14-06-15

een vluchteling gewenst?

wie wenst er een vluchteling?

 

De socialistische president van Frankrijk voert aan de grens met Italië een vluchtelingenbeleid dat bij ons alleen van het VB te verwachten valt: vluchtelingen worden met geweld teruggedreven.

Eerste vraag: wat is er nog links aan deze socialist?

In schrik contrast hiermee staat de houding van de (vooral) evangelische kerken in Duitsland: die hanteren het eeuwenoude ‘kerkasiel’ om asielzoekers op te vangen, zij nemen de naastenliefde ernstig.

Tweede vraag: onze eigen katholieke kerken prediken ook graag over naastenliefde, wanneer voegen zij eens de daad bij het woord?

Velen spreken van een overrompeling van Europa: er zijn inderdaad vluchtelingen te veel, maar ‘overrompeling’ vind ik ferm overtrokken, wat moet een arm land als Jordanië dan niet zeggen?

Eén zaak staat als een paal boven water: de uitbouw van een ‘Fort Europa’ zal het aantal vluchtelingen niet verminderen, dit is een struisvogelpolitiek. De enige mogelijkheid is werken aan de oorzaken: de armoede, schrijnende ongelijkheid en de gewapende conflicten.

Om dit laatste probleem te milderen heb je een scherpere controle nodig op de wapenhandel en – smokkel. En de armoede los je niet op met zogeheten vrijhandelsakkoorden: die zijn enkel gunstig van de rijkere landen en voor de multinationals, en duidelijk niet voor de lokale boer, mijnwerker of arbeider.

Wie van onze politici heeft nog een visie op de totaliteit van de problematiek? In wezen is elke vluchteling er een te veel (waarbij ik een onderscheid maak tussen vrijwillige migratie en vluchten uit noodzaak). Doch ‘the powers that be’ zijn zo verblind door eigen glorie dat ze moeilijk te porren zijn voor een rechtvaardiger en veiliger beleid. Dan is het aan het bewuste deel van de bevolking en aan de kritische media om de hooggeplaatste struisvogels met de kop uit het zand (of geld) te halen.

de haan 14 jun. 15

20:13 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Commentaren

"Eén zaak staat als een paal boven water: de uitbouw van een ‘Fort Europa’ zal het aantal vluchtelingen niet verminderen, dit is een struisvogelpolitiek. De enige mogelijkheid is werken aan de oorzaken"

'Fort Europa' is een mythe: de buitengrenzen van de EU zijn bepaald niet waterdicht en de Europese landen vangen dagelijks vele duizenden vluchtelingen op. Betere grensbewaking, alsook controle of het wel over echte vluchtelingen gaat die in aanmerking komen voor asiel (+ ook effectief terugsturen als dat niet het geval is) is echter wel een belangrijke manier om het aantal vluchtelingen te doen dalen. Uiteraard hebben vluchtelingenstromen meerdere oorzaken en zullen er altijd vluchtelingen zijn (europa kan daar inderdaad een deeltje van opvangen, maar in eerste instantie moeten vluchtelingen in hun regio opgevangen worden), maar het is nogal naïef om te denken dat die oorzaken vlug zullen verdwijnen of dat vluchtelingenstromen zullen verdwijnen als er louter oorzakelijk en preventief gewerkt wordt zonder ook een meer repressieve aanpak binnen de EU zelf (bewaking, controle, terugsturing). Zoals zo vaak zijn zowel het preventieve als het meer repressieve nodig en kan het één niet zonder het andere.

