28-08-15

Apartheid in Vlaanderen?

Apartheid in Vlaanderen?

 

De uitlatingen van BDW over een apart sociaal statuut voor erkende asielzoekers rieken naar mijn smaak sterk naar Apartheid. Het dreigement dat onze sociale zekerheid anders in elkaar zal storten, speelt in op de angstige en xenofobe onderbuikgevoelens bij een groter wordend deel van onze bevolking.

Je kan de vraag stellen of de NVA inhoudelijk verschilt van het VB: ik zie vooral een verschil in stijl. De NVA-kopstukken zijn doorgaans beleefder en intellectueler dan de volksmenner Dewinter. Maar de beruchte slogan ‘Eigen Volk Eerst’ blijft overeind. Dit is nationalisme in z’n meest enggeestige vorm. Blijkbaar zijn ze bij de NVA de vroegere Volksunie-kopman Maurits Coppieters vergeten, voor wie het nationalisme tegelijk een internationalisme inhield.

Inzake migratie betekent dit internationalisme kijken naar de oorzaken: de onveiligheid en de extreme ongelijkheid in deze wereld. De eerste factor vraagt om meer controle op wapenleveringen, de tweede maakt een ander globalisme noodzakelijk: meer Fair Trade en minder vrijhandel. Het is mijn overtuiging dat ons economisch systeem armoede produceert. De boeren, mijnwerkers en andere arbeiders in de minder ontwikkelde landen wordt zwaar onrecht aangedaan.

Niets gebeurt geïsoleerd: alles heeft met alles te maken en zolang dit liberale systeem vigeert zal de extreme armoede blijven bestaan en dan blijven ook de vluchtelingen komen. We hoeven daaromtrent niet verwonderd of geërgerd te zijn want wij, Vlamingen, hebben hetzelfde gedaan in de loop van onze geschiedenis.

 de haan 28 aug. 15

13:36 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

“De uitlatingen van BDW over een apart sociaal statuut voor erkende asielzoekers rieken naar mijn smaak sterk naar Apartheid. Het dreigement dat onze sociale zekerheid anders in elkaar zal storten, speelt in op de angstige en xenofobe onderbuikgevoelens bij een groter wordend deel van onze bevolking.”
Degenen die hierin apartheid in zien, vinden dus eigenlijk dat vluchtelingen direct ALLE rechten moeten hebben van zodra ze in ons land zijn. Natuurlijk gelden universele mensenrechten voor iedereen (in de EU toch, in sommige werelddelen is dat wel even anders…) , maar daarnaast zijn er ook burgerrechten die gekoppeld zijn aan nationaliteit. Bovendien is het een feit dat de vluchtelingen (die ten andere uit een heel andere cultuur komen, wat het ook al verre van evident maakt om hier goed te integreren…) massaal naar een vijftal West-Europese landen gaan omdat de sociale zekerheid daar het best uitgebouwd is en ze daar het meest toegang hebben tot sociale rechten. Als daar geen paal en perk aan gesteld wordt, kan dat inderdaad mede een bedreiging vormen voor onze sociale zekerheid. Het zou de bedoeling moeten zijn dat vluchtelingen hier tijdelijk kunnen blijven, tot de situatie in hun land gestabiliseerd is. Veel Syriëvluchtelingen willen en zullen hier echter definitief blijven.
Ook voor Syrië zelf is dat geen zo’n goede zaak. Vaak zijn die vluchtelingen immers zeker niet de armsten of de minst ontwikkelden, zodat men deze zeker goed zou kunnen gebruiken om het land herop te bouwen.

