27-09-15

Volkswagen

de les van Volkswagen

 

Wat de maffiapraktijk (ik vind geen ander woord voor dit bedrog) bij Volkswagen ons leert, is dat overheidscontrole een absolute noodzaak is ter bescherming van onze gezondheid  en van het klimaat.

Het siert Volkswagen dat ze vrijwel onmiddellijk schuld hebben bekend en maatregelen hebben getroffen. We mogen aannemen dat nog andere merken betrapt zullen worden, maar die houden zich voorlopig schuil.

Voor mijn rechtse lezers wil ik dit zeggen: ik ben geen etatist, ik aanvaard het primordiaat van de markt maar dan wel met zeer ernstige sociale en ecologische correcties. Die correcties komen neer op normen die door een overheid opgelegd worden (in de veronderstelling dat deze overheid niet corrupt is en niet onder invloed staat van de lobby’s).

In de USA – de grootste voorstander van een vrij genoemde markt – zijn wat wagens betreft, de normen strenger dan in Europa. Dit is zeer verrassend want op andere domeinen zoals het vlees is het precies omgekeerd. Doch op dit punt kunnen we van de Amerikanen wel iets leren.

Om deze redenen ben ik een fervent tegenstander van ‘vrijhandelszones’, iets waarvoor onze eigen liberaal Karel de Gucht al jaren ijvert: deze vrij genoemde handel zal veel kapot maken, zeker op wereldschaal (ik denk nu aan de ontwikkelingslanden) maar ook bij ons, bij onze eigen boeren bijvoorbeeld.

Wij hebben het voorrecht in een democratie te leven en het is in ons eigen belang om het lobbywerk te bestrijden, onder meer door politici die zich door lobby’s laten verleiden, niet meer te verkiezen.

Het manco aan onze democratie is het gebrek aan kennis bij de bevolking: die levert te weinig inspanningen om zich te informeren of kijkt niet verder dan zijn neus lang is – onmiddellijk profijt is de boodschap, aan de consequenties denkt men niet.

Ik meen dat kritische consumenten opvoeden een opdracht is voor de ouders en voor de scholen. De ouders kunnen het goede voorbeeld geven en de scholen kunnen dit onderwerp opnemen in hun eindtermen.  Gemakzucht is uit den boze, hoewel die gemakzucht vaak te maken heeft met de gejaagdheid waarmee wij leven: wij nemen niet de tijd om gezond te eten, bijvoorbeeld.

Meermaals heb ik reeds geschreven dat wij leven in een zieke en ziekmakende samenleving, een samenleving onder de dictatuur van het consumentisme. Denk aan de recente oproep om winkels langer open te houden, pure waanzin als je het mij vraagt: hebben de winkeliers of hun bedienden dan geen recht op een gezinsleven of op rust???

Kortom, de strijd tegen het liberalisme of neoliberalisme is niet simpel. Maar evenmin onmogelijk: hoe meer mensen zich daartegen verzetten, hoe groter de kans op succes want ik blijf geloven in de kracht van het aantal.

 de haan 27 sep. 15

12:21 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

"ik ben geen etatist, ik aanvaard het primordiaat van de markt maar dan wel met zeer ernstige sociale en ecologische correcties. Die correcties komen neer op normen die door een overheid opgelegd worden (in de veronderstelling dat deze overheid niet corrupt is en niet onder invloed staat van de lobby’s)."

Wie kan daar tegen zijn. Ik denk dat vrijwel iedere partij voor een sociaal en ecologisch gecorrigeerde markt is. Behalve een aantal marktdogmatica is er volgens mij niemand die gelooft dat meer vrije markt (zonder enige overheidsregulering) automatisch ook tot meer vrijheid leid. Maar dat meer vrije markt wel een goed en geschikt middel kan zijn voor meer vrijheid en meer welvaart is zeker ook zo. De markt moet ten dienste staan van de mens en niet omgekeerd. Er is nu ook al zeer veel regelgeving in die zin. Maar die regelgeving is op zich niet zaligmakend en vaak zelfs contraproductief omdat ze het vrij ondernemen vaak aantast en belemmert (ook voor degenen die het goed menen, en dat zijn er gelukkig heel wat...)

"Wat de maffiapraktijk (ik vind geen ander woord voor dit bedrog) bij Volkswagen ons leert, is dat overheidscontrole een absolute noodzaak is ter bescherming van onze gezondheid en van het klimaat."
"In de USA – de grootste voorstander van een vrij genoemde markt – zijn wat wagens betreft, de normen strenger dan in Europa. Dit is zeer verrassend want op andere domeinen zoals het vlees is het precies omgekeerd. Doch op dit punt kunnen we van de Amerikanen wel iets leren."

Ik denk dat hetgeen bij Volkswagen gebeurt is, net aantoont dat meer regelgeving en meer controle op zich ontoereikend is. Want hetgeen Volkswagen gedaan heeft, kan en mag natuurlijk niet (ook niet in de EU) en toch gebeurt het. Natuurlijk is het goed dat dergelijke praktijken strafbaar zijn, maar dit toont nogmaals aan dat wetgeving alleen niet volstaat zolang de mentaliteit van de mensen fout is.

"Om deze redenen ben ik een fervent tegenstander van ‘vrijhandelszones’, iets waarvoor onze eigen liberaal Karel de Gucht al jaren ijvert: deze vrij genoemde handel zal veel kapot maken, zeker op wereldschaal (ik denk nu aan de ontwikkelingslanden) maar ook bij ons, bij onze eigen boeren bijvoorbeeld."

Ik vind het toch wel opvallend dat sommigen enerzijds pleiten voor 'vrijheid blijheid' als het gaat over vluchtelingenstromen. Dan zouden er geen grenzen mogen zijn. Dit dreigt ons nog zuur op te breken. Maar als het anderzijds over vrijhandel, wat voor een exportland als België een belangrijke bron van welvaart is, dan zou men deze plots moeten stopzetten en terugvallen op protectionisme (want wat is anders het alternatief voor vrijhandel?)
Ik ben niet blind voor de schaduwzijde van vrijhandel. Deze zijn tweeërlei. Enerzijds zijn er geopolitieke belangen die ervoor zorgen dat er van echte vrijhandel gaan sprake is en dat staten nu eens voor meer en dan eens voor minder vrijhandel zijn naargelang het hen goed uitkomt.
Anderzijds zijn er bedrijven die een onethische invulling geven aan vrijhandel, met alle gevolgen van dien. Regelgeving alleen schiet hier, zeker in een mondiale context, tekort. Soms vinden deze bedrijven zelfs bondgenoten in corrupte regimes en/of in bevriende politici of (top)ambtenaren. Dus de overheid is vaak meer deel van het probleem dan van de oplossing. Ik deel ook bepaalde bekommernissen van NGO's over TTIP maar laten we vooral het kind niet met het badwater weggooien en de vrijheid en de vrijhandel koesteren in plaats van te verwerpen.

Gepost door: demos | 27-09-15

De commentaren zijn gesloten.