02-06-15

tax shift

taks shift onwenselijk?

 

In zijn column in DM beweert topeconoom Paul de Grauwe dat een taks shift niet eens wenselijk is omdat hij meer ontevredenen zou opleveren dan tevredenen. Ik heb geen antwoord op deze voorspelling, maar mijn vraag is of ze wel ter zake doet.

Zelfs als maar een minderheid van de bevolking (en kiezers) er tevreden mee is dan nog lijkt een belastingenverschuiving mij de moeite waard om tot een betere herverdeling van de inkomens te komen en tot meer rechtvaardigheid. Wat zo’n verschuiving zeker niet moet nastreven is een globale lastenvermindering zoals de NVA voorstelt. Een globale lastenvermindering is altijd in het voordeel van hen die het al goed hebben en niet van lagere inkomens die toch al weinig lasten betalen tenzij men gaat verschuiven naar een hogere BTW: dat zou pas crimineel want erg onrechtvaardig zijn.

Ik blijf geloven in een hogere vermogenstaks en dat zou niet eens zo revolutionair uitpakken. Zelfs de voorstellen van Peter Mertens (PVDA) klinken erg gematigd in zijn boek ‘Hoe durven ze?’

Enkel vermogens hoger dan 1 miljoen zouden erdoor getroffen worden en dan nog met zeer kleine procenten. Er is bij ons geen sprake van de Franse methode die opliep tot 75%: dit heb ik altijd waanzinnig gevonden en contraproductief. Superrijk zijn is geen misdrijf als die rijkdom op een faire manier is verworven.

Maar onze overheid kreunt onder een tekort aan financiële middelen en dat op alle departementen: onderwijs, kinderopvang, de zorginstellingen, justitie en noem maar op. Ik kan erin meegaan dat onze overheid efficiënter moet werken, wat voor mij niet betekent afslanken: bijvoorbeeld inzake de fraudebestrijding heb je juist meer manschappen nodig in plaats van minder.

Dit is een ideologische kwestie: liberalen en neoliberalen zijn vierkant tegen een sterke overheid. Als je hen laat betijen zitten we algauw in Amerikaanse toestanden en daar gruwel ik van.

Dus wat mij betreft: ijver voor een transparante overheid, verplicht ze om op de centjes te letten maar geef ze via een fair belastingsysteem de broodnodige middelen.

 de haan 2 jun. 15

12:22 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Volgens mij zou men om een echte tax shift mogelijk te kunnen maken, enerzijds de BTW (in bijzonder op producten met hoge ecologische kost ) moeten verhogen (dat hoeft niet asociaal te zijn mits het laagste tarief behouden blijft voor basisproducten, verhoging van BTW is trouwens veel efficiënter en een bredere belastbare basis dan een vermogensbelasting - zie mijn eerdere teksten hierover...) en anderzijds moeten besparen in de kosten van de overheid.
Ik ben zelf voor een sterke overheid maar ze moet ook efficiënt werken en in die zin zijn er zeker nog besparingen mogelijk. Iemand die in een land als België waar het overheidsbeslag ruim 50% is (en daarmee veel hogere dan de meeste van onze buurlanden), ijvert voor overheidsbesparingen is daarom nog geen 'neoliberaal' (zoals door 'links' begrepen), dat is een kwestie van goed bestuur.

De hele tax shift dreigt echter een maat voor niets te worden, want elke partij heeft zijn taboes. Zo wil N-VA niet raken aan het fiscaal voordeel voor bedrijfswagens (wat ik betreur vanuit invalshoek mobiliteit/ecologie) , Open VLD wil geen BTW-verhoging en CD&V wil niet besparen op overheidskosten. Behalve CD&V is bovendien - en begrijpelijkerwijze - geen enkele partij voor een vermogenswinstbelasting. Dus in plaats van een tax shift zou men dan misschien beter gaan voor het haalbare en voor een bescheiden verlaging van lasten op arbeid.

Gepost door: demos | 02-06-15

De commentaren zijn gesloten.