22-07-15

Theo Francken

Theo Francken in Humo

 

Het interview met Theo Francken levert een vrij boeiend portret op: de man is zeker geen ‘flat character’ zoals men dat in de toneelkunst noemt; hij zit ingewikkelder in elkaar dan wij van links geneigd zijn aan te nemen.

Toch wil ik er één element uitpikken: onze Theo heeft blijkbaar een afkeer van ‘economische vluchtelingen’. Is hij als Vlaams nationalist dan vergeten dat wij Vlamingen zelf economische vluchtelingen zijn geweest, in het bijzonder tijdens de tweede helft van de 19de eeuw toen in de landbouw de ene oogst na de andere mislukte en de industrie een uitbuitingsindustrie was? Duizenden Vlamingen zijn in die tijd uitgeweken naar Canada en de USA. Het thema komt aan bod in het beroemdste toneelstuk van Cyriel Buysse: ‘Het gezin van Paemel’.

Deze economische vluchtelingen worden ook wel eens smalend ‘gelukzoekers’ genoemd alsof het zoeken naar geluk een misdrijf zou zijn of minstens een hinderlijk verschijnsel.

Raymond van het Groenewoud zingt: ‘Gelukkig zijn daarvoor zou ik alles willen geven’. En vele filosofen beschouwen de zoektocht naar het geluk als de zingeving van ons leven. De invulling van het begrip ‘gelukkig zijn’ ligt wat moeilijker: daarover kan men oeverloos filosoferen en een Oosterling zal het anders invullen dan een Westerling.

Niettemin kan men in het algemeen aannemen dat leven in de miserie niet precies de beste voorwaarde is om tot geluk te komen. Anders gezegd: economische vluchtelingen hebben het volste recht om in beweging te komen en net als onze 19de-eeuwse  Vlamingen zullen zij een bijdrage leveren aan onze economie en samenleving. Dit is geen geloofsbelijdenis: het wordt bewezen door wetenschappelijk onderzoek. Maar Francken heeft deze publicaties duidelijk niet gelezen.

, de haan 22 jul. 15

16:22 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

In de marge van deze opinie (waarmee ik het helemaal eens bent) valt mij ook altijd de hypocriete spreidstand bij N-VA op tussen enerzijds de behoorlijk eenzijdige heiligverklaring van 'ondernemers' en anderzijds de verkettering van 'gelukzoekers' - vaak nochtans een eerder risicolvolle manier van 'ondernemen'. Ronduit beschamend werd het toen men het in Antwerpen over 'imagoverlagende' handelszaken begon te hebben...

Gepost door: K. Artman | 22-07-15

"Toch wil ik er één element uitpikken: onze Theo heeft blijkbaar een afkeer van ‘economische vluchtelingen’. "
4 bedenkingen:
1) Theo Francken heeft geen afkeer van economische vluchtelingen, hij stelt gewoon bepaalde voorwaarden. Als je geen onderscheid meer zou mogen maken tussen economische en 'echte' vluchtelingen, zou je daarmee het draagvlak voor een humaan vluchtelingenbeleid volledig onderuit halen, en daar dreigen dan net degenen die het meest behoefte hebben aan het vluchtelingenstatuut het eerste slachtoffer van te worden.
2) Degenen die pleiten voor het aannemen van (meer) 'economische vluchtelingen' , moeten dan tegelijk ook bereid zijn om de gevolgen daarvan te dragen. Links (of althans toch een deel ervan) wil enerzijds de poort wagenwijd openzetten voor 'gelukszoekers' van over de hele wereld (waarvan relatief velen om diverse redenen hier moeilijk werk vinden, maar wel gebruik maken van onze sociale voorzieningen) maar tegelijk vinden ze ook dat onze sociale zekerheid en onze welvaartsstaat moet behouden blijven, dat zoveel mogelijk mensen werk moeten hebben en dat iedereen op 60 met pensioen moet kunnen.
3) Theo Francken wil net meer economische migratie (in verhouding tot het totaal aantal migranten) van buiten de EU, naar het model van Canada of de VS. Het aantal economische migranten ligt in België tegenover de totale migratie opvallend laag. Die scheeftrekking wil Francken net rechttrekken.
Maar Francken maakt terecht een onderscheid: ofwel is men vluchteling en dan kan men het statuut krijgen als men aan de voorwaarden voldoet. Ofwel is men economische migrant en dan kan men hier een verblijfsvergunning krijgen als men de vereiste kwalificaties heeft voor bepaalde jobs.
Als men echter iemand een vluchtelingenstatuut verleent en een verblijfsvergunning geeft omdat die persoon 'arm' is en 'een beter leven' (overigens zijn veel mensen die armer zijn dan wij, zoals bv. in Afrika, vaak ook gelukkiger...) wil, dan kunnen we hier net zo goed de halve wereld toelaten, wat natuurlijk waanzin zou zijn. Die verplichting heeft Vlaanderen, het feit dat er in het verleden hardwerkende Vlamingen elders in de wereld een toekomst uitgebouwd hebben, doet in deze niets ter zake.
4) Sowieso is er binnen de EU al vrij verkeer van personen. Zouden we dus niet beter beginnen met bepaalde economische migranten uit die Europese landen waar er nu (relatief) veel armoede is (bv. Griekenland of Spanje) hier uitzicht te geven op een job, alvorens verder te kijken?

"Anders gezegd: economische vluchtelingen hebben het volste recht om in beweging te komen en net als onze 19de-eeuwse Vlamingen zullen zij een bijdrage leveren aan onze economie en samenleving. Dit is geen geloofsbelijdenis: het wordt bewezen door wetenschappelijk onderzoek. Maar Francken heeft deze publicaties duidelijk niet gelezen."

Velen dragen inderdaad bij aan onze economie maar toch: De werkloosheidscijfers liggen om diverse redenen (en heus niet alleen omdat wij er zogezegd toch allemaal zo'n groot plezier in zouden hebben om mensen met de vereiste kwalificaties louter op basis van hun afkomst te discrimineren..) bij allochtonen (niet-EU) opvallend hoger. Bij degenen met een niet-EU nationaliteit ligt de werkzaamheidsgraad in 2010 bv. 44,4%, bij de Belgen geboren buiten België bedroeg de werkzaamheidsgraad 58,6% en bij de Belgen geboren in België 73,5%. Ik haal dit van de VDAB (toch een onverdachte bron...): zie https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/trends/KiK_allochtonen_2012.pdf

Gepost door: demos | 22-07-15

Het probleem moet met de wortel aangepakt worden : neem de oorzaak weg omdat er geen vluchtelingen meer zouden zijn : wapen/olieindustrie aan banden leggen is de boodschap. Deze zijn in handen van de politieke machthebbers van het "beschaafde" westen. De rest volgt vanzelf. Dit vergt politieke moed, helaas zij die aan de macht komen eten met vuile lepels uit dezelfde potten.

Gepost door: Peter H. | 23-07-15

Ik moet het woord potten nog aanpassen : vetpotten... .

Gepost door: Peter H. | 23-07-15

De commentaren zijn gesloten.