24-07-15

zonnepanelen

de zonnepanelen van Freya

 

De elektriciteit wordt tweemaal duurder: door de BTW-verhoging en door het feit dat de energiereuzen de groenestroomcertificaten bij het installeren van zonnepanelen willen compenseren.

Of die energiereuzen daartoe het recht hebben wens ik te betwijfelen. Maar het blijft een feit dat het aanmoedigen van zonnepanelen een fout initiatief was, weliswaar met de beste bedoelingen want zonnepanelen zijn goed voor het milieu.

De fout van Freya VDB zat er hem in dat het alweer een lineaire maatregel betrof: iedereen kreeg evenveel, in verhouding tot het aantal panelen uiteraard. Lineaire ingrepen zijn volgens mij altijd uit den boze: wanneer de overheid tussenkomt dan moet de ingreep gerelateerd zijn aan het inkomen.

Wie heeft de voordelen opgestreken: toch diegenen die het basisbedrag konden ophoesten. En dat waren niet de lagere inkomens: dat kun je zien als je eens rondwandelt en naar de daken kijkt.

Beter begoeden deden er hun voordeel mee en ook de bedrijven. Maar niet de kleine man die niet in staat was om de eigen bijdrage op tafel te leggen. En dit geldt ook voor allerlei isolatiepremies: maak die inkomensgerelateerd. Dat werkt pas herverdelend en is een machtig wapen in de strijd tegen de ongelijkheid.

Freya heeft haar ongelijk ingezien, zij zegt nu: ‘we zijn te gul geweest’. En we moeten hier ook bij zeggen dat haar voorstel door de voltallige Vlaamse regering is goedgekeurd.  Niettemin twijfel ik aan de bekwaamheid van Freya als uitvoerend politicus, niet aan haar functioneren als parlementslid. Een uitvoerend politicus moet vooruitziend zijn en de gevolgen van zijn of haar beleid kunnen inschatten.

En mijn vraag is of de mooie Freya dit wel kan?

de haan 24 jul. 15

09:31 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Het principe van "de goede huisvader" : veel politici zijn hier een voorbeeld in, vooral wanneer het aankomt op het vullen van de eigen beurs... . Gemakkelijk wanneer men over een mandaat beschikt als verkozene, moeilijk echter om het principe te handhaven in het belang van eenieder... . Op alle vlakken, van de gemeente, provincie, regionaal, nationaal en Europees tot de wereldpolitiek, telkenmale komt ment deze wantoestanden tegen. Geld blijft kleven aan de gretige handen !

Gepost door: Peter H. | 24-07-15

"Lineaire ingrepen zijn volgens mij altijd uit den boze: wanneer de overheid tussenkomt dan moet de ingreep gerelateerd zijn aan het inkomen."

Dat je als overheid iedereen een basisinkomen- en voorzieningen wil garanderen en dat de hoogste inkomens daarbij het meeste belastingen betalen, is een goed uitgangspunt. Maar dat mensen met een laag inkomen aan het einde van de rit meer zouden overhouden dan mensen met een gemiddeld inkomen, dat zou pas onrechtvaardig zijn. En dat zou natuurlijk het resultaat zijn, mocht je alle steunmaatregelen (gaande van kinderopvang tot isolatiepremies) relateren aan het inkomen.

Gepost door: demos | 24-07-15

Even bijsturen.De bedenker van de groenestroomcertificaten was Steve Stevaert, opgevolgd als minister van Energie door nieuwkomer Kris Peeters, die deze scepter doorgaf aan mevr. Crevits. De eerste groter aanpassing van deze certificaten gebeurde onder haar beleid: een terugbetaling van de kostprijs van 40%, weliswaar met maximumbedrag, voor particulieren. Bedrijven ontvingen een restitutie van 30% maar ongeacht de hoogte van de investering, logisch gevolg de creatie van zonnepanelenparken o.a. dhr Huts en de familie De Nul ( Aalst).Mevr. Van Denbossche heeft wel ingezien dat er echt een oversubsidiëring aan de gang was en eigenlijk te laat ingegrepen. Dit alleen maar om er u op te wijzen dat niet alle schuld op haar frele schouders mag geschoven worden, hoewel ik, net zoals u, twijfel aan haar capaciteiten om welke ministeriële portefeuille ook naar behoren te leiden. Zelfs als parlementslid komt zij tijdens de plenaire zittingen niet boven het maaiveld uit, maar ja dit is met 80% van de Vlaamse mandatarissen het gevel.

Gepost door: Marie | 27-07-15

De commentaren zijn gesloten.