09-05-15

kinderslaven

kinderslaven in India

 

Op zaterdag 9 mei handelde het Canvasprogramma ‘Vranckx’ over de kinderslaafjes in India die uit hun dorpen worden weggeplukt en uitgebuit in de steden. Na jarenlang aandringen van allerlei organisaties en ngo’s komt eindelijk de politie in actie en arresteert de slavenhandelaars.

Alsof daarmee het probleem zou zijn opgelost.

Er is maar één oplossing voor kinderarbeid en kinderslavernij: geef hun ouders een behoorlijk inkomen. Zoals steeds: een eerlijk loon voor eerlijke arbeid.

Om dat te bekomen heb je een eendrachtige strijd nodig en die werd bij ons geleverd door de vakbonden: tegenover de almacht van het kapitaal staat alleen de verenigde kracht van het syndicalisme.

Dat is een van de redenen waarom ik zo fel gekant ben tegen de NVA: die wil nog meer dan de Open genoemde VLD heel het middenveld en in het bijzonder de vakbonden liquideren. Een Thatcherpolitiek zeg maar.

Bekijk het ruimer: uiteindelijk moeten we land per land komen tot minimumlonen, volgens de ratio van het eigen BNP. Dat wil zeggen: voorlopig kunnen we niet in elk land het zelfde loon nastreven, dit moet gekoppeld blijven aan wat het land in kwestie aankan.

Ik zie werkelijk geen ander strijdmiddel om dat doel te bereiken als het syndicalisme en het middenveld. Daarom ben ik ook streng voor de bonden wanneer ze zich misdragen en zich mengen in zaakjes en affaires waar een syndicalist niets te zoeken heeft. Mijn geloof in de syndicaten is niet blind: ook van je medestanders moet je de gebreken en fouten durven te benoemen.

Dit neemt niet weg dat ik altijd partijen en groeperingen zal bestrijden die het middenveld wensen te ondermijnen. Ik ben de zoon van een fabrieksarbeider en blijf mijn afkomst getrouw, ook al ben ik vandaag uiterlijk een burgermannetje met een behoorlijk lerarenpensioen.

Het idiootst vind ik het gezegde: ‘als je op je 20ste niet links bent dan heb je geen hart en als je dat 20 jaren later nog bent dan heb je geen verstand.’ Dit kan alleen worden gezegd door zelfgenoegzame geesten zoals een Mark Eyskens. Links zijn vooronderstelt juist veel verstand: je moet blijven informatie opzoeken en analyseren. Ik leer elke dag bij en dat is ook mijn plicht. Deze kritische ingesteldheid is mij misschien bijgebracht door mijn ouders, maar ze is zonder twijfel aangescherpt door het onderzoek en de tekstanalyses aan de unief. Dit is een gunst van het lot: mogen studeren. En daarmee moet je volgens mij heel je verdere leven  bezig blijven.

de haan 9 mei 2015

21:07 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

"Om dat te bekomen heb je een eendrachtige strijd nodig en die werd bij ons geleverd door de vakbonden: tegenover de almacht van het kapitaal staat alleen de verenigde kracht van het syndicalisme."
U zegt het zelf: die WERD bij ons geleverd, dat ligt dus achter ons. De vakbonden hebben bovendien nog steeds een belangrijke rol in het sociaal overleg (het zgn middenveld bepaalt in sterke mate het sociaal-economisch beleid) en er is een minimumloon in België.

"Dat is een van de redenen waarom ik zo fel gekant ben tegen de NVA: die wil nog meer dan de Open genoemde VLD heel het middenveld en in het bijzonder de vakbonden liquideren. Een Thatcherpolitiek zeg maar."

De vergelijking met Thatcher is op niets gebaseerd, dat was een heel ander beleid in een heel andere context. Noch OPen VLD, noch N-VA stellen vandaag het sociaal overleg en de rol van de vakbonden in het sociaal overleg fundamenteel in vraag (OPen VLD heeft dat vroeger, ten tijde van de Verhofstadt van de burgermanifesten wel nog gedaan maar dat ligt intussen lang achter ons). Wat wel zo is, is dat ze eerder dan bv. CD&V vinden dat in bepaalde kwesties uiteindelijk de politiek de beslissingen moet nemen en dat het sociaal-economisch beleid dus niet geheel aan de werkgevers- en werknemersorganisaties mag overgelaten worden.

"Ik zie werkelijk geen ander strijdmiddel om dat doel te bereiken als het syndicalisme en het middenveld. "
Nochtans, in bepaalde landen waar het syndicalisme bijlange niet zo sterk staat als in België, zijn er ook minimumlonen (in de meeste EU-landen trouwens)

"Het idiootst vind ik het gezegde: ‘als je op je 20ste niet links bent dan heb je geen hart en als je dat 20 jaren later nog bent dan heb je geen verstand.’ "
Natuurlijk is het een boutade en heb je ook veel verstandige mensen die eerder ter linkerzijde zitten, zoals bv. Frank Vandenbroucke.

"Dit is een gunst van het lot: mogen studeren."
Voor degenen die graag studeren is het misschien een gunst. Maar velen (heus niet altijd de domsten daarom) hebben gewoon een hekel aan studeren en doen liever andere dingen. Je zou dus evengoed kunnen zeggen dat mogen en kunnen werken een gunst van het lot is.

Gepost door: demos | 12-05-15

De commentaren zijn gesloten.