28-09-15

Carl Devos in DM

Carl Devos in DM

 

Met bijzondere aandacht heb ik het opiniestuk gelezen van Carl Devos vandaag in DM. Het is in wezen een oratio pro domo – een rechtvaardiging van zijn keuze van BDW  als gastspreker, maar goed: iedereen heeft het recht zichzelf te verdedigen.

Ten eerste moet ik mijn excuses aanbieden voor mijn te driftig geschreven reactie: er was weldegelijk omkadering en nabespreking, bovendien heeft BDW uit eigen initiatief afgeweken van zijn opdracht – hij heeft dus een ander thema gekozen, meer bepaald de vluchtelingen.

Ten tweede is de tekst van Devos bijzonder scherpzinnig, maar in geen geval rood laat staan ‘dieprood’ zoals een lezer van mij over Devos beweerde. De analyse van Devos is louter academisch en objectief.

Ten derde onthoud ik vooral uit deze analyse dat BDW een angstzaaier is – wat ik altijd heb geschreven weze het dan in een eenvoudiger taal. Met al zijn schijngeleerdheid speelt BDW in op de buikgevoelens: op de angst, het xenofobe, de vrees voor onze sociale zekerheid, noem maar op.

Dit is de reden waarom ik BDW in mijn eigen, niet-academische taal een rattenvanger blijf noemen verwijzend naar die van Hamelen. De zeer geleerde kritiek van Devos verandert geen sikkepit aan mijn oordeel.

de haan 28 sep. 15

18:53 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150928_01890838

angstzaaierij? stemmingmakerij? of reden tot oprechte bezorgdheid?
Maar geen nood, met een cursus inburgering komt dat allemaal wel goed...

Gepost door: demos | 28-09-15

IK wil (voorlopig) nog één laatste keer reageren op een aantal stellingen in deze tekst, gezien deze verder gaat op een eerder debat.

"De analyse van Devos is louter academisch en objectief."

De tekst van Devos in De Morgen heb ik niet gelezen (de titel zegt echter al genoeg over het zgn. objectieve karakter van die tekst..) maar wel die op deredactie.be
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/1.2451700

Devos zegt: "Aan zijn lezing zat eten en drinken, vertrekkende vanuit geheel eigen en makkelijk te contesteren premissen. Met veel probleemanalyse maar geen haalbare oplossingen."

Geen haalbare oplossingen? Is Devos in slaap gevallen tijdens BDW zijn lezing? BDW heeft in het laatste deel van zijn lezing namelijk niet anders gedaan als oplossingen aangereikt. Of verwacht Carl Devos dat BDW in zijn ééntje vluchtelingencrisis oplost en aanpakt? Mocht hij dat maar proberen, zou hij ongetwijfeld - en niet geheel onterecht - verketterd worden (zoals Orban)

Objectief? Wat zou het...

Devos zegt verder: "Ik las letterlijk dat Bart De Wever, toch de machtigste politicus van politiek Vlaanderen en een belangrijke, relevante stem in het politiek en maatschappelijk debat, geen interessante gast kon zijn."

Als Devos zegt dat BDW de machtigste politicus is van politiek Vlaanderen, mogen we dan ook weten op welk grondig wetenschappelijk onderzoek (wat je toch zou mogen verwachten van een politoloog) hij zich hier baseert?

Academisch? Wat zou het...

Iedereen weet natuurlijk dat Carl Devos een SP.A-er is en een linkse opiniemaker . En op zich is daar ook niets fout mee. Ook een academicus mag een overtuiging hebben en daar voor uitkomen. Carl Devos komt duidelijk graag in de media en pakt hierbij graag uit met geleerde woorden, maar van een politoloog zou je toch een grondige academische, empirische onderbouwing voor bepaalde stellingnnames mogen verwachten.

"Ten derde onthoud ik vooral uit deze analyse dat BDW een angstzaaier is – wat ik altijd heb geschreven weze het dan in een eenvoudiger taal."

