25-06-15

Thé Lau

Thé Lau en het migratievraagstuk

 

Thé Lau was een dichter en dichters zien meestal de werkelijkheid ideëel, wat wil zeggen: niet zoals die is maar zoals die in hun ogen zou moeten zijn. Denk aan ‘Imagine’ van John Lennon.

Iedereen kent het chiasme (of kruisomstelling): ‘Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.’ Als je dit in de praktijk zou brengen dat moet elke burger zijn privédomein openstellen of men dit nu bezit of huurt maakt weinig uit. Dit zal nooit gebeuren.

Tegenover het idealisme van deze dichter staat de realiteit van vandaag: het spreidingsplan voor vluchtelingen wordt door de regeringsleiders afgeschoten, de grenzen zullen worden versterkt.

Zelf heb ik een redelijk lang gedicht geschreven dat eindigt met dit zinnetje: ‘ze blijven komen’.

Dit is een nuchtere vaststelling. Ze is waar omdat de kern van de problematiek niet of nauwelijks wordt aangepakt, namelijk de oorzaken van de migratie. Als wij in onze kortzichtigheid vluchtelingen buiten houden dan zijn deze mensen in nood niet op slag verdwenen: ze blijven ergens ronddolen.

De oorzaken zijn bekend: de armoede of extreme tegenstellingen in deze wereld en de gewapende conflicten. Wij zijn betrokken partij om twee redenen: het is ons economisch systeem dat de armoede en ongelijkheid produceert en er wordt gevochten met onze wapens.

De oplossing moet mondiaal zijn en niet enkel Europees: alle rijke landen en economische krachten moeten hun verantwoordelijkheid opnemen, net als alle wapenproducenten.

Misschien is het bovenstaande al even ideëel als het chiasme van Thé Lau, maar ik zie geen andere uitweg uit deze menselijke crisis.

 

de haan 25 jun. 15

09:07 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.