19-07-15

respect

respect

 

Nu snijd ik een kwestie aan die mij al een hele tijd bezig houdt: het gebruik van het woord ‘respect’.

Een lezer schrijft: ‘Men moet respect opbrengen voor de opvattingen van een ander anders hebben we geen democratie meer.’

Wel, ik kan dit niet. Ik heb bijvoorbeeld geen respect voor fascisme en stalinisme: die leiden tot onmenselijkheden. Evenmin heb ik respect voor het keiharde neoliberalisme van een Wolfgang Schäuble dat onze verzorgingsstaat ondermijnt. Ik vind dat deze verzorgingsstaat integendeel nog verder dient te worden uitgebouwd omdat er nog te veel mensen uit de boot vallen – denk aan onze armoedecijfers die nog altijd beschamend hoog liggen.

Ik voel het al aankomen dat men zal verwijzen naar de ‘befaamde’ uitspraak van Voltaire die dan gezien wordt als de apostel van de verdraagzaamheid: ‘Ik misprijs uw opvatting maar zal er alles aan doen opdat u ze kan blijven verkondigen’ (vrij vertaald)

Diezelfde Voltaire heeft ook geschreven: ‘Ecrasons l’infâme superstition’ (‘laten we het verderfelijke bijgeloof verpletteren’) waarmee hij toen doelde op het katholicisme en bij uitbreiding het christendom. Anders gezegd: ook voor Voltaire waren er grenzen aan de verdraagzaamheid.

Geen respect betekent in mijn geest niet verbieden of weg censureren, wel bekampen. We moeten dus op zoek naar een ander woord. Ik stel voorlopig voor ‘geduld’ of ‘dulden’: we moeten het feit aanvaarden dat er andere meningen bestaan. Maar als die meningen de kern en het wezen van onze samenleving aantasten dan moeten we ze bestrijden met alle geweldloze middelen waarover wij beschikken. Dit is onze plicht om een ideaal hoog te houden: een verzorgingsstaat waarbij niemand uit de boot valt, behalve enkelingen misschien die echt niet willen geholpen worden.

Het genadeloze neoliberalisme doet mij huiveren en soms walgen: het is de consecratie van de zelfzucht en het recht van de sterkste of ‘de arrogantie van de macht’ om het te zeggen met Chomsky.

Wie ijvert voor een warme samenleving kan niet anders dan daar tegenin gaan.

de haan 19 jul. 15

07:04 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.