17-04-15

anti-syndicalisme NVA

anti-syndicalisme bij NVA

 

Zuhal Demir ontpopt zich meer een meer tot de Margareth Thatcher van de NVA, uiteraard onder het goedkeurend oog van de Grote Leider. De NVA is bij uitstek een anti-syndicalistische partij, met enkele speerpunten die het vuile werk voor BDW dienen op te knappen. Om een of andere reden leent Demir zich daar graag toe en met volle overgave om niet te zeggen fanatisme.

Nu beschuldigt zij de vakbonden van medeplichtigheid aan sociale fraude terwijl met objectieve cijfers kan worden aangetoond dat de syndicaten hun controlerende rol ernstig nemen.

Wat deze nieuwe Vlaming wil is net als Thatcher de vakbonden kapot maken. Nochtans vertegenwoordigen de vakbonden de macht van het getal en die macht is absoluut noodzakelijk om de macht van de rijke elite – zeg maar het kapitaal – te counteren. Tal van sociale verwezenlijkingen zijn de verdienste van de spontaan vanuit de basis gegroeide syndicaten.

Maar het welstellende deel van onze bevolking beschouwt deze verwezenlijkingen als vanzelfsprekendheden en sluit zich aan bij de aanvallen van de NVA en van Demir op de werknemersorganisaties. Deze arrivisten wil terug naar de 19de eeuw, naar de tijd van de armentehuizen en Bergen van Barmhartigheid, zeg maar de aalmoezenpolitiek.

Ik hoop dat werknemers – ook als ze goed betaald worden – zich hiervan bewust zijn: niemand van hen heeft de durende garantie dat hij of zij aan het werk zal kunnen blijven. En dan zullen ze blij zijn een beroep te kunnen doen op de instellingen en voorzieningen die het resultaat zijn van de sociale strijd.

Wat me in deze jacht op sociale fraudeurs ook nog stoort, is dat men zich weerom toespitst op de kleine garnalen. Het gaat hier om enkele honderden miljoenen terwijl de fiscale fraude die vooral door rijken en superrijken wordt gepleegd, buiten schot blijft. Wat nogmaals aantoont dat de NVA een partij is voor de bovenlaag van onze samenleving. Mochten de NVA-politici met evenveel passie de diamantsector onderzoeken, ze zouden andere bedragen aantreffen. Maar ja, Jan Jambom is ‘vriend van de diamant’ en dan weet je het wel.

Het anti-syndicalisme van NVA kan deze partij electoraal goed uitkomen: het is nu eenmaal populair om naar onderen te stampen en niet naar boven. Psychologisch doet het deugd om mensen met de vinger te wijzen en te vernederen die het minder hebben: dat verhoogt de illusie van eigenwaarde.

Men klopt zichzelf op de borst en beschouwt zich ook als een ‘hardwerkende Vlaming’ die oneindig verheven staat boven het ‘werkschuwe gepeupel’. Dat de werkelijkheid iets ingewikkelder in elkaar zit, weigert men in te zien. Tot men zelf getroffen wordt door jobverlies, maar dan zal het weer de schuld zijn van ‘al die vreemden’ die ons werk komen afpakken.

 

de haan 17 apr. 15

08:57 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook |

Commentaren

Het is gewoon een feit dat de RVA nog een heel deel onterechte uitkeringen moet terugvorderen voor toch wel een vrij hoog bedrag, dat mag toch gezegd worden? Meer zelfs, het is de verdomde plicht van een goede parlementair om dergelijke zaken uit te zoeken en aan het licht te brengen.
Verder is de N-VA als dusdanig niet tegen de vakbonden om de belangen van haar leden te vertegenwoordigen, ze respecteert ook het sociaal overleg, maar inderdaad: het primaat dient inderdaad wel naar de politiek te gaan als het gaat over het nemen van politieke beslissingen.
Over het al dan niet laten uitbetalen van uitkeringen door vakbonden, kan men discussiëren. In sommige landen als België wordt het op die manier gedaan, in andere landen op een andere manier. Het is alleszins een redelijk, legitiem standpunt om te vinden dat uitkeringen (die gefinancierd worden door de overheid) ook uitbetaald worden door de overheid. De overheid heeft toch het recht om haar eigen uitkeringen uit te betalen, als ze dat beter vindt zo? Maar ik begrijp ook wel het standpunt van degenen die vinden dat de vakbonden het beter blijven doen, omdat het tot dusver blijkbaar altijd vrij goed gewerkt heeft op die manier.


