29-03-15

poco loco

beetje gek

 

Als creatieveling of kunstenaar moet je toch een beetje gek zijn in de zin van onberedeneerd, niet nuchter. Neem nu de Art-box waar ik dezer dagen mee bezig ben. Aan materiaal heeft het al 100 euro gekost en ik zie geen mogelijkheid om dat bedrag te recupereren.

Waarover gaat het? De titel is ‘Fort Europa’. Het betreft een houten kubus die met een collage van foto’s en twee gedichten wordt beplakt. Het geheel wordt overspannen door gaasdraad. Ik twijfel er nog aan of ik vlaggetjes ga toevoegen. Dat hangt er ook van af of die in de handel verkrijgbaar zijn: twee kleine Europese wimpels en twee Belgische.

Als het lukt, kan het interessant worden: een duidelijke aanklacht die ook herinnert aan onze tijd als vluchteling via een drietal beelden uit 14-18. Het gaas verwijst naar de gesloten centra – in mijn ogen kampen – waar ook vandaag onze vluchtelingen in terecht komen. Een van de gedichten eindigt met: ‘ze blijven komen’. Dit is mijn vaste overtuiging: zolang te weinig wordt gedaan aan de oorzaken, zullen de asielzoekers en zogeheten ‘gelukzoekers’ blijven toestromen.

De smadelijk bedoelde term ‘gelukzoeker’ vind ik zeer merkwaardig: wordt immers niet van iedereen gezegd dat hij of zij op zoek is naar het geluk? Waarom zou zo’n streven dan in het ene geval een misdaad zijn en in al de andere een vanzelfsprekendheid?

 

de haan 29 maart 2015

13:07 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Knutselen kost geld.
Maar je krijgt er veel voor terug.

Gepost door: zerp | 30-03-15

"Dit is mijn vaste overtuiging: zolang te weinig wordt gedaan aan de oorzaken, zullen de asielzoekers en zogeheten ‘gelukzoekers’ blijven toestromen."

Inderdaad, zolang we mensen die in de illegaliteit duiken (zelfs criminelen, wat uiteraard niet alle illegalen zijn…) niet terugsturen nadat ze al meermaals een bevel gekregen hebben om het grondgebied te verlaten en zolang we hen zelfs blijven regulariseren (hetzij individueel, hetzij collectief) als ze maar lang genoeg in ons land blijven, zullen ze inderdaad blijven toestromen. We geven hiermee immers het signaal dat illegaliteit op termijn beloond wordt en dat gaat, bv. via GSM en/of sociale media, snel rond in de herkomstlanden. Als we daarnaast ook blijven het signaal uitsturen dat Europa - België in het bijzonder - het continent van melk en honing is, waar men vooral veel (onvoorwaardelijke) rechten heeft, zullen ze ook blijven toestromen. De tragedie is in feite dat hier maar weinig humaan aan is, want we geven ontredderde en ontheemde mensen verwachtingen die nadien niet kunnen ingevuld worden en we duwen hen vaak in de onzekerheid van een jarenlang illegaal bestaan in een vreemd land. En als ze uiteindelijk dan toch geregulariseerd worden, dan begint het in feite nog maar pas en loopt de integratie bij sommigen, die weinig of niets met onze westerse cultuur gemeen hebben, begrijpelijkerwijs ook niet altijd bepaald van een leien dakje... (NB: geen verwijt, wel een vaststelling, ...) Het de facto quasi open grenzenbeleid van de voorbije 30 jaar heeft haar failliet bewezen, dit verder zetten is geen optie.
Feit is inderdaad wel dat veel mensen niet voor hun plezier migreren en dat de oorzaak van migratie moet aangepakt worden. Dit gaat dan bv. over hongersnood, extreme armoede, milieurampen en oorlog/geweld. Hongersnood ,extreme armoede en milieurampen kunnen we onrechtstreeks allemaal ons steentje bijdragen door duurzaam en ecologisch te denken en te consumeren. Echter, niet zozeer de consument die kledij of voeding koopt die geproduceerd werd door uitgebuite arbeiders is verantwoordelijk (want deze kan dat onmogelijk altijd weten in welke omstandigheden een product gemaakt werd) maar wel degene die de arbeiders onderdrukt en uitbuit. Dat kan bijvoorbeeld perfect een multinational zijn, maar evengoed onderdrukken bepaalde regimes hun burgers. Dat is jammer, maar vraag is natuurlijk of ik mij daarvoor verantwoordelijk moet voelen? Zonder uitbuiting, geweld (zowel mentaal als fysiek) en machtsmisbruik zou de wereld ongetwijfeld een stuk beter zijn, maar we leven nu éénmaal niet in een ideale wereld. Mocht iedereen echter in eerste instantie voor zijn of haar eigen deur vegen in plaats van zich druk te maken in zaken die toch niet veranderd kunnen worden, zou de wereld automatisch al een stuk beter zijn.
Idem wat betreft oorlog en conflict: burgeroorlogen dienen in de eerste plaats in het betreffende land opgelost te worden. Mocht er in België een burgeroorlog uitbreken, dan gaat Afrika of Azië toch ook niet klaarstaan om massaal Belgische vluchtelingen op te vangen en dan gaan we toch ook niet verwachten dat andere landen, vooral als het niet-EU landen zijn, zich verantwoordelijk voelen voor ons intern conflict? Trouwens, net het feit dat andere landen zich mengen en moeien in interne conflicten (vaak uit eigenbelang, verpakt onder een humaan laagje), verergert de situatie vaak op termijn. (zie bv. buitenlands beleid van de VS in het Midden-Oosten) Het is logisch en zowel voor de vluchtelingen als voor de ontvangende landen het beste dat deze in de eerste plaats in de nabije regio (bv. buurlanden) opgevangen worden, voor zover mogelijk uiteraard. Pas als dat niet het geval is, en als het over echte vluchtelingen gaat (want het is uiteraard niet uitgesloten dat er tussen de vluchtelingen ook terroristen zitten, wat toch wel tot nadenken strekt en niet meteen pleit voor een Europa van open grenzen...) dient België - overeenkomstig draagkracht - haar deel van de vluchtelingen op te vangen.

"Het gaas verwijst naar de gesloten centra – in mijn ogen kampen – waar ook vandaag onze vluchtelingen in terecht komen."

Alle respect voor kunst en artistieke vrijheid uiteraard, maar de klassieke argumenten tegen de gesloten centra zijn op drijfzand gebaseerd. Zeker het argument over de onmenselijke behandeling slaat op niets. De federale inspectie Binnenlandse Zaken, de ngo-wereld, de Raad van Europa, de interne inspectie... geen enkele instelling in ons land wordt zo vaak en zo grondig gecontroleerd als de gesloten centra voor illegalen. Overigens worden illegale gezinnen met minderjarige kinderen sinds oktober niet meer opgesloten. In 2011 waren er welgeteld 18 klachten over een slechte behandeling in de gesloten centra. De meeste gingen over specifieke medicatie of over het eten.
NB: interessant weetje: het is bij KB verboden om er varkensvlees te serveren. Geen probleem voor de moslims, maar pech voor de Congolezen, Russen, Nigerianen, Rwandezen, Chinezen, Brazilianen... en zeker voor de illegale hindoes uit India en Nepal die geen rundsvlees mogen eten volgens hun geloof. Die moeten dus wachten tot er eens kip geserveerd wordt...

Gepost door: demos | 31-03-15

De commentaren zijn gesloten.