12-05-15

folteren USA

foltering in de USA

 

Iedereen heeft de beelden kunnen zien in het tv-journaal: in de Amerikaanse gevangenissen worden psychisch zieke gedetineerden mishandeld en soms tot de dood toe gefolterd.

Voor een deel is dit toe te schrijven aan de privatisering van het gevangeniswezen waardoor alles gericht is op economisch rendement en personeel wordt aangeworven dat goedkoop is maar niet competent. Het probleem is echter algemener: de Amerikanen wensen in hun hyperindividualisme zo weinig mogelijk belastingen te betalen zodat de overheidsdiensten worden ondermijnd. Wij gaan ook hier die kant op dankzij onze liberale partijen.

Het economisch liberalisme boezemt mij een hartgrondige afkeer in: het richt zich bijna uitsluitend op wie het al goed heeft, wie niet mee kan in de rat race wordt diep in de shit geduwd.

De behandeling van gevangenen, en zeker van mensen met een psychische stoornis, is een graadmeter van onze beschaving: die dient menswaardig te zijn ongeacht de eventueel bedreven misdaden, anders wordt ze zelf misdadig. Mishandeling houdt een terugkeer in naar de 19de eeuw of zelfs vroeger.

Nu hou ik er eigenlijk niet van mij uit te spreken over interne Amerikaanse toestanden: het land wordt nog altijd als een democratie beschouwd wat betekent dat zij zelf hun problemen kunnen oplossen als ze dat willen.

Waar ik echter voor vrees is dat we dezelfde kant op gaan vanwege het dominante liberalisme in onze huidige regeringen en in de hoofden van een meerderheid van de bevolking. We evolueren naar een toenemende ik-cultuur, wat minder bedeelden overkomt kan ons nog weinig deren. En we luisteren verlekkerd naar politici die het hebben over een afslanking van het overheidsapparaat zonder erbij na te denken of al deze instellingen niet noodzakelijk zijn om tot een humane samenleving te komen.

Dit besef komt er pas wanneer men zelf uit de boot valt. De meesten van ons wanen zich ongenaakbaar en gaan uit van de vooronderstelling dat het hen nooit zal overkomen.

Om al deze redenen zal ik blijven pleiten voor onze verzorgingsstaat met een efficiëntere maar toch nog altijd stevige overheid. Het economisch liberalisme – wat iets totaal anders is als het ethisch liberalisme – komt neer op het recht van de sterkste en is in wezen zonder mededogen.

de haan 12 mei 2015

20:00 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Interessante tekst, ik deel uw bekommernis voor een humaan gevangeniswezen, maar ik denk dat u opnieuw de bal (grondendeels) mis slaat als u het economisch liberalisme (wat u daar ook zou mogen onder verstaan...) als de bron van alle kwaad ziet.

Vooreerst wil ik toch eens verwijzen naar een interview met Luc Dewaele (HLN van 2 en 3 mei), een man die jarenlang als cipier in de gevangenis van Brugge werkte en die stelt dat we goed op weg zijn om van onze gevangenissen broeinesten van dom geweld te maken. Omdat ik het zo relevant vind, wil ik graag even een stuk uit het interview citeren :
“Vroeger moest je als cipier vooral streven naar een goede professionele relatie op mensenmaat. Nu worden beambten veeleer opgeleid tot kille bewakers met een militaire logica: minder praten en vooral stoer doen. De vakbonden werken graag mee aan deze verstrakking omdat die de werkdruk ogenschijnlijk verlicht.”(… ) "Ik heb de tijd gekend dat we met zogenaamde leefeenheden werkten. Een zeer humaan systeem dat voor rust zorgde. Gedetineerden van dezelfde afdeling aten samen in een polyvalente zaal, waar ze ook gezamenlijk konden ontspannen. De cipiers liepen de hele dag tussen de gevangenen. Collega's uit andere gevangenissen begrepen dat niet en vonden dat zelfs gevaarlijk, maar de omgang was bij ons zeer menselijk, er werd veel gesproken met de 'bewoners' en de incidenten waren beperkt. De klok is intussen teruggedraaid. Ik vind dat erg jammer en begrijp het eigenlijk niet. We zijn weer overgeschakeld op het zogenaamde celregime, iedereen zoveel mogelijk in zijn hok. Dat wordt toegejuicht door de bonden omdat deze manier van werken veel minder energie en fysieke inzet van het personeel vergt. De vakbondsleiders horen het niet graag, maar ik zeg het toch: hun ultieme doel is dat cipiers minder werken, onder het mom van meer veiligheid."