Gepost door: demos | 14-06-15

@Demos. 'Fort Europa' slaat dan ook veel meer op 'onze' ambitie dan op de realiteit. Als we zo halsstarrig blijven weigeren onze historische verantwoordelijkheid te nemen en het vertikken onze (gedeeltelijk op hún kap verworven) welvaart te delen - of zelfs maar elementaire bescherming te bieden -, zullen onze muren nooit hoog genoeg zijn om de massa's minder fortuinlijken tegen te houden. Wat we niet goedschiks (via meer rechtvaardigheid en herverdeling) 'geven', zullen ze kwaadschiks komen halen. We zullen oogsten wat we nu zaaien, door het dichtplakken van de grenzen belangrijker te vinden dan het in de praktijk brengen van onze zogezegde 'beschaving'. Maar blijkbaar steken de Westerse burgers en regeringen liever hun kop in het zand voor wat het effect op mensen / bevolkingen is van meerdere eeuwen schaamteloze exploitatie, van het vervolgens organiseren van een extreem machtsonevenwicht in de handelsrelaties en van de feilloze aanleg om (vanwege geo- en andere politieke belangen) de foute regimes en machtsgroepen te steunen.

Gepost door: K. Artman | 15-06-15

dus Artman, in jouw logica zou iemand die veel bezit (sommige mensen hebben ook op een eerlijke en hardwerkende manier hun eigendom vergaart, maar dat ontgaat jou allicht...) zich genoodzaakt moeten voelen om een deel van zijn welvaart aan een wildvreemde af te staan. Overigens wordt wie iets bezit of verdient nu al verplicht om via de belastingen een groot deel van zijn inkomen af te staan, maar dat gaat voor jou natuurlijk niet ver genoeg.
En als iemand dan toch niet bereid zou zijn om een deel van zijn bezit aan een wildvreemde af te staan, dan zou dat in jouw logica het ook rechtvaardigen dat die wildvreemde dan met geweld eigendom van iemand afneemt.
Eveneens in jouw logica zijn alle westerse burgers mede verantwoordelijk voor al het 'onrechtvaardige en asociale beleid' van de westerse politici (alsof er zoveel echte democratie zou zijn...) en zijn zowat alle wantoestanden in de wereld de oorzaak van het 'westerse beleid' . Want dat er armoede in de wereld is, daar moet iedereen die rijk is zich natuurlijk schuldig om voelen...

Gepost door: demos | 16-06-15

en artman, met bovenstaande bedoel ik helemaal niet dat België helemaal geen vluchtelingen zou moeten opvangen. Maar het is nu éénmaal zo dat België in het verleden, in vergelijking met andere Europese landen, al meer dan haar part gedaan heeft en ik blijf het herhalen: vluchtelingen moeten in eerste instantie in de eigen regio opgevangen worden (net zoals ook wij in eerste instantie allicht naar NL, FRA of DUI zouden vluchten mocht er hier oorlog uitbreken) en België is een dichtbevolkt en klein land. Er zijn grenzen aan wat wie hier kunnen opvangen. Bovendien zou het de bedoeling moeten zijn dat vluchtelingen hier tijdelijk blijven tot de situatie in hun land verbeterd is. De realiteit leert echter dat velen hier permanent blijven en de nationaliteit verwerven, in het verleden zelfs zonder dat hier noemenswaardig integratievoorwaarden tegenover stonden.

Gepost door: demos | 16-06-15

1. Het is niet omdat we het niet leuk vinden dat we de rekening gepresenteerd krijgen van decennia- en eeuwenlang 'profitariaat' en 'wanbeleid', dat ons collectieve egoïsme ineens (moreel) 'juist' is. Het is weliswaar begrijpelijk (ook ik wil het beste voor mijn kinderen) maar dat is hun woede ook - vanuit hún standpunt is ons excessief bezit inderdaad een vorm van diefstal. En ik hoop dat ook u en ik in hún geval moedig genoeg zouden zijn om voor onze kinderen de ellende en het geweld te ontvluchten om hen een beter bestaan te geven.