Ook doet u alsof de diamantsector vol zit met de fraudeurs en dat N-VA deze fraudeurs zomaar zou laten begaan, terwijl fiscale fraude (het ontwijken van belastingen via legale fiscale constructies is overigens nog geen fraude...) wel aangepakt wordt en het aantal diamantairs die fraude pleegt een kleine minderheid is. U stigmatiseert hiermee een hele groep, die belangrijk is voor de economische uitstraling van Antwerpen, de diamantsector is immers een cruciale economische sector in Antwerpen en draagt mij bij tot de uitstraling van deze internationale stad. Terwijl u uw ogen schijnbaar sluit voor reeële samenlevingsproblemen met een bepaalde groep in de stad (die blijkbaar niet meer mag genoemd worden), stigmatiseert u wel de diamantsector als fraudeurs.

Tot slot: denkt u werkelijk dat de N-VA zich alleen maar richt op de 20% rijksten, wetende dat de partij 30% van de stemmen haalt?

Gepost door: demos | 17-04-15

@Demos. De manier waarop u hier de NVA tot in het absurde blijft verdedigen is redelijk teleurstellend voor iemand die middels grote lappen tekst ons probeert te overtuigen kritisch en open minded te zijn. Het voordeel van de twijfel, die u de laatste dagen blijft schenken aan een partij, die echt wel veel vaker dan normaal 'verkeerd wordt begrepen' en 'het allemaal anders heeft bedoeld', en de karikaturen die u van hun tegenstanders maakt (eerder Hart boven Hard, nu de vakbonden), maken uw andere argumenten een beetje ongeloofwaardig.

Op uw laatste paragraafje (over die 20 en die 30 %) wil ik nog wel ingaan. Dàt is de perfide truc die de NVA keer op keer toepast: ze maken de gewone man wijs dat ze het over hem hebben als ze 'wij' zeggen, en dat het de ànderen zijn, die de 'zij' die zij willen aanpakken. Terwijl die gewone man, als hij zich iets minder door die semantische spelletjes zou laten verleiden en kijken wat de wèrkelijke (beleids-)daden en het wèrkelijke (conservatieve, anti-moderne en - wat economie betreft - ultraliberale) discours is, toch tot heel andere conclusies zou komen. Overigens zou dat van die 'wij' wel eens kunnen tegenvallen: plots blijk je dan wat pech te hebben of te behoren tot een deel van de bevolking die (het lijstje wordt lang) genadeloos wordt geschoffeerd en geculpabiliseerd.

En wat Zuhal Demir betreft (dit is niet echt nog een reactie op wat u schrijft): Zuhal Demir is zoals vroeger de franskiljons. Net zoals indertijd die Vlamingen, in functie van hun eigen sociale mobiliteit, véél fanatieker dan de eigenlijke franstaligen het denken èn de 'taal' (toen letterlijk) van die dominante klasse overnamen èn propageerden, zo is Demir nu de perfect geassimileerde allochtone, die de kastanjes voor de dominante autochtonie uit het vuur haalt en als witte raaf kan dienen om de andere allochtonen te culpabiliseren.

