09-04-15

Jambon en de krakers

Jan Jambon en de krakers

 

De beslissing van NVA-minister Jan Jambon om de krakers harder aan te pakken is geen toeval. Ze illustreert uitentreuren het repressieve denken van zijn partij waarbij de repressie in de eerste plaats de zwaksten in onze samenleving treft.

Toegegeven, de NVA staat hierin niet alleen: ook de liberalen hebben daar een handje van weg. Denk aan hun staatssecretaris voor fraudebestrijding, Bart Tommelein, die veel liever de sociale fraude (zwartwerk) van het klein grut aanpakt dan de grote fiscale fraude van bijvoorbeeld de diamantairs. In dit opzicht zijn liberalen en NVA twee handen op één weldoorvoede buik.

Men zal opmerken dat een woning kraken of een leegstaand pand neerkomt op diefstal: krakers nemen de eigendom van iemand anders in bezit. Maar het fenomeen van het kraken heeft vooral te maken met woningnood en leegstand is in die problematiek symptomatisch: liever laat men een woning of pand verkrotten dan het open te stellen voor verhuring. Het betreft hier pure speculatie met uitzondering van de eigenaars die geen geld hebben om hun eigendom bewoonbaar te maken.

Ik walg van speculatie als het gaat om dingen waar een gebrek aan is. Het kraken toont ook het failliet aan van het officiële woningbeleid: geen enkele regering slaagt erin om het tekort aan betaalbare woningen weg te werken.

Maar in plaats van de speculanten aan te pakken, viseert de huidige rechtse regering liever de hulpelozen. Ik kan daar geen rechtvaardigheid in zien maar wel een elitaire opvatting van de maatschappij: de kleintjes moeten in de armoede worden geduwd en desnoods maar dakloos worden.

Reden genoeg om onze rechtse regeringen en partijen te blijven bestoken met allerlei protesten en protestacties. Ik doe dat al schrijvend en ook door Vierde Wereldbewegingen te steunen want vanwege gezondheidsredenen ben ik geen man van de daad (meer). Mijn troost: als iedereen zijn steentje bijdraagt – ieder volgens zijn talent en persoonlijkheid – dan gaan we erop vooruit.

 

de haan 9 apr. 15

07:55 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Commentaren

"Men zal opmerken dat een woning kraken of een leegstaand pand neerkomt op diefstal: krakers nemen de eigendom van iemand anders in bezit. "

Inderdaad, dat is de kern van de zaak en al de rest is hoogstens bijkomstig.
Overigens zijn er opvanginitiatieven voor daklozen, zijn er in diverse gemeenten leegstandtaksen en kunnen mensen met een laag inkomen goedkoop huren op de sociale woningmarkt (en ook op de privémarkt ...). Gebruik dit dus aub niet als argumenten om kraken (wat betekent andermans eigendom in beslag nemen) goed te praten. Wat Jambon gewoon wil doen is kraken uit de grijze zone halen en strafbaar maken, en zoiets is niet harteloos maar gewoon rechtvaardig. Je zou maar zelf de eigenaar zijn wiens pand in beslag genomen wordt. Het feit dat iemand zijn of haar leegstand pand niet verkoopt, geeft een ander natuurlijk nog geen recht om deze te kraken. (overigens kunnen er wel meer redenen zijn waarom iemand zijn of haar pand niet verkoopt, niet enkel speculatie) Onder de krakers durven trouwens wel eens criminelen zitten of illegalen die al meermaals het bevel kregen om het grondgebied te verlaten.
Intussen houdt niemand u tegen om een arme of een illegaal in huis te nemen.

Gepost door: demos | 09-04-15

Ik ben het helemaal eens met Staf. Dit soort repressieve en louter vanuit het standpunt van de bezitters georganiseerde samenleving is gewoon helemaal - en soms tot in het criminele - doorgeschoten in de absolute overwaardering van het eigendomsrecht; overgewaardeerd ten aanzien van rechten die àlle mensen gelden, zoals het recht op menswaardig onderdak. Het pijnlijke is dat iedereen die niet tot de armen en daklozen behoort wordt wijsgemaakt - en het blijkt: met succes - dat het over zijn/haar huisje gaat dat door snode dieven wordt ingepikt. Quod non. Het gaat op acties tegen het om speculatieve redenen laten verkrotten van woningen op het moment dat er woningtekort is en mensen effectief op straat leven. Het gaat om de samenleving terug op maat van de mens en niet alleen op maat van het kapitaal te organiseren. Het eigendomsrecht mag zijn plaats hebben, maar niet bóven alle andere rechten die mensen een menswaardig bestaan moeten garanderen. Tot spijt van wie dit, warmpjes aan de 'goede' kant van de samenleving, een aanslag op zijn 'vrijheid' en comfort vindt.