“Je kan de vraag stellen of de NVA inhoudelijk verschilt van het VB: ik zie vooral een verschil in stijl. De NVA-kopstukken zijn doorgaans beleefder en intellectueler dan de volksmenner Dewinter. Maar de beruchte slogan ‘Eigen Volk Eerst’ blijft overeind. Dit is nationalisme in z’n meest enggeestige vorm.”
Natuurlijk is er een verschil: VB zegt ‘stuur alle vluchtelingen terug’ (en zo idioot is dat nu ook weer niet, want in een beschaafd land als Australië doen ze dat en geven ze de vluchtelingen een degelijke, veilige boot om terug te keren, met als gevolg: geen vluchtelingen meer sindsdien, geen mensensmokkelaars en geen menselijke drama’s meer op zee), N-VA helpt als regeringspartij net aan het opvangen van vluchtelingen en het creëren van opvangplaatsen. Een groot verschil dus.
En wat betreft die slogan ‘eigen volk eerst’: als dat het aanwakkeren van haat, vijandigheid of irrationele angst (zoals FDW idd vaak doet) betekent tegenover iedereen die niet tot dat ‘eigen volk’ behoort, dan is het inderdaad en voor 100% verwerpelijk! Maar als het betekent dat een land eerst voor haar eigen onderdanen (zowel autochtonen als allochtonen, voor alle duidelijkheid...) zorgt, alvorens zich het leed van de hele wereld aan te trekken, dan ben ik ook voor ‘eigen volk eerst’. Want mocht ieder land in eerste instantie zorgen voor veiligheid en vrede op het eigen grondgebied en hierbij haar belangen en deze van haar onderdanen op een vreedzame manier verdedigen (men kan en moet hierbij uiteraard ook internationaal bondgenoten zoeken, want nationale en internationale belangen zijn met elkaar verweven) ,dan zou de wereld er al een stuk beter uitzien.

“Inzake migratie betekent dit internationalisme kijken naar de oorzaken: de onveiligheid en de extreme ongelijkheid in deze wereld. De eerste factor vraagt om meer controle op wapenleveringen, de tweede maakt een ander globalisme noodzakelijk: meer Fair Trade en minder vrijhandel.”

Dat die factoren een rol kunnen spelen, zal ik niet ontkennen. Maar in het conflict in Syrië zijn ze veeleer bijzaak dan hoofdzaak. Ik beweer niet dat ons (economische) systeem perfect is, verre van. Maar in de westerse landen is er een soort gecorrigeerde vrije markt in combinatie met een vrij sterke overheid en ‘democratie’. Net in het westen is er over het algemeen ook het minste oorlog. (de EU is op dat vlak een voorbeeld voor de rest van de wereld). Het westen kan er toch niet verantwoordelijk voor worden gesteld dat andere landen ons model niet overnemen of zelfs verwerpen? Of dat er corrupte regimes zijn, die hun volk uitbuiten?
Als het westen – in het bijzonder de VS als wereldmacht – iets kan verweten worden, dan is het vooral dat ze haar model teveel tracht op te dringen aan bepaalde landen.
Maar bij de oorlog in Syrië heeft het westen zich net vrij lang afzijdig gehouden, men kan dus moeilijk volhouden dat het westen hier de hoofdverantwoordelijke is. Zou het ook niet iets met interne religieuze conflicten te maken kunnen hebben en vooral met verdeeldheid tussen soennieten (de meerderheid in het land) en alawieten (waartoe al-assad behoort), wat de staat verzwakt heeft en waar IS van kon profiteren? ….Wij – en zeker België niet als klein land - moeten ons dus niet de hoofdverantwoordelijke voelen voor een (hoofdzakelijk) intern conflict en al zeker niet toestaan dat bepaalde groepsconflicten naar hier geïmporteerd zouden worden.
De Arabische broederlanden in de regio zouden in eerste instantie de vluchtelingen moeten opvangen. Verschillende landen doen zeker grote inspanningen. Maar het blijft toch te betreuren dat de rijke golfstaten geen vluchtelingen opvangen.

Gepost door: demos | 28-08-15

Ik stel mij de kritische vraag of er binnen de mohammedaanse godsdienst ook een solidariteitsprincipe wordt gehandhaafd en hoe ver dit gaat..., zeker wanneer het gaat om behoeftigen voedsel en onderdak te geven. Nu zien wij dat deze behoeftigen worden verjaagd, vermoord, misbruikt en onderdak dienen te krijgen in het Westen, de boeman voor het moslim-extremisme... . Kortom, de wereld op zijn kop. Voor een keer ben ik het eens met Demos wanneer hij stelt dar een klein land als België zich (hoofd)verantwoordelijke moeten voelen. Er zijn nog landen in de wereld die meer mogen en kunnen, vooral en zeker niet te verwaarlozen, in het (Midden) Oosten... .

Gepost door: Peter H. | 29-08-15

De commentaren zijn gesloten.