09-05-15

armoedebestrijding

armoedebestrijding

 

Vlaams minister van armoedebestrijding Liesbeth Homans (NVA) wil meer geld rechtstreeks aan de armen toekennen, zonder tussenkomst van de organisaties die zich nu met deze problematiek bezig houden want die rekenen volgens haar te veel werkingskosten aan.

Maar als je de ervaringsdeskundigen, de armen zelf dus, aan het woord laat dan hoor je toch andere prioriteiten. Zie DM van deze zaterdag.

Ik pik er drie cruciale uit: zet meer in op onderwijs want het onderwijs is de hefboom bij uitstek om uit de noodlottige spiraal te geraken. Zorg voor betaalbare gezonde voeding. Begeleid de armen bij hun budgetbeheer.

Dit laatste kan zeer betuttelend overkomen maar we moeten de feiten durven te benoemen: heel wat armen kunnen niet om met geld en hebben deze begeleiding hard nodig op voorwaarde dat ze de mens respecteert en niet van vooroordelen vertrekt.

Armoede is een complexe materie waartegen meer dan één departement zal moeten strijden: ook onderwijs en volksgezondheid bijvoorbeeld.

Op één punt heeft Homans wel gelijk: er zijn al meer dan genoeg rapporten en studies geschreven, nu is het tijd voor daden. Maar dan liefst verstandige daden. Nu komt het initiatief of plan van Homans op mij over als ‘hier zie, neem je geld en trek er verder je plan mee.’ Zo zal het niet werken.

de haan 9 mei 2015

09:31 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Commentaren

De overheid moet helemaal geen armoede bestrijden (of toch niet vanuit een ‘exclusieve’ benadering), want alles wat je bestrijdt, houdt je in stand. Bovendien is een doelgroepenbeleid vaak contraproductief en unfair tegenover degenen die niet tot de doelgroep behoren. Daarnaast zijn een heleboel mensen tewerkgesteld of gesubsidieerd door de overheid om aan ‘armoedebestrijding’ te doen, dat alleen al kost handenvol geld.

Wat de overheid wel moet doen, is voor de juiste randvoorwaarden zorgen zodat welvaart- en jobcreatie niet afgeremd wordt. Het mag misschien een cliché zijn, maar een job is nog altijd één van de beste garanties om niet arm te worden.

Van mij mogen ze dus een heleboel uitgaven, subsidies, etc.... die exclusief naar ‘armoedebestrijding’ gaan afschaffen en dat geld dat hiermee vrijkomt dan gebruiken voor een lastenverlaging (zowel voor bedrijven als werknemers zelf), in het bijzonder voor de lagere inkomens. Dat zal veel efficiënter zijn om armoede te bestrijden.

Gepost door: demos | 09-05-15

@Demos: "alles wat je bestrijdt, houd je in stand"? Què? Misdaad. Milieuvervuiling. Kindermishandeling. Ongeschooldheid. Werkloosheid. Etc.

U spreekt duidelijk als de gepriviligeerde die is beginnen geloven dat zijn gepriviligeerdheid een gevolg is van eigen verdienste, en dus niets heeft te maken met geluk en toeval. In het juiste bedje geboren, de intelligentie en de gezondheid om te kúnnen werken, iets meer geluk dan diegenen met iets minder geluk.

En zelfs dat van die job is steeds minder en minder waar (hoewel het inderdaad klopt als het om èchte en duurzame jobs gaat, hoewel zelfs dan enig besef van generatie-armoede niet overbodig lijkt): hoe langer hoe meer maken zogezegde flexi- en andere deeltijdse jobs, aan veel te lage lonen en onder omstandigheden die u en ik vermoedelijk niet zouden pikken, ervoor dat je er niet mee uit de bestaansonzekerheid kan blijven.

U gelooft natuurlijk wat u wil, maar het probleem met politici als Homans (die zichzelf als norm nemen, en tegen die meetlat iedereen be- en veroordelen) is dat zij intussen aan de macht zijn en hun perfide mens- en wereldbeeld (het pamperen van de sterkeren, de geslaagden, de winners; en het 'responsabiliseren' en 'culpabiliseren' van de zwakkeren, de onfortuinlijken, de losers) in concreet beleid omzetten. De 'daden' worden voorlopig nog wel met een soort 'newspeak' omzwachteld, zodat de 'woorden' iets anders suggereren dan uit de reële gevolgen blijkt, maar het is een stap terug in de beschaving...

