24-07-15

tax shift en ongelijkheid

de taks shift en de ongelijkheid

 

Ik heb nog maar een vluchtige blik geworpen op de maatregelen waarmee de liberale regering Michel de verlaagde loonlasten wil compenseren. Wat mij direct in het oog springt is de verhoogde BTW.

Om te beginnen die op elektriciteit. John Crombez heeft het al gezegd: ‘elektriciteit is een basisrecht en geen luxeproduct.’ Ze moet betaalbaar blijven voor iedereen.

In het algemeen tast een BTW-verhoging de consumptie aan: het is een lineaire ingreep die vooral de lagere inkomens treft. Immers, een euro meer wordt door hen scherper gevoeld dan door de hogere inkomens en de rijken. Voor die laatste groep zal het zelfs weinig uitmaken.

Maar we zitten al met een schrijnende ongelijkheid in onze samenleving: elke maatregel die deze toestand nog verslechtert, moet worden afgekeurd.

Ten tweede valt het op dat De Wever zijn zin heeft gekregen: aan de bedrijfswagens wordt niet geraakt. Men zal zeggen dat deze service een stuk loon is dat in natura wordt uitbetaald. Daar zijn twee bezwaren tegen: het is een vorm van belastingontduiking én het verhoogt de problemen op de wegen (meer files, meer luchtvervuiling, meer onveiligheid). Een afschaffing van dit loonvoordeel kan worden gecompenseerd door het toekennen van een mobiliteitspremie.

Ten derde kan iedereen zien dat de grote vermogens buiten schot blijven: de rekening wordt betaald door de gewone burger én zoals gezegd door de lagere inkomens. Dit is fundamenteel onrechtvaardig. Het leidende principe in onze fiscaliteit moet blijven dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Dit zie ik hoegenaamd niet in de huidige taks shift.

Deze regering demonstreert dus duidelijk aan welke kant ze staat en dat is niet de kant van mensen die elke steuntje in de rug best kunnen gebruiken. Maar goed, een meerderheid van onze Vlaamse bevolking heeft voor zo’n beleid gekozen: dat hoeven wij van links nog niet te aanvaarden in de zin dat wij ons erbij moeten neerleggen en ophouden met protesteren. Het komt erop aan nu reeds de kiezers ervan te overtuigen dat ze zich hebben vergist. Ze hebben hun eigenbelang geschaad door de rattenvanger van Antwerpen achterna te lopen.

de haan 24 jul. 15

06:51 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

"Om te beginnen die op elektriciteit. John Crombez heeft het al gezegd: ‘elektriciteit is een basisrecht en geen luxeproduct.’ Ze moet betaalbaar blijven voor iedereen.

In het algemeen tast een BTW-verhoging de consumptie aan: het is een lineaire ingreep die vooral de lagere inkomens treft. Immers, een euro meer wordt door hen scherper gevoeld dan door de hogere inkomens en de rijken. Voor die laatste groep zal het zelfs weinig uitmaken."

U moet het totale plaatje bekijken. Als de lagere en middeninkomens door de tax shift zoals men zegt 100 euro per maand meer verdienen zullen ze net meer koopkracht hebben. De BTW-verhoging op electriciteit zal voor een doorsnee gebruiker misschien hoogstens 100 à 150 euro per jaar kosten. Vooral de grotere gebruikers (dat zijn meestal niet de mensen met een klein huisje) zullen meer BTW betalen op electriciteit. Bovendien zijn er sociale correcties voor de lagere inkomens.

"Ten derde kan iedereen zien dat de grote vermogens buiten schot blijven: de rekening wordt betaald door de gewone burger én zoals gezegd door de lagere inkomens. "

De roerende voorheffing is verhoogd naar 27%, er is een kaaimantaks en een speculatietaks ingevoerd, dus de vermogens hebben nog nooit meer betaald als vandaag. En uiteraard zijn de BTW-verhogingen ook van toepassing op de grotere vermogens. Dus wie zegt dat 'de grote vermogens buiten schot blijven' die bedoelt eigenlijk: laat de verlaging van de lasten op arbeid louter door de grote vermogens betaald, enkel en alleen omdat ze vermogend zijn zullen we ze pluimen. Veel fairs is daar niet aan volgens mij.

Deze taxshift had - behoudens de verhoging van de BTW op electriciteit misschien - evengoed van een klassieke tripartite (met socialisten) kunnen komen, maar omdat ze nu van de zgn. 'centrumrechtse' regering komt, zal het natuurlijk nooit goed zijn voor sommigen.
Perfect is het natuurlijk niet, maar de tax shift is volgens mij zeker een stap in de goede richting en de filosofie erachter is goed: verlaging van de lasten op arbeid en verhoging van deze op BTW (vooral voor ongezonde/milieubelastende zaken) en ook deels op vermogen. Allesbehalve uitgesproken rechts dus, want een rechtse regering zou de roerende voorheffing net verlagen ipv verhogen en zeker geen speculatietaks (wat een links idee is) invoeren.

Gepost door: demos | 24-07-15

De commentaren zijn gesloten.