04-08-15

geruchten

geruchten

 

In een debat kan je werken met principes en waarden zoals ik meestal doe, maar een kennis van de feiten mag niet ontbreken. Die feiten betekenen soms cijfers: die moeten dan betrouwbaar en volledig worden weergegeven uit neutrale bronnen. Ik heb het hier in het bijzonder over het verschil tussen asielaanvragen en goedkeuringen: als je weigert de officiële Europese cijfers te zien die ons leren dat slechts een fractie van de aanvragen wordt aanvaard, dan stopt de discussie: tegen oneerlijkheid of ideologisch fanatisme kunnen we niet op. Het is beter dat uit de weg te gaan.

Waar ik horendol van wordt zijn de geruchten, vaak ingeleid met ‘de mensen zeggen’ of ‘ik heb gehoord’. Jaren geleden was er hier in De Haan een asielcentrum tot het werd weggepest. De geruchtenmolen draaide op volle toeren. Mensen kwamen me zeggen dat mensen hadden gehoord dat deze asielzoekers 20 000 tot zelfs 30 000 BEF per maand incasseerden ‘om met hun duimen te draaien’. In werkelijkheid ontvingen zij een zakgeld dat amper volstond om een pakje sigaretten te kopen.

Ik weet het: gemakkelijk is het niet om bronnen te checken, het vergt vaak opzoekwerk en daartoe is niet iedereen in staat. Maar een minimum aan geïnformeerd zijn is onontbeerlijk om deel te nemen aan een ernstig debat. Alweer: op voorwaarde dat men de gegevens correct interpreteert. Ik zal dan ook bijna nooit ingaan op beweringen die gebaseerd zijn op propaganda. Tenzij ik nog de illusie kan koesteren dat de persoon in kwestie te overtuigen is. Wie vastgeroest zit in een partijprogramma of in vooringenomenheid komt daarvoor niet in aanmerking. Die laat ik raaskallen en als het mij te gortig wordt dan verwijder ik deze mail of reactie. Mijn blog of pagina mag geen medium worden voor onzin of kwaadaardigheid.

de haan 4 aug. 15

18:43 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

In een debat kan je werken met principes en waarden zoals ik meestal doe, maar een kennis van "de feiten mag niet ontbreken. Die feiten betekenen soms cijfers: die moeten dan betrouwbaar en volledig worden weergegeven uit neutrale bronnen. Ik heb het hier in het bijzonder over het verschil tussen asielaanvragen en goedkeuringen: als je weigert de officiële Europese cijfers te zien die ons leren dat slechts een fractie van de aanvragen wordt aanvaard, dan stopt de discussie: tegen oneerlijkheid of ideologisch fanatisme kunnen we niet op. "

Net als u ben ik ervan overtuigd dat het debat eerlijk moet gevoerd worden op basis van de juiste cijfers. Ik wil gerust mijn eerder bericht nuanceren in die zin dat als ik stel dat ruim de helft van de aanvragen werd goedgekeurd, dat dit betrekking heeft op België tijdens een bepaalde periode. De Europese cijfers wijken daar inderdaad enigszins vanaf, daar wordt ruim één derde van de aanvragen goedgekeurd.Nu is het trouwens wel zo dat het vooral over Syrische vluchtelingen gaat in uw tekst (en dat ik daarop reageerde), en daar is het volgens het hoofd van het Commisariaat-Generaat voor de Vluchtelingen wel degelijk zo dat althans in België vrijwel alle Syriërs hun aanvraag wordt goedgekeurd (men kan aannemen dat een Syrische vluchteling in een ander EU- land eveneens asiel moet krijgen, want internationale verdragen zijn van toepassing op alle EU-landen en deze moeten asiel verlenen als het gaat over 'onveilige landen of gebieden') . Ik wil gerust ook mijn bronnen meegeven.
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/grafiek/infografiek/1.2338236
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141229_01451312
Op basis van deze cijfers lijkt het me alleszins onjuist en oneerlijk om te stellen dat 'slechts een fractie' (wat volgens mij nog steeds een klein deeltje betekent) van de aanvragen wordt goedgekeurd (niet in het minst voor wat betreft de Syrische vluchtelingen). Laten we het debat dus inderdaad eerlijk voeren en deze cijfers mogen wat mij betreft altijd weerlegd worden met nieuw bronmateriaal .

Gepost door: demos | 04-08-15

ik ben iets te vlug geweest, in België werden voor 2014 ruim één derde van de aanvragen goedgekeurd, dus NIET Europees. Als ik nu het Europese kaartje nader bekijk, dan zie ik inderdaad dat er in 2014 in sommige landen (in het bijzonder dan Polen en Hongarije) % zeer weinig aanvragen werden goedgekeurd. Specifiek in die landen kan men inderdaad van 'een fractie' spreken. Maar in België is dat alleszins niet het geval en bv ook in NL, BU en ROE werd een aanzienlijk deel van de aanvragen goedgekeurd. Dat kaartje toont m.i. duidelijk aan dat België Europees zeker haar deel doet met ruim 8000 goedgekeurde aanvragen en dat sommige lidstaten (zoals UK) verhoudingsgewijs wel meer inspanningen zouden kunnen doen. Men moet echter een onderscheid maken tussen de aanvragen van (echte) Syrische vluchtelingen en van degenen die asiel aanvragen in het algemeen, waarop het Europese kaartje betrekking heeft. Lang niet iedereen die asiel aanvraagt komt hiervoor in aanmerking. Net daarom moet onderzocht worden op de aanvraag gegrond is, wat in veel gevallen blijkbaar niet zo is.

Gepost door: demos | 04-08-15

De commentaren zijn gesloten.