Gepost door: K. Artman | 09-05-15

Artman,
1) als ik zeg 'alles wat je bestrijdt, houd je in stand' dan bedoel ik vooral dat je moet vertrekken vanuit een positief verhaal, voor iets gaan en niet tegen iets. Het is nu éénmaal zo dat als de overheid iets als negatief ziet dat bestreden moet worden, dat daar dan veel energie en middelen naar gaan, die de instandhouding van het probleem vaak versterken (want intussen heeft zich een hele bureaucratie rond dat 'probleem' georganiseerd.... )
Ik denk bijvoorbeeld ook aan 'de war on drugs' of 'de war on terror'. Ik bedoel natuurlijk niet dat men drugsdealers of terroristen zomaar moet laten begaan, maar de aanpak (en communicatie errond) mag niet louter en alleen gericht zijn op een probleem dat symptomatisch bestreden moet worden.
2)ik ben geen gepriviligeerde, verre van zelfs.
3) we leven nog bijlange niet in Duitse toestanden wat de flexi- en minijobs betreft, en inderdaad gelukkig maar. (Anderzijds kunnen dergelijke jobs voor sommige mensen ook wel een springplank zijn naar een vaste job en is onze arbeidsmarkt nu soms nog te rigide)
4) stop er aub eens mee van elk beleid dat niet in uw linkse maatschappijvisie past te omschrijven als 'een stap terug in de beschaafd', wat er op neerkomt dat iedere politicus die uw (linkse) mening niet deel een soort achterlijk, barbaars persoon zou zijn die de klok wil terugdraaien.

Gepost door: demos | 10-05-15

trouwens hetgeen Homans zegt rond armoedebestrijding (bv. voedseloverschotten van supermarkten recupereren voor armen, armen meer rechtstreeks steunen etc...) is zeer sociaal en zou evengoed door een socialist voorgesteld kunnen geweest zijn, maar als Homans het zegt zal het nooit goed zijn omdat ze van de N-VA is...

Gepost door: demos | 10-05-15

1. Blijkbaar is mijn 'linkse maatschappijvisie' (waarin u niet gelooft) problematischer dan uw even duidelijke 'rechtse maatschappijvisie' - bij gebrek een aan beter woord dan 'rechts' (waarin ik niet geloof, en die u - vaker dan ikzelf - voortdurend etaleert in reacties op de teksten van Staf De Wilde). Ik krijg een beetje de indruk dat u mijn visie als 'ideologisch (vooringenomen)' beschouwt, en de uwe niet (meer).

Dàt is inderdaad vaak een probleem: als men zijn eigen visie niet meer als 'ideologisch' (h)erkent, maar als louter 'objectieve analyse' of 'gezond verstand'. Gevaarlijk ook, want vanaf dat moment heeft de tegenstander niet alleen meer 'een andere overtuiging', maar is hij 'fout' of 'verkeerd'. Wees gerust: uw visie is niet minder ideologisch en zelfs niet minder radicaal als de mijne; alleen is het natuurlijk de úwe, en voelt ze 'natuurlijk' aan.

2. Het geleidelijk aan uithollen van structurele solidariteit en het opnieuw meer en meer vervangen door arbitraire liefdadigheid; het afbouwen van professionelen (en professionaliteit) waarop wordt bespaard (blijkbaar is dan een job plots veel minder essentieel); en de symptoombestrijding en de loutere pr-moves in de media ('words, words, words') zeggen vooral erg veel over het mens- en wereldbeeld van waaruit de NVA beleid voert, en is om die reden een achteruitgang in de beschaving: omdat we weer meer naar een klasse-samenleving evolueren, omdat de zwakkere weer meer en meer aan zijn lot wordt overgelaten, omdat we weer evolueren naar het recht van de sterkste... En het zal wel zijn dat diezelfde maatregelen soms ook door socialisten worden getroffen, maar dat is dan toch vanuit een ànder mens- en wereldbeeld, wat voor u vermoedelijk problematischer is, maar in elk geval de ambitie heeft de kloof tussen sterk en zwak te verkleinen ipv te institutionaliseren.

Gepost door: K. Artman | 10-05-15

ik denk niet dat we het eens zullen worden, en dat hoeft ook niet. Ik stel alleen maar vast dat jij telkens weer dezelfde 'kritiekloze' (zonder ooit echt ten gronde te argumenteren waarom iets zo is...) wollige, linkse rethoriek gebruikt en eigenlijk niet echt ten gronde antwoordt op wat ik zeg. Beschaving vereist volgens mij een zekere mate van vrijheid en tolerantie, dat is één van de basispijlers van onze westerse beschaving. Een samenleving waarin ieder doet wat hij of zij wil in zoverre men een ander niet schaadt (wat tolerantie impliceert) , heeft een zekere mate van beschaving. Natuurlijk zullen er wel nog andere factoren zijn die de mate van beschaving bepalen, maar een zekere mate van vrijheid en tolerantie is m.i. alleszins noodzakelijk om van beschaving (in westerse zin) te kunnen spreken.
Een 'links' of 'rechts' beleid heeft op zich niets met beschaving te maken.
Een rechts beleid kan tot minder beschaving leiden, als bijvoorbeeld een zeer repressief 'law and order' beleid gevoerd wordt. Een religieus geïnspireerd beleid, kan tot minder beschaving leiden als de vrijheden van niet- of anders gelovigen drastisch worden ingeperkt. Maar ook een links beleid kan een serieuze stap terug zijn in de beschaving, als met overheidsdwang- en geweld verregaande gelijkheid wordt nagestreefd.

Gepost door: demos | 11-05-15

De commentaren zijn gesloten.