21-05-15

links en de nieuwe Belgen

een linkse partij en de nieuwe Belgen

 

Moet een linkse partij om haar vel te redden meehuilen met de wolven van de xenofobie?

De uitspraak van Steve Stevaert kan nooit genoeg worden herhaald: ‘Niet wat een moslima op haar hoofd draagt is van belang, wel wat er in dat hoofdje zit.’

Vooral vrijzinnigen ijveren voor een totaalverbod op symbolen van een godsdienstige of andere overtuiging. In theorie is dit niet discriminerend, in de praktijk wel. De hoofddoek lijdt onder zijn zichtbaarheid, christelijke symbolen zijn gemakkelijk te verbergen onder de kledij.

Een hoofddoekenverbod viseert bovendien de eventuele slachtoffers van onderdrukking en niet de daders. In wezen worden moslima’s tussen twee vuren geplaatst: van de ene moet het, van de andere mag het niet.

De daders aanpakken betekent concreet dat er dringend eigen imams moeten worden opgeleid en dat meer moskeeën worden erkend zodat de buitenlandse toestroom van  predikanten en geld ophoudt.

We hebben mensen nodig die vertrouwd zijn met onze taal en met de Westerse waarden. De nadruk moet vallen op de keuzevrijheid, maar dan moeten ook wij die keuzevrijheid respecteren: om die reden ben ik helemaal gekant tegen een globaal verbod.

Wat er in de hoofden zit, wordt bepaald door de opvoeding in het algemeen en ons onderwijs in het bijzonder: daarom komt het erop aan moslims en moslima’s zolang mogelijk ‘bij de les’ te houden, ze uitstoten is nefast.

Een ander probleem vormen de criminaliteitscijfers en het radicalisme. Het is waar dat men de feiten moet durven te benoemen. Maar een linkse partij zal daarbij steeds graven naar de oorzaken. En dan komen we voor een deel uit bij discriminatie en regelrecht racisme. Je kan het ene niet oplossen zonder het andere aan te pakken, desnoods met strenge sancties.

De doelstelling blijft de opbouw van een samenleving waarin we echt samen leven, wat impliceert dat iedereen in z’n eigen waarde wordt gelaten althans in de mate dat hij of zij onze doelstelling deelt.

 de haan 21 mei 2015

09:37 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

De uitspraak van Steve Stevaert kan nooit genoeg worden herhaald: ‘Niet wat een moslima op haar hoofd draagt is van belang, wel wat er in dat hoofdje zit.’

Een dooddoener van jewelste, lees eens prof. Vermeersch. Voor iemand die een petje draagt zou de uitspraak van Stevaert nog kunnen opgaan, maar het eigene aan mensen die een hoofddoek dragen (zeker in het bijzonder als het een hidjab is) is dat ze ten allen tijde uiting aan hun geloof willen geven en een bepaald (vaak religieus fundamentalistisch) gedachtengoed aanhangen.
Onderzoek bevestigt dat trouwens: zie http://www.parool.nl/parool/nl/266/RELIGIE/article/detail/3927647/2015/03/26/Hoofddoek-is-beste-voorspeller-voor-moslimfundamentalisme.dhtml?cw_agreed=1

En natuurlijk is het zowel om ideologische als electorale redenen wenselijk om ook als linkerzijde duidelijk nee te zeggen tegen elke vorm van religieus fundamentalisme (vooral als het een politiek/maatschappelijke dimensie krijgt).
zie bv. 'Doorbraak' in Nederland: http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11484f97.htm

Gepost door: demos | 21-05-15

@Demos. Het verplichten van een hoofddoek en het verbieden ervan zijn twee zijden van dezelfde medaille: je gaat op basis van de eigen overtuigingen voor een ander bepalen wat zij wel of niet mag of moet dragen (en a fortiori denken). In die zin is de autochtone pleiter tegen de hoofddoek in exact hetzelfde bedje ziek als de allochtone paternalist: allebei denken ze, beter dan die vrouwen zelf, te weten wat goed is voor hen.

De vrijheid die wordt bepleit geldt blijkbaar alléén als die leidt tot gedachten, gedragingen of klederdrachten die 'wij' gepast vinden. 'Je suis Charlie', behalve als Charlotte zèlf en autonoom kiest om haar identiteit te beleven mèt een hoofddoek.

Ik heb indertijd de relatief uitgebreide argumentatie van Vermeersch ook gelezen, en was erg ontgoocheld in de armoede en de éénzijdigheid van zijn argumenten, temeer omdat ik op dat moment toch wel een hoge pet ophad van hem, vooral door zijn boekje 'De ogen van de panda'. Ik heb al mijn opmerkingen - eveneens redelijk uitgebreid èn beleefd - aan hem gemaild, maar de man zal het (dat kan) te druk hebben om op ieder bericht van een andersdenkende te reageren...

Al diegenen die de hoofddoek niet gewoon gebruiken als stok om de moslimhond mee te slaan (wat vaak het geval is), maar werkelijk geloven in emancipatie en loskomen van patriarchale dwang, slagen er dan toch blijkbaar niet in die te emanciperen moslima ernstig genoeg te nemen dat ze haar in staat achten om zèlf te denken, zèlf de beslissen en zèlf te kiezen hoe ze haar identiteit wil vormgeven. Die superieure eigenschappen zijn blijkbaar voorbehouden voor mensen met de 'juiste' overtuigingen... Oók een vorm van 'politieke correctheid', natuurlijk, want die is intussen al een hele tijd in het àndere uiterste van het politieke spectrum terecht gekomen.

