16-07-15

neoliberalisme en racisme

over neoliberalisme, repressief denken en toegenomen racisme

 

Men kan zich afvragen wat de drie termen uit deze titel met elkaar te maken hebben. Wel, telkens gaat het om een wij-zij-denken.

Het neoliberalisme creëert een onderscheid en een afstand tussen de haves en de have-nots, tussen hen die meekunnen in de rat race en zij die uit de boot vallen. Waarbij de eerste categorie met misprijzen neerkijkt op de tweede: van solidariteit is nog weinig sprake.

Ten tweede maken we de glorietijd mee van het repressieve denken dat de tweedeling hanteert van goeden en slechten. Wij zijn de goeden want wij leven volgens de wet (als we onder meer ons zwartgeld even vergeten) en de anderen zijn de kwaden want zij hebben bijvoorbeeld niet de juiste documenten: wij noemen hen dan ook ‘illegaal’. En alweer is er misprijzen en verachting.

Met beide factoren komen het racisme en de xenofobie tot bloei – zie de cijfergegevens in de kranten.

De andersgekleurde of andersgelovige mens wordt als een bedreiging ervaren, men spreekt van een invasie of overrompeling wat duidelijk wordt tegengesproken door de objectieve cijfers. We vergeten ons eigen verleden: ook wij zijn meermaals vluchteling geweest, om economische redenen (19de eeuw) of om veiligheidsredenen tijdens oorlogen of bezettingen (de Spaanse bezetting in de 16de eeuw meer bepaald : de geschiedenisboeken kunnen ons leren dat er in 1500 ongeveer 600 000 Vlamingen waren, honderd jaar later bleef daar nog ongeveer de helft van over.) Het neutrale Nederland heeft tijdens 14-18 ongeveer 400 000 Belgen opgevangen: van die gastvrijheid is vandaag weinig te merken. Denk aan al de Syrische vluchtelingen in Jordaanse en Libanese kampen. En denk aan de behandeling of mishandeling van bootvluchtelingen die door velen onder ons worden beschouwd als een infectieziekte. Denk hierbij aan het mislukte Europese spreidingsplan wat volgens mij nochtans de enige uitkomst is.

Een symbool van de vernauwde horizont is naar mijn smaak het overdonderend succes van kookprogramma’s en kookboeken: wij concentreren ons steeds meer op de eigen buik en navel. Het egocentrisme viert hoogtij. Ik herhaal het Blankenbergse gezegde: ‘een vet zwijn heeft nooit genoeg’, het zal de zwakkere zwijntjes van de trog verdringen.

Of wij ons bij dit alles gelukkiger voelen, wens ik te betwijfelen: zie ons gebruik of misbruik van slaapmiddelen, antidepressiva en gelijkaardig spul. Bij velen heerst ‘een chemische vrede’: in feite bestaat de meerderheid van onze bevolking uit druggebruikers en velen onder hen zijn echt verslaafd.

Afgezien daarvan zijn er nog onze grote ethische codes (christendom, humanisme en andere religies of levensbeschouwingen) die ons zouden moeten aanzetten tot openheid, barmhartigheid en gelijkaardige deugden. Wat zijn we eigenlijk nog? Louter zelfzuchtige nihilisten en cynici? Gelijkhebbers maar van welk gelijk? Naar mijn mening zijn onze Europese samenlevingen mentaal ziek, Vlaanderen in het bijzonder. Genezing is onmogelijk zonder naar de oorzaken te peilen: dit vraagt om een open en eerlijke blik in de spiegel.

de haan 16 jul. 15

08:37 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Jeezes fucking Christ. Who gives a fuck?


Erik Leemans.

Gepost door: Erik L. | 16-07-15

Vandaag lees ik in de krant dat Hongarije van illegaal verblijf een misdrijf wil maken (wat in België voor alle duidelijkheid NIET het geval is - een illegaal kan wel teruggestuurd worden maar is niet strafbaar omwille van zijn illegaal zijn op zich). Het land is ook een muur aan het bouwen op de grens met Servië.
België daarentegen is een gastvrij land. We zijn nog steeds één van de koplopers in Europa als het aankomt op verlenen van asiel (overeenkomstig ons inwonersaantal). Onlangs nog hebben we een 250 Syrische christenen opgevangen. Samen werden 550 syrische vluchtelingen hervestigd, wat betekent dit dat we meer dan ons deel doen in een Europese context. Mocht elk land overeenkomstig haar oppervlakte dergelijke inspanningen doen, zou het al heel wat beter zijn.

Maar natuurlijk kan Europa niet alle vluchtelingen opvangen, deze moeten in de eerste plaats in eigen regio opgevangen worden (net zoals dat ook het geval zou zijn mocht er in België oorlog uitbreken, dan zouden ook de buurlanden eerst aangesproken worden)
En wat die 'objectieve cijfers' betreft: jarenlang zijn er België gemiddeld een 100.000 (!) nieuwe migranten bijgekomen (waarvan ook heel wat van buiten de EU). Gezinshereniging (pas sinds een paar jaar zijn de voorwaarden verstrengd...) en collectieve regularisaties hebben jarenlang voor een aanzienlijk aanzuigeffect gezorgd.
Als je dat op langere termijn bekijkt (ook rekening houdende met demografische evoluties...) en als je dergelijk de facto 'open grenzen beleid' zou aanhouden en nog versterken (zoals vooral de PS wil...) dan kan je wel degelijk min of meer spreken van een overrompeling.
Trouwens: In Brussel is nu al een grote meerderheid van allochtone oorsprong (waarvan groot deel van buiten de EU) en in Antwerpen een kleine helft (70% bij de jeugd).

Gepost door: demos | 17-07-15

De commentaren zijn gesloten.