Gepost door: K. Artman | 17-04-15

@ beste Artman:
1) ik ben hier niet om de N-VA te verdedigen, heb ook geen partijkaart ofzo, maar ik ben het inderdaad veelal niet eens met de karikatuur die hier opgehangen wordt van de N-VA. ik geef ongebonden mijn mening, het is heus niet zo dat ik alles goed vind wat de N-VA of hun ministers doen. Ik vind dat er in verschillende partijen bekwame, verstandige mensen zitten. Jawel, ook ter linkerzijde, bv. Bart Staes bij Groen of vroeger Frank Vandenbroucke , Monica De Coninck, Johan VDL bij SP.A, om er maar een paar te noemen. Zelfs iemand als Gerolf Annemans bij het VB. Voor alle duidelijkheid: ik sta kritisch tegenover het VB maar ik ga niet, zoals sommige ‘progressieven’ doen, enerzijds alle VB-ers automatisch als racisten en idioten brandmerken en anderzijds religieus fundamentalistische uitingen kritiekloos aanvaarden of zelfs steunen (tenminste, zolang het niet uit katholieke hoek komt, want dan is ‘men’ ineens wel uitermate kritisch…)
2) Ik maak geen karikatuur van 'Hart boven hard' (zij maken er met hun retoriek en tweedeling wel zelf een karikatuur van…) of van de vakbonden, ik zeg bv. net dat ik begrip heb voor degenen die vinden dat de vakbonden beter de uitkeringen uitbetalen, omdat dat tot dusver altijd goed gewerkt heeft.
3) Ik kan begrijpen dat je het niet eens bent met sommige van mijn standpunten en dat bepaalde organisaties jou schijnbaar ‘nauwer aan het hart’ liggen dan mij, dat betekent echter nog niet dat al mijn andere argumenten daarom ineens ongeloofwaardig zouden worden. Ik denk alleszins niet op dergelijke manier. Wat voor mij in eerste instantie telt, is de boodschap en niet de boodschapper. Maar jij bent uiteraard vrij te geloven wie u wilt.
4) Wat het beleid van de regeringen betreft (met N-VA) vind ik niet dat dat zo uitgesproken rechts is. Dat is ook niet zo verwonderlijk want geen enkele Vlaamse partij (behalve Vlaams Belang op een aantal thema’s) is uitgesproken rechts, Zie bijvoorbeeld http://www.demorgen.be/politiek/van-sp-a-tot-n-va-iedereen-zit-links-van-het-centrum-a1876422/
MR is bovendien sociaal-economisch linkser dan Open VLD en CD&V stelt zich in een ‘centrum-rechtse regering’ linkser op dan voorheen om haar linker(ACW)vleugel af te dekken en daar geen stemmen te verliezen.
Zeker als je het in een Europese en internationale (in de VS zou men ons beleid ongetwijfeld links vinden) context bekijkt, wordt veeleer een centrum-beleid gevoerd Het is voorbarig om nu al conclusies te trekken, maar gesteld dat de belastingen inderdaad een beetje zouden verlagen en de overheid een beetje zou afslanken, dan zou België nog altijd één van de koplopers zijn inzake belastingsdruk/overheidsapparaat in Europa. Bovendien: wat bedoel jij met een deel van de bevolking die 'genadeloos geschoffeerd en geculpabiliseerd wordt'? kun je daar concrete voorbeelden van geven? (buiten de zgn. stigmatiserende uitspraak van De Wever, die op Antwerpen was gericht)
5) kun je ook een voorbeeld geven waartoe blijkt dat Zuhal Demir als witte raaf zou dienen om 'andere allochtonen te culpabiliseren?' Nog een bedenking: mocht de N-VA geen allochtoon parlementslid hebben, dan zou u allicht zeggen dat de N-VA een partij is van enkel autochtone, blanke mannen en vrouwen. Nu ze wel een allochtoon parlementslid hebben, is het ook niet goed, en is het blijkbaar een 'excuustruus'.

