25-03-15

armoede in ons land

Eén op vijf Belgen loopt risico op armoede of sociale uitsluiting

Iets meer dan 15 procent van de Belgen leeft onder de armoedegrens. Meer dan één op vijf Belgen loopt een risico op armoede of sociale uitsluiting. Die armoede treft jonge mensen extra hard. In Brussel leeft 40 procent van de jongeren tussen 15 en 24 onder de armoededrempel. Dat blijkt uit het Federaal Jaarboek 'Armoede in België'.
 
dinsdag 24 maart 2015
 

De relatieve armoedegrens ligt op 1074 euro per maand voor een alleenstaande of 2256 euro per maand voor twee volwassenen en twee kinderen. Dat is 60 procent van het mediaan inkomen. Van de Belgen haalt 15 procent die grens niet.

Een andere methode meet of mensen hun basisbehoeften kunnen vervullen. Ruim 5 procent van de Belgen leeft in ernstige materiële deprivatie. Dat betekent dat ze hun woning onvoldoende kunnen verwarmen of dat ze nooit vakantie kunnen nemen.

Alles samen lopen 20,8 procent van de bevolking of 2.290.000 Belgen een risico op armoede of sociale uitsluiting. Bij de inwoners van dit land met een andere nationaliteit is dat bijna 70 procent.

Het aantal mensen dat een leefloon krijgt, steeg vorig jaar met 4,1 procent. De stijging bij jongeren van minder dan 25 jaar is nog groter. 

Regeringsbeleid

Het rapport is een samenwerking tussen de universiteiten van Gent en Bergen met de steun van armoedeprofessor Jan Vranken. Het voegt zich naar een internationale trend. Vijf jaar geleden formuleerde de Europese Unie de ambitie om het aantal armen terug te dringen met 20 miljoen. Sinds het uitspreken van die belofte –  de zogeheten EU 2020-doelstelling – kwamen er 4,5 miljoen armen bij.

Niet mals is het federaal jaarboek voor het regeringsbeleid. Over kinderarmoede stelt het rapport bijvoorbeeld: “Het is van belang om in te grijpen in de kosten waarmee gezinnen geconfronteerd worden, zoals kosten inzake huisvesting, onderwijs, zorg en kinderopvang.” De nieuwe Vlaamse regering deed de kosten op al die terreinen stijgen.

Elders klinkt ook kritiek op de regering-Di Rupo. Door de invoering van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen ligt het armoederisico na 61 maanden werkloosheid nu zes keer hoger dan voor die hervorming.

Het armoederapport merkt eveneens op dat begin 2015 35 tot 50.000 jongeren zonder inkomen vielen door de afschaffing van de wachtuitkering. Mogelijk duiken die op in het armoederapport van volgend jaar.

17:32 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.