04-04-15

een dag depri

depri voor één dag

 

Gisteren ben ik een hele dag van slag geweest. Om twee redenen (onbewust kunnen het er meer zijn geweest): de plotse dood van Steve Stevaert en de lompe reacties daarop. Vooral de tekst van Hugo Camps in DM had me pijnlijk getroffen: het grootste deel van mijn repliek staat vandaag in deze krant.

Sommigen verwijten mij de vergelijking met BDW: als ik overeenstemmingen zie dan is dat enkel  wat betreft hun snedige taalvaardigheid en hun vermogen om de media te bespelen. Inhoudelijk staan ze mijlenver van elkaar.

Een intelligente lezer op Skynet beweert dat een vergelijk niet mogelijk is: BDW heeft volgens hem een onderbouwd discours, bij Stevaert waren het ingevingen van het moment. Ik betwist dat.

Om te beginnen vind ik het nationalisme passé: het behoort tot de 19de eeuw en de vroege 20ste eeuw toen het geleid heeft tot twee wereldoorlogen. Niet bepaald iets om trots op te zijn.

Stevaert wist drommels goed wat hij zei, ook al was hij intellectueel minder geschoold. Yves Desmet merkte in Reyers Laat terecht op dat het gratis openbaar vervoer de laatste marxistische ingreep was in ons land: een voorbeeld van herverdeling. Ten voordele van de zwakkeren in onze samenleving.

Op dit laatste wens ik even in te gaan. Ik ben zelf geen marxist – ook al grijpen de sociale hoofdstukken van Het Kapitaal mij naar de keel – maar ik ben wel grondig overtuigd van de noodzaak om tot herverdeling te komen en dat kan nu eenmaal enkel via belastingen volgens het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dienen te dragen. Ons belastingsysteem schiet wat dat betreft schromelijk te kort. Van billijkheid en rechtvaardigheid is weinig sprake, ook niet in de bestrijding van de fraude.

Een samenleving met te scherpe tegenstellingen qua inkomens lijkt me gevaarlijk: daar moet onrust van komen. Ik pleit hier niet voor het egalitaire: verschillen mogen er zijn maar ze moeten binnen de perken blijven. Iedereen zal er een andere mening op nahouden over wat aanvaardbaar is, zelf voel ik me ook niet in staat om die aanvaardbaarheid in cijfers te gieten. Zoiets laat ik over aan mensen die een meer praktische en organisatorische geest hebben: ik ben maar een dichter, schreef Pablo Neruda.

Om terug te keren tot Steve: hij had misschien wel wat van een dichter: meer geniale flitsen dan een logisch samenhangend betoog.

Hoe dan ook heeft zijn onverwachte dood mij zwaar getroffen en de giftige reacties nog meer. Ik doe niet aan heiligverklaring: ik erken zijn gebreken en zwaktes. Maar tot bewijs van het tegendeel meen ik dat we een boeiende en positieve persoonlijkheid hebben verloren.

de haan 4 apr. 15

08:20 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

"Om te beginnen vind ik het nationalisme passé: het behoort tot de 19de eeuw en de vroege 20ste eeuw toen het geleid heeft tot twee wereldoorlogen. Niet bepaald iets om trots op te zijn."

nationalisme is natuurlijk een ruim begrip, maar het nationalisme van BDW is geen exclusief nationalisme, noch imperialistisch (N-VA wil geen zeggenschap over Wallonië) of gewelddadig. Het is een vreedzame vraag voor meer zelfbestuur en autonomie. Men kan het daar mee eens of oneens zijn, maar een vergelijking met het 19de of 20e eeuwse nationalisme gaat m.i. dus niet op, temeer BDW voor de EU is. Het is ook niet nationalisme op zich dat tot WOII heeft geleid, maar wel in belangrijke mate het nazisme (en de voedingsbodem daarvoor)
Ik zie mezelf niet als een nationalist, omdat het zoals veel ideologieën in feite de werkelijkheid in meer of mindere mate ontkent. Een radicaal nationalisme ziet de mens niet als individu maar hoofdzakelijk als deel van een natie of volk, dat leidt tot star groepsdenken, uitsluiting en intolerantie. Men kan natuurlijk ook in het andere uiterste vervallen: een mens volledig los zien van zijn omgeving, van zijn natie of 'zijn volk'. Dat is m.i. evenmin wenselijk of realistisch, want ondanks de individuele verschillen is een mens nu éénmaal een product van zijn of haar (ruime) omgeving.

Gepost door: demos | 04-04-15

De commentaren zijn gesloten.