Gepost door: demos | 18-04-15

@Demos. Om op uw laatste vraag te antwoorden: vooral de manier waarop zij als allochtone, bij het begin van deze beleidsperiode, toen Theo Francken omwille van zijn 'racistische' uitspraken spitsroeden moest lopen (ik zet het tussen aanhalingstekens, want op één of andere manier slagen velen erin die 'niet problematisch' te vinden, zelfs niet gezien de concrete functie die de man moet 'waarmaken'), naar voor geschoven werd als het 'bewijs' dat de NVA niet racistisch 'kon' zijn, omdat zij anders daarin geen plaats zou kunnen hebben, was behoorlijk doorzichtig en diende vooral om de ideologische tegenstanders de mond te snoeren met gezagsargumenten (zij is allochtoon, dus zij zal wel weten wat racistisch en wat niet-racistisch is) ipv inhoudelijke argumenten. Dus diegenen die zich eraan storen, diegenen die zich wèl geschoffeerd voelen, misbruiken dit 'zogenaamde' 'racisme' om hun eigen falen te maskeren. Dàt bedoel ik met culpabiliseren. En dat is een patroon in hun ideologie.

Je merkte die 'logica' ook in één van de reacties op de recente uitspraken van BDW over goede (Chinezen) en slechte (Berbers) allochtonen. Een aziatische dame schreef een opiniestuk, waarin zij weliswaar bevestigde dat zij al met racistisch gedrag in aanraking was gekomen, maar vooral benadrukte dat ze zich niet had laten doen en zich dubbel zo hard had ingezet om er toch te komen. Wat gelukt was en wat respect verdiend. Goed voor haar. Maar toch: hoewel het racisme werd bevestigd, was blijkbaar niet dat racisme het probleem, maar hoe erop door het slachtoffer werd gereageerd. Dus: niet de dader moet worden aangepakt (dat blijkt een soort van natuurlijke feitelijkheid te zijn: het is des mensen), maar het slachtoffer moet 'juist reageren' = zoals de dominante autochtonie het 'gepast' vindt. Alsof een misdaad minder erg wordt als het slachtoffer ervan er 'verkeerd' op reageert.

U vergist zich ook als u beweert dat ik Demir als een 'excuustruus' zou zien. Integendeel, zou ik zeggen, zij heeft - middels haar redelijk binaire mens- en wereldbeeld (denk ook aan haar uitspraken over werklozen) - haar plek in die partij wel degelijk 'verdiend'. Overigens ontken ik niet dat zij heel wat heeft bereikt en geloof ik dat dit met haar kwaliteiten en niet met haar identiteit heeft te maken. Alleen heb ik het èrg moeilijk met politici (en daarin in zij niet anders dan bijvoorbeeld Liesbeth Homans) die zèlf succesvol waren, en vervolgens van hun eigen succesverhaal de 'norm' maken, de meetlat waarmee anderen worden be- en veroordeeld: mij is het gelukt, dus moet het iedereen kunnen lukken, en als dat niet het geval is, dan is het uitsluitend en alleen aan de persoon zelf te wijten (aangezien het intussen volstrekt taboe is verklaard, om nog sociaal-economische elementen, en factoren als geluk en toeval, in rekening te brengen).

Gepost door: K. Artman | 18-04-15

even kort een laatste reactie:
1) nog steeds schakel jij het differentiëren tussen bevolkingsgroepen van allochtone afkomst en het benoemen van reeële problemen met deze bevolkingsgroepen gelijk met racisme. Stel nu dat in allochtone bevolkingsgroep A 10% criminelen zitten en 40% werklozen en in allochtone bevolkingsgroep B 0,5% criminelen en 10% werklozen terwijl in de autochtone bevoking gemiddeld 1% crimineel is en 5% werkloos, wel dan is het niet correct tegenover groep B om te zeggen: er is een probleem bij allochtonen met criminaliteit en werkloosheid.
Veel correcter is dan om te zeggen in bevolkingsgroep A is er een probleem van criminaliteit en werkloosheid.
NB: als je enerzijds zegt dat Demir naar voren wordt geschoven om te bewijzen dat de partij niet racistisch kan zijn, en anderzijds beweert dat u haar niet als een 'excuustruus' ziet, mag ik daar dan enige tegenspraak in zien?

