06-08-15

Ben Weyts

Ben Weyts en het Offerfeest

 

Iedereen weet dat ik geen NVA-fan ben en dit is een understatement. Toch ben ik geneigd Ben Weyts bij te treden wat betreft zijn houding tegenover  het Offerfeest: wij ervaren vandaag het onverdoofde slachten van schapen en andere grotere dieren als onnodig wreed en barbaars.

Niettemin moeten we eerlijk blijven: dit inzicht is van recente datum. Zelf heb ik nog in de jaren 1950 een varken onverdoofd zien kelen op een boerderij en tijdens een reis op Kreta zag ik het zelfde gebeuren met geiten  en de slachter was geen moslim.

Het moslimritueel gaat terug tot aartsvader Abraham die zelfs bereid was om zijn zoon te offeren. Deze anekdote (uit het bijbelse boek Genesis) wou de gelovigen leren dat ze er alles moesten voor over hebben om aan de wil van hun god te voldoen. De moralist was een dichter en geen geschiedschrijver: er is geen enkel bewijs voor handen dat het zo ooit is gebeurd. Het voorval illustreert nogmaals de irrationaliteit van alle godsdiensten.

Maar wat moslims betreft, bestaat er geen absolute noodzaak om het gebruik in stand te houden. Hun eigen geloof voorziet in een alternatief, namelijk de gift of schenking aan minderbedeelden of mensen in nood volgens het principe van de zakat, een van de pijlers van de islam.

Daarom begrijp ik niet goed waarom onze moslims zo hardnekkig blijven vasthouden aan het onverdoofde slachten. Willen zij mee in de moderniteit met haar hogere of scherpere gevoeligheden, dan hebben zij een alternatief.

Ik ben geen lid van Gaia maar vind toch dat onnodig dierenleed moet worden vermeden. Dieren hebben tegenover onze moordmachines geen verweer en een moderne beschaving herken je aan haar omgang met de weerlozen.

de haan 6 aug. 15

20:11 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Weyts heeft een verbod op het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren ingevoerd. Hij had ook geen keuze, want 'Europa' verbiedt onverdoofd slachten buiten erkende slachthuizen. Als Weyts het echter echt meent met dierenwelzijn, dan moet hij natuurlijk een globaal verbod op onverdoofd slachten (niet dat verdoofd slachten dan plots zo diervriendelijk zou zijn, maar dat is nog een ander debat...) invoeren. Want voor een dier maakt het niet echt uit waar hij onverdoofd geslacht wordt, of dat nu in een slachthuis of op een tijdelijke slachtvloer is.

Gepost door: demos | 06-08-15

Dé hamvraag is of het nog gepast is om in een moderne maatschappij slachttechniek toe te passen uit de middeleeuwen... . Hygiëne, openbare gezondheid edm. dienen niet met de voeten te worden getreden. Het is dan ook belangrijk om onze moslimmedemensen te sensibiliseren én te overtuigen. Kortom : enige aanpassing van deze mensen aan de Westerse normen lijkt mij op zijn plaats. Dit moet kunnen gebeuren op een constructieve manier, zonder dan men op de achterpoten (dit geldt voor alle betrokkenpartijen) gaat staan. Dàt net is dé uitdaging... .

Gepost door: Peter H. | 08-08-15

De commentaren zijn gesloten.