08-09-15

rattenvangers

NVA en de vluchtelingen uit Turkije

 

Men kan opmerken dat ik steeds naar dezelfde partij mep, met name de NVA. Maar vandaag lees ik alweer dat de Syrische vluchtelingen die uit Turkse kampen komen, volgens de NVA met een gerust geweten kunnen teruggestuurd worden. Want in hun ogen is Turkije ‘een veilig land’.

Ja, met de veiligheid van een quasi-dictatuur: dat hebben de Koerden al generaties mogen ondervinden. Bovendien is veiligheid niet alles: de vraag is of het leven in die Turkse kampen menswaardig is en dat is niet zo. Vanwege de onverschilligheid van de rijke landen, met inbegrip van de oliestaten die wel wapens kunnen leveren aan hun bondgenoten maar van humanitaire hulp nog maar weinig hebben gehoord.

Niettemin: Europa koestert zichzelf in de gedachte dat het moreel superieur is. Dat moet dan blijken uit de feiten. En van de rattenvangers van onze nationalisten zal het niet komen.

 de haan 8 sep. 15

08:23 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Ik vind dat de N-VA het lef zou moeten hebben om de kern van de zaak te benoemen en om namelijk de vraag op tafel te gooien of de EU (en België in het bijzonder) wel (massaal) vluchtelingen moet erkennen uit islamlanden.
Persoonlijk vind ik dat er - ook vanuit een progressieve invalshoek - ernstige redenen zijn om hier weigerachtig tegenover te staan.
Want is het logisch dat de EU hele groepen mensen opvangt en erkent waarvan het aannemelijk is dat een aanzienlijk deel daarvan een fundamentalistisch, reactionair - zie bijvoorbeeld http://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/13/moslimfundamentalisme-in-west-europa-geen-marginaal-fenomeen/ - gedachtengoed heeft (dat dus op diverse vlakken in strijd is met onze westerse basiswaarden, ook degene waarvoor links jarenlang op de barricaden gestaan heeft…)? Wetende ook dat de meeste vluchtelingen hier allicht definitief zullen blijven, dat velen onder hen ook familieleden zullen laten overkomen, dat er nu al heel wat integratieproblemen zijn met niet-westerse allochtonen en dat er zich naar verluidt ook duizenden jihadisten tussen de vluchtelingen zouden vermengen. (stel dat het er nu ‘maar 100’ zouden zijn, dan nog is dat iets om zich ernstig zorgen over te maken)
De denkfout die we nu maken is dat we de vijand van onze vijand (namelijk IS) nu al te vlug als onze vriend zien en als ‘gematigde moslims’ beschouwen, terwijl veel soennieten (in bijzonder in Irak, waar de meeste vluchtelingen dan in België zijn vandaan komen) bepaald niet zo ‘gematigd’ zijn. Andersgelovigen en christenen (hetgeen wij in hun ogen ook zijn) worden in Irak al jaren onderdrukt, verdreven en soms zelfs vermoord (ook al voor de komst van IS).
Beweer ik nu dat we iedere vluchtelingen als een fundamentalist of een jihadist moeten bestempelen? Helemaal niet. Zeg ik dat oorlogsvluchtelingen geen recht hebben op bescherming? Evenmin. Vind ik dat ‘fundamentalisten’ in sé slecht en verwerpelijk zijn? Ook niet.
Wat ik wel zeg, is dat zij (vaak) ideeën en gebruiken hebben die op diverse vlakken moeilijk verzoenbaar zijn met onze waarden, en dat wortelt in hun religie (en hun cultuur), waar men zich heel sterk mee identificeert. Dit bemoeilijkt ook vaak de integratie (en maakt ze zelfs vaak onmogelijk). Zij kunnen hier moeilijk aarden omdat ze hier hun (culturele) wortels niet hebben, net zoals wij ginds ook niet zouden kunnen aarden. Komt daarbij nog het gegeven dat de islam hier mede gefinancierd wordt vanuit landen als Saoudi-Arabië. Ik verwijs verder ook naar hetgeen iemand als Ayaan Hirsi Ali over de islam zegt. Tekenend is wel dat zij al diverse doodsbedreigingen heeft gekregen.


Solidariteit is goed, maar als dit (op termijn) ten koste dreigt te gaan van onze eigen westerse basiswaarden en van onze veiligheid, dan is dat geen solidariteit meer maar wel eerder een vorm van langzame zelfvernietiging (waarbij overdreven emotionaliteit en/of korte termijn economische belangen, die er bij diverse actoren zeker ook zijn, het al te vaak halen van de rede). Geen teken van sterkte en morele superioriteit maar wel net van zwakheid en moreel en cultureel verval . Ik ben dus tegen massale erkenning (want vrijwel al degenen die uit Syrië of Irak komen worden wel degelijk erkend) van deze vluchtelingen (zoals nu gebeurt) , wat nog niet betekent dat ik elke vorm van solidariteit afwijs, wel integendeel. Er is perfect een middenweg mogelijk.
Want voor mensen die hun solidariteit willen betuigen (iets wat ik enkel kan toejuichen) zijn er sowieso voldoende manieren om dat te doen, bv. financiële steun verlenen voor opvangcentra buiten de EU of als pleeggezin een oorlogskind adopteren. De EU (en België) zou ook kunnen helpen om in de regio ‘safe havens’ te creëren.

Gepost door: demos | 11-09-15

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150911_01862392

Gepost door: demos | 12-09-15

De commentaren zijn gesloten.