Gepost door: K. Artman | 09-04-15

@Artman, de acties zijn soms, maar lang niet allemaal, politiek geïnspireerd. Het gaat bijvoorbeeld ook vaak om illegalen/criminelen die ondergedoken leven. Mocht men deze vlugger terugsturen/bestraffen zou het kraakprobleem al heel wat minder zijn. Verder vraag ik mij toch af hoe u zou reageren mocht men uw woning kraken. Iemand koopt een woning of pand, ondertekent de akte en dan is het zijn of haar eigendom. Zo werkt het systeem nu éénmaal momenteel. ALs je dat systeem wil veranderen, dan moet dat via politieke weg gebeuren, maar zolang dat het systeem is moet men mensen hun eigendom respecteren.
En nogmaals: het beleid doet al vanalles om leegstand tegen te gaan. Als je als ouder een stukje bouwgrond koopt voor uw kinderen en het niet onmiddellijk bebouwt, moet je daar vaak al een hoge taks op betalen, idem met een leegstaande woning. Het zijn heus niet allemaal superrijken die een stukje bouwgrond kopen voor hun kinderen later. Leegstand en speculatie moedig ik niet aan, het moet ontmoedigd worden (zoals het overigens ook gebeurt), maar het is geen misdaad zoals het kraken van een pand. Hoewel degene die nu zijn woning laat leegstaan de facto vaak zwaarder bestraft wordt financieel dan degene die een pand kraakt (en dat is een scheeftrekking die inderdaad moet weggewerkt worden)
Bovendien: als er speculatie is zal het wel eerder op bouwgrond zijn dan op een woning. Om diverse redenen (naast de leegstandtaks) is het vaak financieel niet zo opportuun om op een woning te speculeren en deze te laten leegstaan.

Gepost door: demos | 10-04-15

Wat een onzin allemaal... Er zijn dus krakers omdat er woningen te kort zijn?

Man, man, man.

Krakers zijn gewoon te lui om te werken. En daar is alles mee gezegd.

Bianca

Gepost door: Bianca Brepoels | 10-04-15

@Demos. Alleen al hoe u illigalen en criminelen op één hoop gooit, en niet inziet dat dit gewoon een kwestie van ideologische framing is om wie we niet lusten en eigenlijk niet op ons erf willen (omdat àlles daar van ons is, alléén van ons is, en we nog méér willen) te criminaliseren. We verafgoden autochtone 'ondernemers', maar van iedereen die net als wij evengoed streeft naar een beter bestaan voor zichzelf en zijn geliefden (ook 'ondernemers') maken we misdadigers. Diegenen die het erg goed hebben, en dus ook hun privileges (= vóórdelen) te verdedigen hebben, gedragen zich bijgevolg eigenlijk domweg als arrogante hanen op de 'eigen' mesthoop, gelovend dat die mesthoop er alleen door eigen verdienste en inspanning is gekomen. Hoog tijd dat we terug mensen zelf waardevol vinden, en hen niet al te gemakkelijk afserveren als 'illegalen' of 'vreemdelingen'. Al maken mensen als Bianca Brepoels bijzonder duidelijk dat de 'beschaving' behoorlijk op haar retour blijkt (voor de uitholling daarvan hebben we dus al geen 'vreemden' meer nodig), en dat weinig fatsoen of kennis van zaken nog een verschil lijken te maken.

Gepost door: K. Artman | 10-04-15

@Artman:
1) ik gooi niets op een hoop, het is niet omdat ik illegalen en criminelen in één zin gebruik, dat ik beweer dat illegalen criminelen zijn (het kan soms wel, maar natuurlijk is het niet altijd zo)
2) iemand die zoekt naar een beter bestaan is daarom geen misdadiger, wie beweert dat?
3) Het is niet omdat mensen 'vreemdelingen' of 'illegalen' zijn dat ze als mens niet waardevol kunnen zijn. Ieder mens is waardevol, maar als ik mij in een ander land wil vestigen, dan zal ik ook aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.
Evengoed kunnen wij hier niet iedereen zomaar een verblijfsvergunning of de Belgische nationaliteit geven. België is op dat vlak in het verleden enorm gul geweest en is nog altijd vrij gul. Het is niet zo verwonderlijk dat autochtonen vaak negatief staan tegenover migratie als we inderdaad vaak migranten aangetrokken hebben die waarden hebben die haaks staan op onze basiswaarden, die geen enkele voeling hebben met onze cultuur, alle moeite hebben om te integreren (sommigen willen niet, anderen kunnen of durven niet omwille van groepsdruk) en mede daardoor ook moeilijk hun weg vinden op de arbeidsmarkt. Ik pleit ervoor om van migratie terug een positief verhaal te maken en om die migranten aan te trekken die wel een meerwaarde kunnen zijn en hier wel een weg kunnen vinden. En uiteraard moet België (binnen een Europese context) onderdak blijven verlenen aan echte vluchtelingen, zoals het dat in het verleden ook altijd gedaan heeft.

En voor de rest bent u natuurlijk vrij om te geloven wie u wilt en zal ik nu niet meer reageren, ik hoop alleen maar dat mensen met ideeën als de uwe niet aan de macht komen, want dan vrees ik voor de verdere 'uitverkoop' van ons land en voor onze kinderen en kleinkinderen...

Gepost door: demos | 10-04-15

De commentaren zijn gesloten.