20-06-15

nogmaals Zuhal Demir

Zuhal Demir nogmaals

 

Ik snap werkelijk niet waarom een rechtse politica als Zuhal Demir bij herhaling een podium krijgt in ooit linkse bladen zoals Humo en De Morgen. Vandaag staat ze met 10 ideeën in een bijlage van deze krant. Ik concentreer me op één stelling: ‘wie kansen krijgt moet die ook grijpen’.

En dan heeft ze het over arbeiders- en migrantenkinderen die te weinig tot in het hoger onderwijs geraken en meer bepaald in onze universiteiten. Ze heeft het daarbij over het verlaagde inschrijvingsgeld voor beursstudenten.

Dit is slechts één aspect van de studiekosten, mijn vragen luiden: kan een student uit een armer of bescheiden gezin nog rondkomen met een studiebeurs en wat zijn de plannen ter zake van de NVA – alweer besparen???

Zelf ben ik de zoon van een fabrieksarbeider en ik behaalde een diploma Germaanse met grote onderscheiding. Niet omdat ik buitengewoon begaafd ben maar omdat ik hard heb gewerkt. Dit was enkel mogelijk dankzij het feit dat ik mij volledig kon concentreren op de studie. Mijn indertijd gulle studiebeurs maakte dat mogelijk.

Vandaag moeten heel wat studenten op zoek naar een job om rond te komen (ik weet ook wel dat velen dit doen om een prettig leventje te leiden). Een job vreet energie en tijd en gaat bijna altijd ten koste van de studieresultaten. Voor mij is een voldoening nooit voldoende geweest: naar mijn mening heeft iedere student het recht om te excelleren.

Demir onderstreept in een ander punt de eigen verantwoordelijkheid: dit is zeker juist maar in een aantal gevallen lukt het niet zonder gepaste en doeltreffende ondersteuning – alweer de vraag: wenst de NVA ook hierop te besparen?

Kortom, op mij komt Demir over als een harde tante. Wat zij geneigd is te doen is haar persoonlijke geschiedenis – die een succesverhaal is – op te leggen aan iedereen: mij doet dit sterk denken aan de theorieën van Theodore Dalrymple, samen te vatten in de slogan ‘eigen schuld, dikke bult’.

Hiertegenover staat onze verzorgingsstaat die een zware sociale taak heeft: ook de zwaksten een faire kans geven. Demir zegt dat zij gelooft in een vangnet en niet in een hangmat. Dit laatste is een sluikse verwijzing naar het vervloekte ‘hangmatsocialisme’. Ik daag mensen als Demir uit om in zo’n hangmat te gaan luieren als zij een inkomen krijgt van minder dan 1000 euro: veel genoegen valt daar niet aan te beleven.

de haan 20 jun. 15

09:29 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

"En dan heeft ze het over arbeiders- en migrantenkinderen die te weinig tot in het hoger onderwijs geraken en meer bepaald in onze universiteiten. Ze heeft het daarbij over het verlaagde inschrijvingsgeld voor beursstudenten.

Dit is slechts één aspect van de studiekosten, mijn vragen luiden: kan een student uit een armer of bescheiden gezin nog rondkomen met een studiebeurs en wat zijn de plannen ter zake van de NVA – alweer besparen???"

Eerlijk gezegd ben ik in deze minder bezorgd om de 'kansarmen ed...' dan om degenen die uit de 'lagere middenklasse' komen, die laatsten zijn namelijk degenen die niet zoveel verdienen maar toch nog net voldoende om niet van allerlei voordelen te kunnen genieten. Dat zijn ook degenen die nu een hoger inschrijvingsgeld zullen moeten betalen. De laagste inkomens zullen gewoon hun beurs behouden en ook van het verlaagd inschrijvingsgeld kunnen genieten.
Mijn kritiek op het hele beurssysteem is dat het eigenlijk tamelijk arbitrair is: wie zogezegd een laag belastbaar inkomen (sommige zelfstandigen kunnen ook veel aftrekken...) heeft, geniet ervan, wie net boven de inkomensgrens zit, niet meer of in veel mindere mate.
Nochtans draagt iedereen bij tot de financiering van het onderwijs, deze met de hoogste belastbare inkomens zelfs het meest. Waarom bijvoorbeeld niet iedereen 'een rugzakje' geven waarmee men minstens drie jaar gratis hoger onderwijs kan volgen? (en dan nog eens twee jaar na behalen bachelor) Ander mogelijkheid is om iedereen vanaf 18 een basisinkomen te geven (bv. 600 €/maand).

"Ik daag mensen als Demir uit om in zo’n hangmat te gaan luieren als zij een inkomen krijgt van minder dan 1000 euro: veel genoegen valt daar niet aan te beleven."

Als sommigen over een hangmat spreken, maken ze er bewust een karikatuur van, om te scoren bij hun achterban. Maar hogere stelling is natuurlijk evengoed een karikatuur. Het kan bv toch niet de bedoeling zijn dat mensen jarenlang onbeperkt van een uitkering genieten? En inderdaad, die uitkering verlaagt nu wel vlugger dan vroeger, maar dat is zeker niet op aandringen van de PS, wel integendeel.

Gepost door: demos | 20-06-15

De commentaren zijn gesloten.