27-06-15

onbegrijpelijk

het onbegrijpelijke blijft onbegrepen

 

Wat de aanslag nabij Sousse in Tunesië ons leert is dat er heel wat moslimfanaten rondlopen met een hartgrondige afkeer van al wat/wie Westers is. En twee: lone wolves zijn niet af te stoppen, hoe fijnmazig je het net ook maakt, een enkeling kan er altijd doorheen. En deze lone wolves hoeven niet noodzakelijk te opereren op commando van een grotere entiteit zoals IS: zij hebben genoeg aan hun eigen haat of rancunes.

Rest de vraag waar deze rancunes vandaan komen, ik zie een reeks verklaringen maar uiteraard niet allemaal.

Ten eerste heb je de vernedering van het koloniale verleden waarna – ten tweede – dictaturen tevoorschijn zijn gekomen die in het bijzonder door het Westen militair worden gesteund.

Ten derde is er de ongelijkheid in levenskansen die dagelijks is waar te nemen ofwel op straat ofwel op tv of internet: het levenscomfort is zeer ongelijk verdeeld.

Ten vierde heb je de gefrustreerden in de Westerse landen zelf die te maken hebben gekregen met uitsluiting, discriminatie of regelrecht racisme.

Ten vijfde zijn er de haatpredikanten zowel in een aantal moskeeën als op het internet. Mij is het een raadsel waarom deze boodschappen niet worden onderschept: technisch is het mogelijk, wat voor reden hebben de overheden of toezichthouders dan om dit niet te doen?

Ten zesde kunnen we niet omheen de lagere scholing van de massa’s (niet van de daders want de dader van Sousse was een student) wat indoctrinatie vergemakkelijkt en van de koran een oorlogsboek kan maken.

Wij Westerlingen dragen dus ons deel van de verantwoordelijkheid maar niet alles kan in onze schoenen worden geschoven: ooit bloeide de islamitische cultuur, vandaag lijkt die vanop afstand gezien verloederd; ooit was de islam vreedzaam zoals in Andalusië, vandaag domineert niet in aantallen van mensen maar in daden van minderheden het hatelijke en oorlogszuchtige.

Maar wat zijn de remedies? Een totaalplaatje heb ik niet. Eén ding weet ik met zekerheid: de ongelijkheid moet worden verminderd en de dictaturen mogen niet langer worden ondersteund. Vandaar ook het feit dat onze economie dringend losgekoppeld moet worden van de petroleum zodat we de Arabische machtswellustelingen niet langer te vriend hoeven te houden.

Mijn voorlopige slotvraag is dan of daartoe bij onze politici voldoende bereidheid bestaat en voldoende besef van de hoogdringendheid.

de haan 27 jun. 15

20:48 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.