens mij het universele basisinkomen: geef al deze kinderen een aantal euro’s per dag en de kans dat zij voor de school zullen kiezen of dat hun ouders daarvoor kiezen, wordt groter. Bij ons kan je werken via het kindergeld: geef meer als de kinderen schoollopen en minder indien ze dat niet doen.

Het komt hier op overtuigingskracht aan, op incentives, en het basisinkomen zal een sterke incentive zijn. Dan is het gedaan met de schamele aalmoezen en met de aalmoezenpolitiek.

Tegen de ergste armoede is naar mijn mening slechts één kruid gewassen en dat is een gegarandeerd basisinkomen voor iedere mens. De hoogte van het bedrag zal afhangen van het BNP: bij ons betekenen enkele euro’s of dollars niets, in een ander landkunnen zij het verschil maken.

Volgens de Brusselse filosoof Philippe van Parijs zou het bedrag bij ons schommelen rond de 450 euro per maand. Dit is betaalbaar indien de fiscus het geld haalt waar het moet gehaald worden.

 

Zakynthos, Vasilikos 18 sept 15

14:16 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

tsaar Poetin

tsaar Poetin

 

Zou het kunnen dat tsaar Poetin dictator Assad blijft steunen omdat hij het zelf niet zo nauw neemt met de democratie? Dat laatste wordt nogmaals bewezen door het leerzame artikel ‘Als Poetin spreekt, moeten de ngo’s zwijgen’ in De Morgen van dinsdag.

Ik zie Poetin vooral als een sluwe vos, een meesterlijk tacticus. Men zal mij tegenwerpen dat hij de Krim heeft heroverd en de rebellen in Oost-Oekraïne militair steunt. Doch zeker wat de Krim betreft, doet Poetin niks anders dan de geschiedenis corrigeren: de Krim is altijd Russisch geweest – lees maar eens de grote Russische schrijvers.

Daarom heb ik de handelsboycot van meet af aan een dwaze zet gevonden: beide partijen lijden eronder, ook onze eigen boeren. Ik heb de indruk dat sommigen terug willen naar de Koude Oorlog.

Ik verdenk met name het Pentagon van ophitsing met het risico een oorlog uit te lokken. Om die reden wordt het hoog tijd dat Europa zich emancipeert ten overstaan van de USA. Uit eigenbelang.

 de haan 29 sep. 15

08:05 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

dear Elena

Zakynthos

 

I

 

dear Elena,

 

do you know the German ‘Sehnsucht’:

that is what Greek music is about,

a longing without knowing

 

I envy the man who will

embrace you: he is lucky

and I hope he deserves it

 

you are such a charming person:

may I tell you about ‘Madredeus’,

they have the same nostalgia

as the Greek singers do

 

we all are possessed by a want

without reason: whether you are

Flemish, Greek or Portuguese

 

sail in your dreams tot Lisbon,

hear the female singers who

squeeze themselves like a lemon

 

tears are music in Portuguese

and in Greek, I know

 

and yet, with dry eyes I repeat

how charming you are

like a long expected ship

that reaches the harbour

07:25 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-09-15

Carl Devos in DM

Carl Devos in DM

 

Met bijzondere aandacht heb ik het opiniestuk gelezen van Carl Devos vandaag in DM. Het is in wezen een oratio pro domo – een rechtvaardiging van zijn keuze van BDW  als gastspreker, maar goed: iedereen heeft het recht zichzelf te verdedigen.

Ten eerste moet ik mijn excuses aanbieden voor mijn te driftig geschreven reactie: er was weldegelijk omkadering en nabespreking, bovendien heeft BDW uit eigen initiatief afgeweken van zijn opdracht – hij heeft dus een ander thema gekozen, meer bepaald de vluchtelingen.

Ten tweede is de tekst van Devos bijzonder scherpzinnig, maar in geen geval rood laat staan ‘dieprood’ zoals een lezer van mij over Devos beweerde. De analyse van Devos is louter academisch en objectief.

Ten derde onthoud ik vooral uit deze analyse dat BDW een angstzaaier is – wat ik altijd heb geschreven weze het dan in een eenvoudiger taal. Met al zijn schijngeleerdheid speelt BDW in op de buikgevoelens: op de angst, het xenofobe, de vrees voor onze sociale zekerheid, noem maar op.

Dit is de reden waarom ik BDW in mijn eigen, niet-academische taal een rattenvanger blijf noemen verwijzend naar die van Hamelen. De zeer geleerde kritiek van Devos verandert geen sikkepit aan mijn oordeel.

de haan 28 sep. 15

18:53 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

links? ja, maar hoe...

links? ja, maar hoe...