De pogingen van sommigen ter linkerzijde om BDW monddood te maken zijn talrijk. Men heeft geprobeerd om hem af te branden als racist of xenofoob. Echter, gezien BDW geen racistische uitspraken doet, hij zelf allochtonen tewerk stelt en pleit voor een actief inburgeringsbeleid, ligt dat nogal moeilijk. Hem zomaar wegzetten als 'demagoog' of 'populist' blijkt ook niet zo eenvoudig, gezien hij toch wel een vrij goed onderbouwde, coherente en consequente visie heeft en allesbehalve een eendagsvlieg is die met een aantal losse flodders op de proppen komt.
Dus nu heeft de linkerzijde een nieuw etiket gevonden en is BDW een 'angstzaaier'.
IK wil toch nog eens kort samenvatten wat BDW gezegd heeft:
1) er is een culturele angst bij de bevolking. Die angst is niet rationaal maar wel buitengewoon reeël. Dat negeren als politicus zou buitengewoon naiëf zijn. Dat ontslaat je als politicus niet van bepaalde verplichtingen, maar je moet er wel rekenschap van geven.
2) er zijn ook wel redenen tot bezorgdheid. BDW verwijst hierbij onderneer naar het spanningsveld tussen de islam en onze westerse waarden. Hij haalt het passende voorbeeld aan van een vrouw die klacht ingediend heeft tegen hem omdat een apart zwemuurtje voor haar niet volstaat maar ze ten allen tijde in boerkini wil zwemmen in openbare zwembaden. BDW verwijst verder ook naar hoge werkloosheidscijfers onder bepaalde allochtonen en het feit dat 6 op 10 kinderen in Antwerpen thuis geen Nederlands praten.

Zoiets durven zeggen is voor mij geen angstzaaierij, maar getuigt net van moed (zeker aan de faculteit politieke wetenschappen van de UGent, wat BDW is zowat vloeken in de kerk...)
Veel makkelijker zou natuurlijk zijn om de kop in het zand te steken en te doen alsof alles goed komt, zolang wel de 'vluchtelingen' maar een inburgeringscursus laten volgen en hen zo vlug mogelijk aan het werk helpen. De realiteit is helaas vaak wel wat anders...
Dus als ik mag kiezen tussen een politicus die met een realistische boodschap komt (en die zich ook de vraag stelt: 'zijn we ons wel bewust van de gevolgen op termijn, als we aan dit tempo mensen blijven opvangen en regulariseren?) of iemand die zegt 'Herzlich wilkommen. Wir schaffen das.' dan is mijn keuze inderdaad vlug gemaakt.

"Met al zijn schijngeleerdheid speelt BDW in op de buikgevoelens."

Het woord schijngeleerdheid vind ik bijzonder ongelukkig gekozen.
Ten eerste is Dewever geen schijngeleerde, hij heeft een universitair diploma (historicus). Ten tweede, en dat vind ik erger, suggereert dit een opdeling tussen schijngeleerden die genegeerd of niet ernstig genomen moeten worden (zoals BDW) en echte geleerden (zoals Carl Devos) die de waarheid in pacht zouden hebben. Ten derde vind ik het woord 'schijngeleerde' in deze context eigenlijk denigrerend naar iedereen die niet geleerd is. Alsof enkel geleerden zinnige dingen zouden te vertellen hebben en een niet-geleerde geen verstandige dingen te zeggen zou hebben.
Het aantal geleerden die de publieke opinie dagelijks beliegen en bedriegen om hun belangen of die van het bedrijf waarvoor ze werken in stand te houden, zou ik de kost niet willen geven...
De tijd dat enkel geluisterd werd naar een onderwijzer, een dokter of een notaris, omdat zij geleerd waren, ligt al een tijdje achter ons, en dat is maar goed ook...

Gepost door: demos | 30-09-15

"Het is in wezen een oratio pro domo – een rechtvaardiging van zijn keuze van BDW als gastspreker, maar goed: iedereen heeft het recht zichzelf te verdedigen."

Carl Devos hoeft zich helemaal niet te verdedigen omdat hij de voorzitter van de grootste Vlaamse partij (tot nader order en ondanks pogingen ter linkerzijde nog altijd een 'democratische partij'..) heeft uitgenodigd. Dat hij dit nu wel doet en in het verleden niet gedaan heeft (toen bv. Elio di Rupo kwam spreken) is op zich al veelzeggend.

Gepost door: demos | 30-09-15

De commentaren zijn gesloten.