2) Wie zegt dat Homans of Demir zeggen van 'het is mij gelukt, dus wie het niet lukt is het uitsluitend aan zichzelf te wijten?'
Mocht men er werkelijk van overtuigd zijn dat wie werkloos is of in armoede terechtkomt dit enkel en alleen voor 100% aan zichzelf te wijten heeft, dan zou men toch als logische consequentie dan alle leeflonen, uitkeringen, sociale woningen, etc... afschaffen? Noch Homans noch Demir stellen dat in de verste verte voor. Dus ik weet eigenlijk niet concreet waar u op doelt, u praat soms zeer vaag vind ik.
Laat me misschien zelf een voorbeeld geven dat jij allicht als 'harteloos' en 'asociaal' beschouwt, namelijk het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ik vind dat zelf een logische maatregel die in vrije elk ander land geldt. Bij ons kan je in feite onbeperkt werkloos zijn, zolang je af en toe aan (hoogstens 1 à 2 keer per jaar) de RVA maar kunt bewijzen dat je solliciteert. De zgn. 'activering' waar men nu over spreekt, is in de praktijk nog altijd een lachertje. (alsof iemand zo dom zou zeggen om aan de VDAB/RVA openlijk te zeggen dat hij/zij geen werk zoekt...) Waarom de werkloosheidsuitkering inderdaad niet beperken tot bv. maximum 2 jaar? Ik weet - ook uit eigen ervaring - dat iemand tijdelijk werkloos kan zijn en heb daar alle begrip voor, maar als je moeite doet om werk te vinden dan kan je werken. Er is werk genoeg, maar soms moet je inderdaad bereid om ook eens tijdelijk werk te doen dat wat minder verdient of niet 100% je droomjob is. Iedereen moet eerst ervaring opdoen. Echter, als je onbeperkt uitkeringen blijft geven, dan demotiveer je natuurlijk sommige mensen om te werken omdat ze nauwelijks meer (soms zelfs minder!) verdienen met te werken dan wanneer ze een uitkering hebben. Gelukkig heeft men het systeem intussen wat hervormd, want ik zie eigenlijk niet in wat de vakbonden zo sociaal vinden aan mensen onbeperkt een uitkering geven. OF zou het kunnen dat de vakbonden hier zelf belang bij hebben....?

Gepost door: demos | 18-04-15

@Demos.

1. De partij schuift Demir naar naar voor als 'bewijs'. En ik ervaar haar als politica niet als 'excuustruus'. Voor zover ik weet zijn de partij en ikzelf twee verschillende standpunten, zodat ik niet goed inzie waarom dit met elkaar in tegenspraak zou (kunnen) zijn.

2. U zegt dat er genoeg werk is, maar dat is niet zo. Vergelijk het aantal vacatures met het aantal werklozen. Los nog van de vaststelling dat niet iedereen geschikt is voor elke vacature, en dat sommige werklozen - om welke reden dan ook - niet erg gewild zijn door werkgevers. En net zoals veel zelfstandigen knettergek zouden worden als ze naar een baas zouden moeten luisteren, zo is niet iedereen geschikt om als 'ondernemer' in elk passerend gat in de markt te springen.

Bovendien zorgen automatisatie in de industrie, de delocalisatie van bedrijven en het hakken in zowat alles wat niet winstgevend is (overheid, non-profit...) voor steeds minder jobs, zodat gewoon al het idee dat iemand pas 'waardevol' is als hij betaald werk doet, 'noodzakelijk' een steeds grotere gefrustreerde onderklasse creëert van mensen die niet meer aan de bak komen, en daar zèlf de schuld van krijgen, zelfs al kunnen ze er niet aan doen en is het inherent aan de liberale dogma's die we met z'n allen als natuurwet aannemen.