 

Zoals ik al heb meegedeeld ben ik lid van Groen omdat ik hen een vrij anarchistisch partijtje vind met een sterke sociale en ecologische bewogenheid. Mezelf beschouw ik als een sociaal-anarchist: het zelfbeschikkingsrecht is voor mij van hoog belang maar altijd met een sociaal bewustzijn.

Het is waar dat bepaalde uitspraken of politieke daden moeilijk onder te brengen zijn bij links of rechts. Mijn sleutel is: getuigen ze van solidariteit of niet? En zoiets verandert niet volgens de mode of de tijdsgeest - de perceptie is een andere kwestie: die kan ons inderdaad misleiden.

Tot hier mijn antwoord aan 'demos' (schuilnaam of echte naam?)

18:25 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

voordrachtkunstenaars

voordrachtkunstenaars

 

de vrienden lieten zich gaan

door het kreupelhout van mijn woorden

ze liepen met liefde en leute

 

dit is de wedergeboorte

wanneer wordt opgelezen

wat je  eenzaam schreef

 

geen meute in de zaal

wel ontroering en geschater

om wat je ooit in stilte bedreef

 

het was geen ‘grootste show

op aarde’ – bijna intiem

weerklonk mijn taal

 

maar voor een dichter is dit

de hoogste waarde: een weinig

mensen en ze genieten allemaal

08:19 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-09-15

reacties Skynetblogs

reacties op Skynetblogs

 

Mijn blog bij Skynet lokt de domste reacties uit die men zich kan voorstellen. Zo schrijft er nu iemand dat mijn nichtje wel een schrandere meid moet zijn omdat ze weerstaat aan mijn linkse indoctrinatie.

Het eerste is correct: deze jonge vrouw is hoogbegaafd en heeft een sterke persoonlijkheid. Maar het tweede element is te belachelijk voor woorden.

Om te beginnen zien we elkaar helaas veel te weinig zodat het al fysiek onmogelijk is om haar te indoctrineren. Ten tweede kunnen de oud-leerlingen onder mijn lezers bevestigen dat indoctrinatie steeds verre van mijn gedachten is geweest: ik wil integendeel zelfstandig denkende jonge mensen helpen vormen. En in de mate dat zij daarvoor ontvankelijk waren, is mij dat ook gelukt. En daar ben ik als oud-leraar toch wel een beetje trots op.

Eigenlijk zou ik deze oliedomme reacties moeten verwijderen: ze halen het niveau van mijn blog omlaag. Maar jullie weten waar mijn grenzen liggen: wat ik ervaar als racisme of haatzaaierij vliegt eruit. Ik word graag tegengesproken: dat ligt in mijn natuur. Maar dan wel met argumenten en niet met losse flodders of verdachtmakingen die op niets berusten.

In feite, als ik de balans opmaak na jaren aanwezigheid op Skynet, is er maar één kritische lezer die aan mijn voorwaarden voldoet, ook al stelt hij mijn geduld erg op de proef. Hij bevindt zich in het kamp van de separatisten, is steeds ‘contrarie’ wat wil zeggen dat ik maar wit hoef te zeggen en hij zegt al zwart. Doch meestal gebeurt dit op een beleefde manier én met argumenten die mij iets kunnen bijleren over de manier van denken in het rechtse kamp.

Ik behoef geen fanclub, al weet ik dat vooral mijn gedichten bij velen in de smaak vallen en bij anderen ook mijn opiniestukken. In essentie ben ik een zoekende geest: bijval geeft mij moed om verder te zoeken en daarmee ben ik tevreden.

de haan 27 sep. 15

18:45 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Volkswagen

de les van Volkswagen

 

Wat de maffiapraktijk (ik vind geen ander woord voor dit bedrog) bij Volkswagen ons leert, is dat overheidscontrole een absolute noodzaak is ter bescherming van onze gezondheid  en van het klimaat.

Het siert Volkswagen dat ze vrijwel onmiddellijk schuld hebben bekend en maatregelen hebben getroffen. We mogen aannemen dat nog andere merken betrapt zullen worden, maar die houden zich voorlopig schuil.

Voor mijn rechtse lezers wil ik dit zeggen: ik ben geen etatist, ik aanvaard het primordiaat van de markt maar dan wel met zeer ernstige sociale en ecologische correcties. Die correcties komen neer op normen die door een overheid opgelegd worden (in de veronderstelling dat deze overheid niet corrupt is en niet onder invloed staat van de lobby’s).

In de USA – de grootste voorstander van een vrij genoemde markt – zijn wat wagens betreft, de normen strenger dan in Europa. Dit is zeer verrassend want op andere domeinen zoals het vlees is het precies omgekeerd. Doch op dit punt kunnen we van de Amerikanen wel iets leren.

