02-09-15

fedasil

Waar heeft een asielzoeker recht op?  (volgens Fedasil) 

Vanaf het moment dat een migrant een asielaanvraag indient in België, heeft hij recht op materiële hulp. Wat houdt dit in?

Asielzoekers hebben recht op materiële hulp gedurende het onderzoek van hun asielaanvraag.
Die hulp betreft in de eerste plaats de basisbehoeften: een slaapplaats, maaltijden, sanitaire voorzieningen en kledij. Fedasil organiseert die materiële hulp in collectieve centra (van Fedasil, Rode Kruis of Croix-Rouge) of in individuele woningen die worden beheerd door een OCMW of een ngo.

De asielzoekers zelf krijgen geen financiële steun, enkel een beperkt bedrag voor dagelijkse behoeften. Hoeveel dit bedrag is, hangt af van waar ze verblijven.

- De asielzoeker verblijft in een opvangcentrum
Het opvangcentrum voorziet in alle basisbehoeften van de asielzoekers: onderdak, eten, medische verzorging. Volwassen asielzoekers krijgen 7,4 euro zakgeld per week.

- De asielzoeker verblijft in een woning van een OCMW of ngo
Het OCMW of de ngo ontvangt subsidies van Fedasil om materiële hulp te bieden aan de asielzoekers die het opvangt in de individuele woningen. Als de asielzoekers zelf moeten zorgen voor hun levensonderhoud, krijgen ze hiervoor 60 euro leefgeld per week. Hiermee moeten ze voedsel kopen voor drie maaltijden per dag en ook hygiënische producten, zoals shampoo en scheermesjes.

11:03 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.