2. De arrogante zelfgenoegzaamheid waarmee 'wij' pretenderen dat we al onze welvaart 'zelf' hebben opgebouwd en verdiend, gaat volledig voorbij aan hoe dat historisch mogelijk is geweest (en ten koste van wat), en probeert de illusie te creëren dat er een rechtstreeks verband is tussen 'ons harde werken' en 'onze welvaart'. Ik geloof niet dat mensen in lageloonlanden minder hard werken dan u of ik, of in betere werkomstandigheden, en alleen maar door 'luiheid' minder welvaart dan wij hebben verworven. In zekere zin gelooft u gewoon dat toeval (waar zijn we geboren) en geluk (we zijn in een warm bedje geboren) an sich extra rechten, eigenlijk vóórrechten, genereren ten aanzien van mensen die minder fortuinlijk zijn.

3. Als iedereen veel te weinig doet, is het niet zo moeilijk om zelf de grote weldoener uit te hangen. Als je de reële welvaart van de gemiddelde westerling bekijkt, en daarnaast het gemiddelde gejeremieer over hoge belastingen en over onze 'generositeit', dan lijkt die westerling vooral een probleem met proportionaliteit te hebben. Veruit de meeste vluchtelingen worden in véél armere landen opgevangen door mensen die véél minder kunnen zwelgen in hun 'verworvenheden'.