Om deze redenen ben ik een fervent tegenstander van ‘vrijhandelszones’, iets waarvoor onze eigen liberaal Karel de Gucht al jaren ijvert: deze vrij genoemde handel zal veel kapot maken, zeker op wereldschaal (ik denk nu aan de ontwikkelingslanden) maar ook bij ons, bij onze eigen boeren bijvoorbeeld.

Wij hebben het voorrecht in een democratie te leven en het is in ons eigen belang om het lobbywerk te bestrijden, onder meer door politici die zich door lobby’s laten verleiden, niet meer te verkiezen.

Het manco aan onze democratie is het gebrek aan kennis bij de bevolking: die levert te weinig inspanningen om zich te informeren of kijkt niet verder dan zijn neus lang is – onmiddellijk profijt is de boodschap, aan de consequenties denkt men niet.

Ik meen dat kritische consumenten opvoeden een opdracht is voor de ouders en voor de scholen. De ouders kunnen het goede voorbeeld geven en de scholen kunnen dit onderwerp opnemen in hun eindtermen.  Gemakzucht is uit den boze, hoewel die gemakzucht vaak te maken heeft met de gejaagdheid waarmee wij leven: wij nemen niet de tijd om gezond te eten, bijvoorbeeld.

Meermaals heb ik reeds geschreven dat wij leven in een zieke en ziekmakende samenleving, een samenleving onder de dictatuur van het consumentisme. Denk aan de recente oproep om winkels langer open te houden, pure waanzin als je het mij vraagt: hebben de winkeliers of hun bedienden dan geen recht op een gezinsleven of op rust???

Kortom, de strijd tegen het liberalisme of neoliberalisme is niet simpel. Maar evenmin onmogelijk: hoe meer mensen zich daartegen verzetten, hoe groter de kans op succes want ik blijf geloven in de kracht van het aantal.

 de haan 27 sep. 15

12:21 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

aanvulling

het voorbeeld van Catalonië

 

Het lijkt erop dat de Catalaanse separatisten een meerderheid zullen behalen en zullen proberen zich af te scheiden van het moederland Spanje. Nu heb ik wel wat sympathie voor de Catalanen in het algemeen: zij waren de laatsten die weerstand boden aan het oprukkende leger van dictator Franco, ik bewonder hun trots. En hun culturele en artistieke rijkdom die vooral te zien is in Barcelona maar ook in het stadje van Dali, Figueras.

Dit gezegd zijnde voel ik al minder sympathie voor hun drang naar onafhankelijkheid: het betreft hier alweer een rijke regio die niet langer solidair wil zijn met de armere delen van het moederland, ik noem het een voorbeeld van groepsegoïsme.

Mij doet het proces denken aan het Joegoslavië van Tito: na zijn dood was het rijkere Kroatië er als eerste bij om zich los te maken van de federatie met een burgeroorlog als gevolg. Zoiets zie ik niet gebeuren in Spanje, wel een vechtscheiding met alle mogelijke niet gewelddadige middelen.

De separatisten in andere landen staan te juichen: in Schotland en ook bij ons. Daar moet ik op ingaan.

Onze separatisten staan voor drie moeilijkheden die in mijn ogen onoverkomelijk zijn.

Ten eerste is de kans klein dat zij in Vlaanderen ooit een meerderheid zullen verwerven: er zijn nog altijd meer Vlamingen die om een of andere reden aan België gehecht blijven.

Ten tweede is er de verdeling van de overheidsschuld die Vlaanderen duidelijk zal verarmen.

Ten derde is er ‘het geval’ Brussel: onze separatisten gaan er nogal gemakkelijk van uit dat Brussel voor Vlaanderen zal kiezen – ik geloof dit niet. Er zijn meer anderstaligen dan Nederlandssprekenden in onze hoofdstad, er bestaat nu al een samenwerking Wallo-Bruxelles die wel eens voorgesteld wordt als een rest-België of België in het klein. Het is voldoende dat deze federatie tot het besluit komt om de personenbelasting te heffen op de plaats waar iemand werkt en een grandioze verarming van Vlaanderen is het gevolg. Immers, er zijn ongeveer 600 000 Vlaamse pendelaars die hun inkomen verwerven in het Brusselse. Daarnaast is er het culturele verlies: denk aan de schitterende en zeer actieve musea in Brussel, aan de Brusselse podiumkunsten en noem maar op.

Samengevat: het separatisme stuit mij tegen de borst en ik vind het dom want strijdig met het weldoordachte eigenbelang.

Aanvulling: tegenover het separatisme stel ik een omgekeerd proces voor. Onbekend maakt onbemind, dus laten we elkaar beter leren kennen. Laten we wat meer in eigen land op reis gaan: Namen is bijvoorbeeld een gezellig stadje. Wie sukkelt met het Frans hoeft niet bang te zijn: heel wat Namurois of Namuroises spreken behoorlijk Nederlands. Zelf kan ik mij in het Frans uit de slag trekken maar ik heb op school een boeken-Frans geleerd dat mij enerzijds toestaat om gedichten uit het Frans te vertalen maar anderzijds mij belet om vlotjes te converseren – na een paar dagen van aanpassing lukt dat beter en beter.