Gepost door: K. Artman | 21-05-15

@Artman, zoals wel vaker leg je me woorden in de mond die ik zelf niet gezegd heb. Vandaar graag even wat opheldering:

Vooreerst heb ik nergens gezegd dat ik voor een totaalverbod op het dragen van de hoofddoek ben of dat moslimvrouwen niet het recht zouden hebben om een hoofddoek te dragen. Het gaat mij over een verbod op religieuze tekens in bepaalde situaties (bv. als ambtenaar etc...) Ik zeg ook niet dat alle vrouwen die een hoofddoek dragen dat onder dwang van hun omgeving doen (al zullen er zeker wel veel in dat geval zijn) of dat het geen vrije keuze kan zijn.


Verder wil ik toch wel opmerken dat uit onderzoek blijkt dat de kans groot is dat wie een hoofddoek draagt (vooral het type die haren en hals bedekt) - nog los van het feit of ze dat al dan niet uit eigen wil doen - er een heleboel fundamentalistische, discriminerende opvattingen op nahoudt die ronduit in strijd zijn met onze westerse waarden (bv. gelijkwaardigheid man-vrouw, voorrang van wetten/rede/wetenschappelijke inzichten op religieuze voorschriften, vrijheid van meningsuiting,homorechten, dierenrechten, ...) en met onze wetten.
En ja, Ik vind inderdaad ook dat wij nog altijd het recht hebben om nieuwkomers te vragen om zich in de publieke sfeer aan te passen aan onze cultuur. Als blijkt dat sommigen omwille van hun religieus-culturele achtergrond dat niet kunnen, niet willen of niet durven (omwille van groepsdruk), dan zou dat vooral een uitnodiging moeten zijn om ons migratiebeleid te herzien en daar in de toekomst veel selectiever in te zijn. Zoniet zal daar (mede met de demografische ontwikkelingen in het achterhoofd) op termijn alleen maar grote miserie van komen (wat nu al zichtbaar is trouwens in bepaalde steden), iets wat iemand als De Wever intussen begrepen heeft maar de linkerzijde schijnbaar nog steeds niet.
De vraag om zich aan te passen hoeft daarom inderdaad niet 'verstikkend' te zijn of op te leggen hoe iemand zich in de privésfeer gedraagt. Ik zeg niet dat iedereen op 11 juli met een Vlaams vlaggetje zou moeten zwaaien of dat iedereen persé het Belgisch volkslied van buiten zou moeten kennen (wat veel Belgen zelf trouwens helemaal niet kennen). Ik beweer ook helemaal niet dat een moslim zijn geloof niet zou mogen beleven of dat alle moslims hier de sharia willen installeren (al is het zeker ook niet 'slechts een kleine minderheid' die daarvan droomt). Ik ben op zich niet tegen moskeeën want de moslims die hier zijn moeten uiteraard hun geloof vrij kunnen beleven (in zoverre het dus niet in strijd is met de wetten), maar het is duidelijk dat er een spanningsveld is tussen de islam en onze westerse waarden waarbij sommige 'progressieven' persé water en vuur willen verzoenen.
In de publieke sfeer moet er bovendien wel een minimale consensus zijn over een aantal waarden, zonder de welke een tolerante samenleving niet mogelijk is.
Tolerantie betekent niet dat wij intolerantie zouden moeten verdragen. Vrije meningsuiting betekent niet dat sommigen enerzijds het recht opeisen om altijd uiting te geven aan hun geloof maar anderzijds wel anderen de mond willen snoeren.
Een basisprincipe in een vrije, democratische samenleving is wederkerigheid en tolerantie, maar net daar ontbreekt het aan in een fundamentalistisch gedachtengoed, ook omdat zij gewoon niet echt begrijpen hoe onze democratie werkt. Een inburgeringscursus is in die zin slechts een eerste stap. De echte spelregels leer je in de praktijk, en niet in de boekjes. Inburgering is dus een proces van vele jaren en lang niet iedereen is daartoe in staat, net zoals het voor ons helemaal niet evident zou zijn om ons in te burgeren in een Arabisch land (al heb je daar vaak veel minder keuze dan zij hier hebben)

Tot slot nog dit: in diverse gesprekken die ik al gevoerd heb met mensen met een allochtone, 'westerse' achtergrond, valt het mij steeds op dat zij vinden dat wij als Vlamingen te weinig fier zijn en te toegeeflijk en dat we (uit angst) ook veel te veel concessies doen aan de islam. Dat is hun mening, niet persé de mijne, maar ik vind wel dat er iets van is.

Gepost door: demos | 22-05-15

Naar mijn bescheiden mening is RESPECT de belangrijkste attitude om als diverse mensen met elkaar om te gaan. Iemand de grond in boren met beweringen en citaten om gelijk te halen, kan vaak onrespectvol overkomen. Vandaar dat men na het lezen van sommige commentaren, misschien wel reactie geeft maar verder geen zin meer heeft om te argumenteren, gewoon omdat het geen zin heeft ten aanzien van bepaalde mensen die altijd gelijk willen halen... .

Gepost door: Peter H. | 24-05-15

De commentaren zijn gesloten.