Tenslotte is er wèl een heksenjacht op 'werkonwilligeen', maar wordt er geen enkele resultaatsverbintenis opgelegd aan diegenen die werk moeten verschaffen. Het beperken in de tijd van de werkloosheidsuitkering betekent gewoon het verschuiven van groepen mensen van de sociale zekerheid naar het OCMW, als ze (want ook de OCMW's wordt verplicht steeds 'harder' te worden) al niet helemaal in de goot worden geduwd. Maar 'gelukkig' is het dan meestal hun eigen schuld, zodat we niet in de verleiding hoeven te komen eens na te denken over de verantwoordelijkheid van een beschaafde samenleving...

Ik vind het altijd erg cynisch èn gemakzuchtig als ik mensen met veel talenten en mogelijkheden (en een warme sociale basis), die zelf een bevredigende job hebben, waarvoor ze een menswaardig inkomen krijgen en dewelke combineerbaar is met een sociaal en familiaal leven (waartoe ikzelf behoor: ik ben echt wel een gelukzak) over ànderen eens zullen gaan oordelen en beslissen dat ze niet te kieskeurig mogen zijn wat betreft takenpakket, loon, arbeidsvoorwaarden, afstanden, uurroosters... alsof die mensen geen familie of kinderen hebben die daar als eerste het slachtoffer van worden. Waarna we weer geweldig verontwaardigd kunnen zijn als zo'n alleenstaande moeder of zo'n gefrustreerde vader weer eens iets volstrekt onpedagogisch doet. Eerst gebruiken 'we' ons morele vingertje om ze in een bepaalde situatie te drijven ('werk is belangrijk' - ten koste blijkbaar van ongeveer alles), om vervolgens datzelfde morele vingertje te gebruiken om uitgerekend dàt hen te verwijten. En waarom: omdat we onszelf als norm zien en willen geloven dat iedereen dezelfde kansen en mogelijkheden heeft - quod non.

Gepost door: K. Artman | 18-04-15

Artman, voor alle duidelijkheid, het is geen moreel vingertje, voor mij hoeft niemand te werken en mag iedereen wachten op die ene fantastische droomjob, maar enerzijds passief zijn of heel kieskeurig (waardoor men geen werk vindt) en dan anderzijds willen dat de gemeenschap (meer specifiek: degenen die wel werken) ervoor opdraait, dat gaat niet op vind ik. Dan moet men ook bereid zijn om minstens zelf een deel verantwoordelijkheid op te nemen hiervoor en niet eindeloos willen teren op een uitkering.
Het systeem van werkloosheidsuitkering kan trouwens maar werken als het gebruikt wordt waarvoor het dient, namelijk mensen die tijdelijk en onvrijwillig werkloos zijn een inkomen geven. De filosofie erachter is dat iedereen die werkt een deeltje daartoe bijdraagt en dat iedereen die onvrijwillig werkloos is, er dan kan van genieten. Achter die filosofie sta ik, maar het systeem kan maar echt goed werken als er geen oneigenlijk gebruik van gemaakt wordt, en het onbeperkt toekennen van uitkeringen werkt dat oneigenlijk gebruik in de hand. In die zin is het ook logisch dat wie nog nauwelijks of niet gewerkt heeft, ook minder lang uitkering kan krijgen dan wie bv. al 30 jaar gewerkt heeft.

NB: het kan wel dat er op bepaalde momenten minder vacatures dan werkzoekenden zijn, maar vandaar dat ik ook zei dat ik begrijp dat mensen tijdelijk werkloos kunnen zijn. Maar het kan toch niet dat je jaren en jaren zonder werk blijft? Ofwel doe dan onvoldoende moeite, ofwel is er dan iets mis met je manier van solliciteren (en daarvoor kan je sollicitatietraining volgen) ofwel solliciteer je dan overeenkomstig uw competenties en de vraag op de arbeidsmarkt niet voor de geschikte job (en dan kan loopbaanbegeleiding nuttig zijn...) ofwel heb je onvoldoende competenties en dan kan je u bijscholen. En ja, er zullen wel bepaalde mensen zijn die moeilijker aan werk geraken, daar kan rekening mee gehouden worden, daarom zijn er trouwens ook ondersteunende maatregelen voor de werkgever die 50-plussers, allochtonen en personen met een arbeidshandicap aanwerft (destijds bedacht door F. Vandenbroucke) Maar ik weiger mee te gaan in de 'slachtoffergedachte' dat bepaalde mensen (tenzij ze arbeidsinvalide of arbeidsongeschikt zijn uiteraard, maar dat is dan een andere kwestie...) niet aan een job zouden geraken of dat geen enkele werkgever hen zou willen aanwerven, want iedereen heeft kwaliteiten.

