04-08-15

migratievraagstuk

het migratievraagstuk

 

Wie echt hardnekkige bezwaren heeft tegen de komst van steeds meer migranten die heeft maar één uitweg: werk maken van de oorzaken, zijnde de extreme ongelijkheid en de onveiligheid in deze wereld.

Ik ben ervan overtuigd dat ons liberale systeem deze ongelijkheid in de hand werkt: het veroorzaakt armoede omdat een aantal landen of bevolkingsgroepen nu eenmaal niet mee kan in de beruchte rat race. De concurrentie verloopt niet fair.

Daarnaast herhaal ik nogmaals dat deze wereld overbewapend is en ook daarin dragen de rijke exporterende landen de grootste verantwoordelijkheid: zij kennen geen morele scrupules en leveren direct of indirect aan iedereen.

Ten tweede moet het gedaan zijn met de migratie louter als een probleem voor te stellen: ze kan integendeel een aanwinst zijn voor onze economie en samenleving. Politici en andere gezagdragers die het problematische beklemtonen, hebben boter op het hoofd: zij versterken de xenofobe gevoelens of reflexen bij onze Europese bevolkingen. Zij zouden integendeel boodschappen moeten verspreiden van gastvrijheid en verdraagzaamheid. Met cijfers kan men alles en niets bewijzen. Zo kan je lezen over het enorme aantal asielaanvragen, maar als je nader kijkt dan leer je dat slechts een fractie wordt aanvaard. Enkel spreken over deze aanvragen is dus stemmingmakerij.

Ten derde ben ook ik een voorstander van opvang in eigen regio, maar dit is enkel op een menswaardige manier te realiseren als de ontvangende buurlanden door ons ernstig worden gesteund. We hebben nood aan een universele solidariteit, niet enkel vanwege Europa maar even zeer vanwege de stinkend rijke oliestaten. Ik ga ervan uit dat de meerderheid van de mensen honkvast is: mensen willen thuis of dicht bij huis blijven – een deel avonturiers uitgezonderd en die hebben wij ook. Maar dit thuisblijven moet mogelijk zijn en daartoe is fair trade een noodzakelijke voorwaarde evenals veiligheid.

 

 de haan 4 aug. 15

06:32 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

"Met cijfers kan men alles en niets bewijzen. Zo kan je lezen over het enorme aantal asielaanvragen, maar als je nader kijkt dan leer je dat slechts een fractie wordt aanvaard. Enkel spreken over deze aanvragen is dus stemmingmakerij."

Een fractie? Meer dan de helft van alle aanvragen wordt goedgekeurd en bijna iedereen die uit Syrië komt krijgt een goedkeuring.

"Ik ben ervan overtuigd dat ons liberale systeem deze ongelijkheid in de hand werkt: het veroorzaakt armoede omdat een aantal landen of bevolkingsgroepen nu eenmaal niet mee kan in de beruchte rat race. De concurrentie verloopt niet fair."

Alsof er in 'het westen' enkel maar uitbuiters zouden leven en in de ontwikkelingslanden enkel mensen die uitgebuit worden. De werkelijkheid is natuurlijk veel genuanceerder dan dat. De mensen hier zijn niet beter of slechter dan elders.
In veel zgn 'ontwikkelingslanden' zijn er corrupte machtshebbers (zoals dat hier soms ook het geval is).

"Daarnaast herhaal ik nogmaals dat deze wereld overbewapend is en ook daarin dragen de rijke exporterende landen de grootste verantwoordelijkheid: zij kennen geen morele scrupules en leveren direct of indirect aan iedereen."

het is een gedeelde verantwoordelijkheid, maar niet degenen die de wapens leveren, maar wel degenen die ze gebruiken zijn m.i. hoofdverantwoordelijk.
het probleem van de wapenhandel kun je niet oplossen met een wereldwijd verbod (evenmin die van de drugs - al kunnen nationale regels hierbij wel helpen...). Ook zijn er veel burgeroorlogen die vooral een lokale oorzaak hebben en waar het westen aanvankelijk nauwelijks of geen rol in speelt/speelde.
Zolang er oorlog en conflict is en zolang mensen bereid zijn om elkaar uit te roeien, zullen ze altijd wel middelen vinden om dat te doen. Als mensen daarentegen allemaal vredevol zouden zijn, dan mag de wereld nog vol van de wapens zijn, het zou geen kwaad kunnen, want niemand zou nog naar wapens grijpen.
Wat dus in eerste instantie moet veranderen is de mentaliteit van de mensen.

Gepost door: demos | 04-08-15

De commentaren zijn gesloten.