"Iedereen heeft de beelden kunnen zien in het tv-journaal: in de Amerikaanse gevangenissen worden psychisch zieke gedetineerden mishandeld en soms tot de dood toe gefolterd.Voor een deel is dit toe te schrijven aan de privatisering van het gevangeniswezen waardoor alles gericht is op economisch rendement en personeel wordt aangeworven dat goedkoop is maar niet competent. Het probleem is echter algemener: de Amerikanen wensen in hun hyperindividualisme zo weinig mogelijk belastingen te betalen zodat de overheidsdiensten worden ondermijnd. "

Net zo goed worden/werden in landen waar communistische/socialistische regimes zijn en waar het gevangeniswezen dus helemaal niet geprivatiseerd is, gevangenen gefolterd. Dat zoiets gebeurt in ‘democratische’ regimes heeft m.i. eerder te maken met de onverschilligheid en de inhumane opvatting bij de publieke opinie van 'ze zitten in de gevangenis, dus ze hebben het zelf gezocht' maar de link tussen het folteren van gevangenen en het (economisch) liberalisme vind ik onzinnig. Alsof het folteren van gevangenen de overheidskost op zich zou drukken.
Ik heb bij ons alleszins ook nog geen enkel liberaal politicus het folteren of mishandelen van gevangenen horen goedpraten, want dit zou ook lijnrecht ingaan tegen de liberale ideologie die althans in theorie een minimum aan overheidsdwang- en geweld voorstaat.
ik weet ook niet wat u juist verstaat onder 'economisch liberalisme' (...?) maar als u ermee bedoelt: een economie die stoelt op de principes van de vrije markt (zoals vraag en aanbod), dan is dat gewoon het beste economische model om welvaart te creëeren. Iets waar trouwens een grote consensus over is, over partijgrenzen heen. Wat is het alternatief? Alle EU- landen hebben dan ook een ‘sociaal gecorrigeerde vrije markt economie’ (hoewel men zich kan afvragen hoe vrij die economie nog is in een land als België waar het overheidsbeslag ruim 50% is en bedrijven gebukt gaan onder allerhande regelgeving. )
Uiteraard mogen overheidsdiensten zich niet in dezelfde mate als bedrijven laten leiden door marktprincipes en moet markprincipes een middel zijn en geen doel op zich. Economische principes mogen, in het bijzonder bij de overheid zelf, niet ten koste gaan van ethische doelstellingen, zoals een menswaardig bestaan voor elke gevangene.Maar meer economische efficiënte en marktdenken in het gevangeniswezen hoeft niet persé tot minder menswaardigheid te leiden, het omgekeerde kan even goed. Een voorbeeld: gesteld dat het systeem van de enkelband verfijnd kan worden en dat dat goedkoper zou zijn dan een gevangene in een cel te steken, dan kan dat zowel in economisch (het kost minder) als in humaan opzicht een stap voorwaarts zijn. Idem voor wat betreft het uitbesteden van bepaalde veiligheidstaken in de gevangenis aan de privé (uiteraard onder bepaalde, strikte voorwaarden): als het goedkoper kan en als het geen negatieve invloed heeft voor de gevangenen, waarom het dan niet op z'n minst eens grondig onderzoeken? Waarom zou een cipier die voor een privé-firma werkt, op zich minder beschaafd of humaan zijn dan een cipier die als ambtenaar werkt?

Gepost door: demos | 13-05-15

De commentaren zijn gesloten.