20-04-15

draagvlak

draagvlak

 

Sommige politici zoals de NVA’ers schermen met het argument dat er bij onze bevolking geen draagvlak bestaat om meer vluchtelingen op te nemen. In mijn ogen een laffe en cynische houding die de eigen verantwoordelijkheid ontloopt.

Naar mijn mening dient een politicus – zoals iedereen met verantwoordelijkheid in het openbare debat – ook een volksopvoeder te zijn: het is zijn opdracht om het egocentrische of xenofobe deel van de bevolking te overtuigen.

Ik denk nu terug aan het hypocriete spel omtrent Hengelhoef toen Johan Vandelanotte  als minister van binnenlandse zaken daar een vluchtelingencentrum wou creëren (net als in  Zon en Zee in de buurt van Oostende) . De omwonenden protesteerden, trokken naar de rechter en die gaf hen gelijk met als argument dat Hengelhoef niet bedoeld was voor permanente bewoning. Een zeer dubieuze zaak vermits het nadien als vakantieresort wel permanent verhuurd werd. Dat kwam de lokale middenstand beter uit.

Waarmee ik gezegd wil hebben dat een groot deel van onze bevolking inderdaad weinig geeft om onze basiswaarden zoals de naastenliefde, het respect voor de waardigheid van elke menselijke persoon en de solidariteit. Een geïnspireerd politicus heeft het allesbehalve gemakkelijk maar hij of zij kan het tenminste proberen. En rechters hoeven zich niet medeplichtig te maken aan groepsegoïsme.

 

Het alternatief zijn de onderduikers en de mensensmokkelaars. Tot mijn absolute verrassing heb ik hier gisteren vernomen dat ook in dit rustige en rijke De Haan smokkelaars actief zijn of zijn geweest: zij kraken leegstaande villa’s in onze befaamde Concessie. Deze villa’s worden dan van binnen gesloopt omdat de voortvluchtigen hout nodig hebben om zich te verwarmen.

Dan verkies ik toch een officieel kanaal van regularisering (eventueel tijdelijk) dat gekenmerkt moet worden door gastvrijheid en generositeit. Ik blijf herhalen dat we deze open houding verplicht zijn aan onze basiswaarden. Uiteraard binnen de grenzen van onze mogelijkheden. Wat betekent dat we dringend toe zijn aan overleg op Europees niveau en via de VN op wereldniveau.

Ik wil niet alle schuld of schuldig verzuim werpen op onze eigen landgenoten of mede-Europeanen, maar ik verfoei partijen en individuele politici die het groepsegoïsme of de NIMBY-houding aanwakkeren.

 

de haan 20 apr. 15

08:58 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Toch een paar bedenkingen,
1) Vooreerst is het zo dat als iemand uit Syrië in een Europees land komt, dat deze persoon dan asiel moet verleend worden overeenkomstig internationaal recht, gezien de onveilige situatie in dit land. België heeft - overeenkomstig haar draagkracht - ook al aan relatief 'veel' Syriërs asiel verleend.
Dagelijks krijgen vele duizenden Syriërs asiel in Europa. Europa vangt dus vluchtelingen op en moet dat ook doen volgens internationaal recht (tenminste, als het om echte vluchtelingen gaat).
Basisprincipe zou echter moeten zijn volgens mij dat de landen in de regio in eerste instantie moeten opvangen (in die zin komen de rijke landen S-A en Iran hun morele verplichtingen niet na) én dat het statuut van vluchteling tijdelijk is, tot de situatie in het land van herkomst gestabiliseerd is. Echter leert de realiteit dat velen die het statuut van vluchteling krijgen het gastland niet meer verlaten nadien, mede daarom - en omdat België sowieso verhoudingsgewijs al enorm veel migranten toegelaten heeft de voorbije 20 jaar - is het draagvlak bij de bevolking om meer vluchtelingen op te vangen niet altijd zo groot.
Om een idee te geven : dit jaren hebben al 31.500 migranten de oversteek gemaakt naar Italië en Griekenland, en de zomerpiek moet nog beginnen.
Vorig jaar maakten 219.000 mensen de oversteek.
(het zijn trouwens niet persé altijd mensen die voor het statuut van vluchteling in aanmerking komen die de oversteek wagen...)
2) Wat nu eigenlijk de kern van het debat uitmaakt - gezien hetgeen gebeurd is op de Middellandse Zee - is niet of Europa vluchtelingen moet opvangen (want evident moet ze dat doen en ze doet dat ook - zie hoger) maar wel of Europa zelf al dan niet moet instaan voor de reis van al die vluchtelingen (wat ze nu voor sommigen, weliswaar een kleine minderheid, al doet via het systeem van 'hervestiging', waar België ook zijn bijdrage toe levert) en actief/systematisch vluchtelingen moet gaan redden uit de Middellandse Zee.
Wel, ik persoonlijk vind van niet. Europa kan toch moeilijk verantwoordelijk gesteld worden voor elk gammel bootje dat kapseist op de Middellandse Zee? Zouden landen uit het Midden-Oosten zich aangesproken voelen, mochten Italiaanse vluchtelingen verdrinken in de Middellandse Eee?
Er gebeuren trouwens al inspanningen voor de Italiaanse kust om vluchtelingen te redden. Vorige week zijn er in enkele dagen liefst 10.000 vluchtelingen gered door de Italiaanse kustwacht, in samenwerking met Frontex (en maar goed ook uiteraard!).
Bovendien heeft Theo Francken gelijk als hij stelt dat je eigenlijk de mensensmokkelaars nog rijker maakt, als de EU systematisch mensen zou gaan redden. Want in dat geval zullen natuurlijk nog meer mensen de oversteek wagen. Bovendien zijn lang niet alle mensen die de oversteek wagen ook vluchtelingen. Er kunnen bv. ook terroristen tussen zitten en dat degenen die de oversteek wagen, zelf niet persé altijd zo humaan zijn, bleek onlangs nog toen een aantal moslims christenen overboord gooiden.
3) Hoe kan het probleem dan opgelost worden?
Volgens mij zou er in eerste instantie nader op toegezien moeten worden dat die gammele bootjes gewoon niet kunnen vertrekken. Europa kan daarvoor de nodige maatregelen nemen en ondersteuning bieden.
Ten tweede zouden alle landen in de regio maximaal geresponsabiliseerd moeten worden om vluchtelingen op te nemen. Ten derde moeten Europese landen mensen die uit oorlogsgebied komen (zoals Syrië) asiel verlenen, (wat ook reeds gebeurt) bij voorkeur tijdelijk. En ten vierde kunnen dan in kader van hervestiging de inspanningen opgevoerd worden, waarbij Europa zelf gaat zorgen dat sommige vluchtelingen veilig de oversteek kunnen maken en waarbij deze dan vervolgens verdeeld worden over de lidstaten overeenkomstig draagkracht (maar dan zouden ook de andere voorwaarden eerst vervuld moeten zijn)

Gepost door: demos | 20-04-15

De commentaren zijn gesloten.