Gepost door: K. Artman | 16-06-15

1. Jij verwart egoïsme met gezonde zelfbescherming en het afbakenen van bepaalde grenzen. Egoïsme betekent ‘alles voor ik, niks voor een ander’, altruïsme het zichzelf wegcijferen voor een ander. Waar ik voor pleit is een middenweg, nl. dat België inderdaad in de eerste plaats de belangen van haar onderdanen verdedigt (want niemand zal het in België haar plaats doen), maar daarnaast ook vluchtelingen opvangt voor zover mogelijk en overeenkomstig draagkracht. En er zijn grenzen aan die draagkracht. Daarnaast kan jij – en iedereen die zich het lot van de vluchtelingen wil aantrekken - , deze mensen ter plaatse gaan helpen of financieel steunen. Ik zou alleszins zeker niet zo ver gaan om iedereen die zich het lot van de vluchtelingen niet echt aantrekt of zich er niet schuldig voor voelt, een egoïst te noemen. Mensen kunnen nu éénmaal om diverse redenen andere prioriteiten hebben in hun leven (bv. eigen gezin etc…) Als je nu elke dag onbezorgd, vredevol en tevreden leeft, zonder je emotioneel te verliezen in de miserie van anderen en als zorgt dat je het zelf (en eventueel je kinderen) goed hebt, zonder dat je een ander daarbij schade berokkent, ben je dan een egoïst? Wie doe je dan iets verkeerd? Niemand. Sterker, mocht iedereen zo leven, zou er geen geweld en zouden er dus ook veel minder vluchtelingen zijn.
Jij zal dat onverschilligheid noemen, ik noem dat eerder een levenskunst om je niet op te winden in alles wat zogezegd ‘fout’ loopt in de wereld. Iemand helpen vanuit het hart is altijd goed, maar weet ook dat veel miserie enkel maar versterkt wordt als anderen uit medelijden zich emotioneel gaan verliezen in de miserie van een ander of zich gaan bemoeien met andermans leven (dat geldt ook voor landen die zich onderling met elkaar bemoeien). Mocht iedereen zich in eerste instantie met zijn of haar leven bezig houden en de ander laten doen, zou het vaak al veel beter zijn.
En wat het ‘excessief bezit’ betreft: moet ik mij schuldig voelen omdat ik een auto en een dak boven m’n hoofd heb terwijl anderen op de vlucht zijn? Kan ik er iets aan doen dat er oorlog en conflict is in Syrië? Nee. Dus hoef ik er mij ook niet verantwoordelijk of schuldig voor te voelen. Ik kan – als dat echt uit m’n hart komt – misschien wel iets storten voor mensen in nood, maar dan uit vrije wil en niet uit dwang of een misplaatst schuldgevoel.
NB: uit jouw teksten leid ik af dat jij zou willen dat iedereen ‘een geweten’ geschopt wordt en zich het lot van de vluchtelingen evenveel aantrekt dan dat jij dat – althans in theorie – doet. Is zo’n houding dan geen vorm van egoïsme?
2. Ik beweer niet dat wij voorrechten zouden moeten hebben, jij wil net voorrechten geven aan wie jij als de ‘minder fortuinlijken’ beschouwt. Omdat zij minder bezitten, zouden zij volgens jou bv het recht hebben om te stelen van wie meer bezit (daar komt je betoog toch min of meer op neer) Ik zie de ongelijkheid als een natuurlijk gegeven, jij als een groot probleem.
Gesteld nu dat het inderdaad ‘een groot probleem’ zou zijn, dan nog is de vraag wat de doelmatigheid van jouw oplossingen is. Want als jij nu bv. wil dat ‘de overheid’ die ongelijkheid op wereldschaal gaat wegwerken, dan beland je al vlug in een soort totalitaire, ondemocratische (zoals de EU, maar dan x10) superstaat dat veel meer kwaad dan goed zou veroorzaken.
IK ben voorstander van een aantal universele mensenrechten (zoals recht op leven etc…,maar het mag duidelijk zijn dat zelfs dat essentieel recht in feite enkel theorie is als mensen elkaar uitmoorden…) met daarnaast ook per land burgerrechten die hoofdzakelijk gekoppeld zijn aan de nationaliteit. Dat zijn echter geen voorrechten want die rechten moeten voor iedereen gelden die de nationaliteit bezit. In elk land hebben mensen rechten op basis van nationaliteit die ze niet zouden hebben mochten ze die nationaliteit niet hebben (logisch, want anders zou je de nationaliteit net zo goed kunnen afschaffen). Ik vind ook niet dat ik mij schuldig hoef te voelen of verplicht zou moeten voelen om een deel van mijn bezit af te staan omdat ik toevallig in België ben geboren en niet in een ‘arm’ land. Het is toch niet omdat ik relatief ‘welvarend’ zou zijn, dat ik mij daarom verantwoordelijk, laat staan schuldig, zou moeten voelen voor wie arm is?
Uiteraard heb ik begrip voor wie op de vlucht slaat in oorlogsgebied en is het belangrijk dat iedereen in een aantal essentiële basisbehoeften kan voorzien (ontwikkelingssamenwerking moet hier toe bijdragen), maar ik vind jouw inslag ook nogal sterk materialistisch. Jij gaat er namelijk vanuit dat iemand die in een land geboren is waar minder welvaart is, persé onfortuinlijk is. Iemand die veel bezit is echter niet persé gelukkiger dan iemand die weinig bezit. De sterke verstandelijke ontwikkeling en het materialisme in het westen kan mensen meer mogelijkheden geven, maar maakt mensen niet persé gelukkiger, in de praktijk blijkt vaak het tegendeel. (dat heeft diverse oorzaken)
3. Dat veel vluchtelingen in ‘arme’ landen opgevangen worden, heeft in belangrijke mate te maken met het feit dat in de meeste ‘rijkere’ landen (bv. EU, VS-staten) weinig of geen burgeroorlogen zijn. Mocht er in één of meerdere EU-landen oorlog uitbreken, zou de EU ineens ook een pak meer vluchtelingen opvangen.
Anderzijds: als er bv. een burgeroorlog uitbreekt in een (centraal) Afrikaans land, dat zal het merendeel van de vluchtelingen dan ook in eerste instantie naar naburige (Afrikaanse) landen vluchten.
De EU vangt proportioneel veel meer niet-EU vluchtelingen op dan dat niet EU-landen EU-vluchtelingen opvangen. Er zijn immers nagenoeg geen EU-onderdanen die de EU ontvluchten. De EU vangt dan misschien wel weinig vluchtelingen op in vergelijking met andere continenten, maar dat komt mede omdat er in de EU weinig oorlog en conflict is in vergelijking met andere continenten. En daardoor veroorzaakt de EU bovendien zelf ook weinig vluchtelingenstromen naar andere continenten. Dat is de positieve kant van het verhaal die ook wel eens mag vernoemd worden.

Gepost door: demos | 17-06-15

De commentaren zijn gesloten.