Gepost door: demos | 19-04-15

Slachtoffergedachte?

Zoals gewoonlijk wordt de werkloze bij voorbaat gewantrouwd en (lees al uw mogelijke scenario's er maar eens op na) één of ander 'defect' aangewezen waaraan die werkloze iets moet doen, en waardoor de zelfgenoegzame elite toch wat 'verwachtingen' mag koppelen.

Terwijl de ruimere samenleving, en dan vooral diegenen die gepriviligeerd zijn in rijkdom en macht, en diegenen die werk (zouden moeten) creëren (maar al worden heilig verklaard bij het goede gedacht van zichzelf, zónder enige resultaatsverbintenis), het voordeel van de twijfel blijven krijgen.

Gepost door: K. Artman | 19-04-15

Als een werkgever een vacature plaatst, dan heeft hij/zij nog altijd het recht om degene te selecteren die hij/zij het meest geschikt acht voor de job, gezien het de werkgever is die de werknemer betaalt (incl. sociale lasten) In ons land is ook iedereen vrij om zelf een zaak te starten en dus zelf mensen in dienst te nemen (al zijn de drempels vanwege de overheid - waaronder de loonlasten - hiervoor nog altijd vrij hoog)

Sommige progressieven - waaronder u - hebben de onhebbelijke gewoonte om altijd weer en systematisch de kant te kiezen van wat zij de 'zwakken' en de 'onderdrukten' noemen (wat er zo emacipatorisch is aan mensen die stempel te geven ontgaat mij wel even...) ongeacht wat die 'onderdrukten' zelf denken of doen. Het idee dat mensen ook wel een groot deel zelf de sleutel in handen hebben en misschien wel zelf de situatie waarin ze terecht gekomen zijn mede gecreeërd hebben, lijkt wel een taboe voor sommigen ter linkerzijde.
Natuurlijk worden mensen geboren met verschillende talenten en kwaliteiten, iedereen is verschillend.

In de natuur heerst dus ongelijkheid: armoede bij de ene, rijkdom bij de andere. Waarom verbeelden de mensen zich dat ze gelijk moeten zijn? Dat zou stilstand betekenen, er zou geen evolutie meer zijn, omdat er geen wedijver meer zou zijn. Wedijver kun je niet vermijden, of het nu om rijkdom, macht of kennis gaat. Over de kwestie van de ongelijkheid sloven sommigen zich werkelijk uit om die toestand te veranderen, maar dat zal nooit lukken, want de natuur houdt de ongelijkheid in stand.
Trouwens, waarom zouden we met luiaards, onbenullen en domoren medelijden moeten hebben? Dat je hen uit edelmoedigheid iets geeft, dat is een andere kwestie. Maar om nu aan een dwaas of een luierik hetzelfde te geven als aan iemand met een groot talent en kennis (waar sommige 'progressieven' van dromen...), dat is pas onrechtvaardig!
NB: als jij dan toch persé geld wilt toepassen aan mensen die al jarenlang werkloos zijn, houdt niemand u tegen omdat te doen en hiervoor eventueel een organisatie te stichten, maar dwing een ander langs politieke weg niet om dat ook te doen aub.

Gepost door: demos | 20-04-15

daarbij valt het mij ook op dat u steeds uitgaat van de grotendeels voorbijgestreefde tweedeling werknemers/werkzoekenden vs werkgevers en daarmee samengaand arbeid-kapitaal. (waarbij u dan in uw marxistische denken systematisch sympathiseert met wat u als 'het proletariaat' beschouwt en zich afkeert van 'de kapitalisten')

Behoudens een paar klassieke sectoren misschien, is de klassieke tweedeling arbeid-kapitaal in onze netwerkeconomie steeds meer aan het vervagen, en ook het klassiek linkse idee dat werkgevers per definitie de 'bevoorrechten' zouden zijn en werknemers/werkzoekenden 'de onderdrukten' is hopeloos voorbijgestreefd.

Gepost door: demos | 20-04-15

Wat u schrijft is inderdaad de heersende doctrine.
Met inbegrip van wat u andersdenkenden als mezelf verwijt.

En uit uw reacties blijft blijken dat de rechten voor de werkgevers zijn (zij mogen kiezen, zij worden tot niets verplicht) en de plichten voor de werknemers / werklozen (u zegt wel dat die tweedeling achterhaald is, maar ze blijkt nog overduidelijk uit uw eigen discours).

En diegenen die het (al) erg goed hebben krijgen altijd het voordeel van de twijfel. En diegenen die het veel minder goed hebben worden bij voorbaat gewantrouwd en moeten worden 'geresponsabiliseerd' (gecontroleerd, gesanctioneerd, gepaternaliseerd).
U vindt dat normaal en verwijt mensen om altijd 'de zwakkeren' te verdedigen; ikzelf vind dat laatste een kwestie van fatsoen, vooral omdat ik zelf (hoewel ik niet rijk ben) wèl bij de gepriviligeerden hoor en weet dat dit veel meer met toeval en geluk heeft te maken, en dus niet alleen maar met goede wil en inzet.

Beschaving is: ervoor zorgen dat ook de niet-gepriviligeerden niet uit de boot vallen en meekunnen. Maar inderdaad, in crisistijden blijkt dat laagje beschaving bij velen bijzonder dun te zijn.

Maar ongetwijfeld bevestig ik weer wat u van mij denkt, zoals u voortdurend het beeld blijft bevestigen dat ik intussen van u heb gekregen.

Gepost door: K. Artman | 20-04-15

u draait uiteindelijk rond de hete brij heen, door constant clichés te herhalen, bijvoorbeeld dat 'niet-gepriviligeerden' 'uit de boot zouden vallen'.
Dat is de typische truc van sommige progressieven:
van zodra je u vragen stelt bij bepaalde uitwassen van de verzorgingsstaat en het evenwicht tussen collectieve en individuele verantwoordelijkheid een beetje wil herstellen, krijg je te horen 'dat je mensen in de armoede wil duwen' en 'dat je niet humaan bent' of niet getuigt 'van veel beschaving'
Dus eigenlijk zeg je daarmee: enkel degenen die het met mij eens zijn en die het aanvaardbaar vinden dat mensen onbeperkt een uitkering toegestopt krijgen, waarvoor anderen dan verplicht worden om ervoor op te draaien (wat op zich al niet humaan is), zijn de humanen en al de anderen hebben geen of weinig beschaving.
Getuigt die manier van denken dan van zoveel beschaving en ruimdenkenheid?

Gepost door: demos | 20-04-15

ook zeg ik niet dat een werknemer enkel plichten zou hebben en een werkgever enkel rechten.
Zowel werkgevers en werknemers hebben overeenkomstig de sociale wetgeving een hele reeks rechten en plichten. Waar u - samen met sommige andere 'progressieven' - allicht zou op aansturen, is dat de werkgever ook nog eens verplicht zou worden om bepaalde mensen aan te werven - louter en alleen omdat ze tot een bepaalde doelgroep behoren -, en dat vind ik inderdaad meer dan een brug te ver.

Gepost door: demos | 20-04-15

De commentaren zijn gesloten.