In Charleroi hebben we Pierre Paulus ontdekt, een grootmeester van het sociaalrealisme, in Vlaanderen volslagen onbekend.

Ik wijs op de verantwoordelijkheid van onze openbare omroepen. De RTBF heeft een half uurtje nieuws uit Vlaanderen uitgezonden (ik weet niet of ze dat nog altijd doen), onze VRT heeft wekelijks op zaterdag een half uurtje Brussel maar niets over Wallonië.

Daarnaast zijn er de privé-initiatieven. Behoud De Begeerte (die de Nachten van de Poëzie organiseert) heeft eens het initiatief genomen om ook Franstalige dichters uit te nodigen: de onvermijdelijke Pierre Mertens maar ook jongere en mijn mond viel open. Ik voel me zelfs een beetje beschaamd dat ik de naam van zo’n jongere dichter vergeten ben: hij was werkelijk verbluffend.

Zo is er wel meer mogelijk: het komt erop aan dat ‘onbekend is onbemind’ om te zetten in een ‘bekend maakt bemind’. Daar ben ik van overtuigd.

 de haan 27 sep. 15

08:54 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Catalonië

het voorbeeld van Catalonië

 

Het lijkt erop dat de Catalaanse separatisten een meerderheid zullen behalen en zullen proberen zich af te scheiden van het moederland Spanje. Nu heb ik wel wat sympathie voor de Catalanen in het algemeen: zij waren de laatsten die weerstand boden aan het oprukkende leger van dictator Franco, ik bewonder hun trots. En hun culturele en artistieke rijkdom die vooral te zien is in Barcelona maar ook in het stadje van Dali, Figueras.

Dit gezegd zijnde voel ik al minder sympathie voor hun drang naar onafhankelijkheid: het betreft hier alweer een rijke regio die niet langer solidair wil zijn met de armere delen van het moederland, ik noem het een voorbeeld van groepsegoïsme.

Mij doet het proces denken aan het Joegoslavië van Tito: na zijn dood was het rijkere Kroatië er als eerste bij om zich los te maken van de federatie met een burgeroorlog als gevolg. Zoiets zie ik niet gebeuren in Spanje, wel een vechtscheiding met alle mogelijke niet gewelddadige middelen.

De separatisten in andere landen staan te juichen: in Schotland en ook bij ons. Daar moet ik op ingaan.

Onze separatisten staan voor drie moeilijkheden die in mijn ogen onoverkomelijk zijn.

Ten eerste is de kans klein dat zij in Vlaanderen ooit een meerderheid zullen verwerven: er zijn nog altijd meer Vlamingen die om een of andere reden aan België gehecht blijven.

Ten tweede is er de verdeling van de overheidsschuld die Vlaanderen duidelijk zal verarmen.

Ten derde is er ‘het geval’ Brussel: onze separatisten gaan er nogal gemakkelijk van uit dat Brussel voor Vlaanderen zal kiezen – ik geloof dit niet. Er zijn meer anderstaligen dan Nederlandssprekenden in onze hoofdstad, er bestaat nu al een samenwerking Wallo-Bruxelles die wel eens voorgesteld wordt als een rest-België of België in het klein. Het is voldoende dat deze federatie tot het besluit komt om de personenbelasting te heffen op de plaats waar iemand werkt en een grandioze verarming van Vlaanderen is het gevolg. Immers, er zijn ongeveer 600 000 Vlaamse pendelaars die hun inkomen verwerven in het Brusselse. Daarnaast is er het culturele verlies: denk aan de schitterende en zeer actieve musea in Brussel, aan de Brusselse podiumkunsten en noem maar op.

Samengevat: het separatisme stuit mij tegen de borst en ik vind het dom want strijdig met het weldoordachte eigenbelang.

 de haan 27 sep. 15

08:09 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

26-09-15

Zakynthos II

Zakynthos II

 

to a young teacher of ancient Greek

 

Elena I call you

because a man would conquer

a world to lay it down

at your feet

 

oh there is so much light

in your face, on your skin

you remind of a woman from the very begin

 

Elena, make your pupils

laugh and they will adore you

do not scream: screaming is weakness

 

you do have humour in you

use it to conquer their hearts

I know you can do

 

you conquer a world with your smile,

your elegance and classical beauty,

a beauty hard to find

 

I call you Elena

because like Paris I would steal you from home

but I do not want a Trojan war

 

so I advise you, like an old fool:

smile at your pupils and that will do

the world falls in love with a woman like you

10:27 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende