01-09-15

nieuwkomers en hun leefloon

vluchtelingen en hun leefloon

 

Mijn partner werkt in de zorg en hoort dagelijkse dezelfde klachten: ‘Ik heb meer dan 40 jaren gewerkt en krijg een pensioentje van 1000 euro terwijl die asielzoekers meteen een leefloon incasseren.’

Bij een eerste beluistering sta je met je mond vol tanden, maar ik zie twee tegenargumenten.

Ten eerste zijn onze laagste pensioenen veel te schamel: die moeten dringend omhoog. De klachten zijn alweer een voorbeeld van de kleintjes die op andere kleintjes schieten en de grote buiten beschouwing laten. Wat neerkomt op ‘divide et impera’: de groten en sommige rechtse politici houden zich aan de top of aan de macht door de onderste regionen in de samenleving tegen elkaar op te hitsen.

Ten tweede zijn de vluchtelingen niet naar hier gekomen om in verdoken armoede te leven. Zij zullen al te gauw ondervinden dat je met een leefloon hier bij ons niet ver kunt springen.

Integendeel: zij willen werken en hogerop komen en zo bijdragen aan ons sociaal stelsel. Daarvoor is het echter nodig dat zij een arbeidsvergunning krijgen en dat de hoger opgeleiden  onder hen worden gevaloriseerd. Dit vraagt een erkenning van hun diploma, eventueel na een bijscholing.

Zelf heb ik het meegemaakt dat een Hongaarse verpleger in een Brugs ziekenhuis eigenlijk een dokter was maar zijn Hongaars diploma wordt hier niet erkend. Dit kan diplomatiek worden geregeld zoals gezegd met een eventuele bijscholing.

De populisten hebben de wind in de zeilen: zij herhalen het refreintje dat erkende vluchtelingen zomaar niet geld mogen krijgen, een refreintje dat tegemoetkomt aan de klachten bij een groter wordend deel van onze bevolking.

Terwijl naar mijn mening de oplossingen toch voor de hand liggen: voer een taks shift in die naam waardig zodat inderdaad de sterkste schouders de zwaarste lasten te dragen krijgen; verhoog de laagste inkomens en geef de nieuwkomers eindelijk eens een officiële kans om zichzelf te bewijzen. Dit laatste punt heeft te maken met vertrouwen in de mens: ik ben ervan overtuigd dat de overgrote meerderheid van de mensen er niet van droomt om in een sociale ‘hangmat’ te blijven liggen. Vrijwel iedereen wil voor zichzelf en vooral voor de kinderen een betere toekomst. Dat willen wij en de nieuwkomers zijn niet fundamenteel anders. Als je spreekt van ‘profiteurs’ dan zal je die elders moeten gaan zoeken: van een leefloon valt hier niet te ‘profiteren’ – probeer het maar eens.

 de haan 1 sep. 15

 

08:58 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.