23-04-15

Terzake met Theo Francken

Terzake 22 april

 

Weer heeft de redactie van Terzake het bestaan om een NVA-politicus (Theo Francken) alleen in de studio uit te nodigen. Dit terwijl de confrontatie met een lid van de oppositie, bijvoorbeeld een Wouter De Vriendt van Groen, zoveel boeiender en leerzamer zou geweest kunnen zijn. Iedereen kan het beginnen op te tellen hoe vaak een NVA’er een vrij podium krijgt van onze openbare omroep. Men zal tegenwerpen dat de NVA bij de verkiezingen de grootste partij in Vlaanderen is gebleken.

Ik heb twee bezwaren tegen deze zienswijze. Ten eerste bestaat een vitale democratie uit meer dan om de zoveel jaren een verkiezing organiseren. Ten tweede is elke monopolievorming uit den boze.

Toegegeven, de VRT heeft dit euvel getracht te milderen  met beelden uit Villa Politica, maar telkens kon Francken daarop riposteren zonder enige tegenspraak. En naar mijn mening dient elk debat op onze openbare omroep tegensprekelijk te zijn.

Zo zagen we een beeld van Wouter De Vriendt die aantoonde dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking een absoluut dieptepunt heeft bereikt. Francken kon rustig antwoorden dat meer ontwikkelingshulp geen probaat antwoord is op het probleem van de vluchtelingen.

Dit klopt voor een deel: we moeten dieper gaan. We moeten erkennen dat we nood hebben aan een andersglobalisme dat respect opbrengt voor de Derde Wereld. Maar zoiets zal je nooit horen uit de mond van een NVA’er of liberaal. Die blijven zweren bij de vrijhandel die een vorm van neokolonialisme is en de ongelijkheid en extreme armoede in de wereld juist erger maakt.

Mijn  basisstelling is: een eerlijk loon voor eerlijke arbeid. Als de wereldeconomie dat zou realiseren dan zouden er al heel wat minder vluchtelingen zijn.

Een gesprek – om het even in welke vorm – over migratie en vluchtelingen heeft geen enkele zin als men het niet heeft over de diepere oorzaken: de onveiligheid in deze wereld en het neokolonialisme.

Iemand als Francken heeft niet het bevattingsvermogen om daarover iets zinnigs te zeggen: waarom wordt hij dan in een duidingsprogramma gevraagd als quasi unieke stem?

 

de haan 22 april ’15

21:15 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.