29-09-15

extremistisch denken

denken in extremen

 

Wat een idiotie is het niet om mensen die kritiek leveren op het neoliberalisme meteen te beschuldigen van communisme. Alsof de nuance verdwenen is en er geen tussenwegen bestaan. Noch Artman noch ikzelf zijn communisten: wij veroordelen het neoliberalisme op humane gronden.

Het neoliberalisme pleegt een aanslag op allerlei mensenrechten, maar het communisme is voor ons geen alternatief. De geschiedenis levert genoeg bewijzen dat het communisme - althans zoals het werd uitgewerkt in de Sovjetunie - een regelrechte ramp was met onvoorstelbare misdaden.

 

Zelf krijg ik dergelijke verwijten naar mijn kop vanwege een gewezen huisarts hier in De Haan. Ik snap niet hoe verstandige en universitair gevormde mensen zo kortzichtig kunnen zijn.

20:32 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Commentaren

Wat een idiotie is het niet om mensen die kritiek leveren op het neoliberalisme meteen te beschuldigen van communisme. Alsof de nuance verdwenen is en er geen tussenwegen bestaan."

Ik weet niet of u mijn laatste commentaar wel goed gelezen hebt. Ik sprak in algemene termen en wou net aantonen dat twee ideologisch tegengestelden (communisten vs libertariërs) in de maakbare samenleving kunnen geloven. Nergens zeg ik dat u of Artman communist zou zijn. Trouwens, voor mij is communist geen scheldwoord of verwijt. Ieder heeft recht op zijn overtuiging.

"Het neoliberalisme pleegt een aanslag op allerlei mensenrechten"

voorbeeld?

Gepost door: demos | 29-09-15

Een communist zou ik u niet noemen.
Maar ik moet toch wel zeggen dat, als ik de optelsom maak van uw geschriften, niet in het soort samenleving zou willen wakker worden dat u voor ogen hebt.

Een samenleving waarin iemand die meer dan gemiddeld verdient of bezit torenhoog belast wordt.
(in uw samenleving zorg je maar beter dat je niet teveel verdient of bezit en dat je als 'zwakkere' beschouwd wordt...)

Een samenleving waarin een drugsgebruiker, leefloner of langdurig werkzoekende vogelvrij verklaard wordt, maar een hardwerkende, kleine zelfstandige die af en toe eens een karweitje in het zwart doet, keihard wordt bestraft.

Een samenleving waarin het zgn. slachtoffer van discriminatie niet moet kunnen aantonen dat hij/zij gediscrimineerd werd, maar waarin daarentegen de zgn. 'discrmininator' moet bewijzen dat hij niet gediscrimineerd heeft.

Een samenleving waarin 'solidariteit' (lees: ervoor betalen via belastingen, vooral de hogere inkomens) met de zwakkere een dwingende plicht is, ongeacht het waardenpatroon, de culturele achtergrond of de opvattingen van die 'zwakkere'

Een samenleving waarin je -als bedrijf of gebruiker van dienstencheques - moet gaan verantwoorden waarom je autochtoon X en niet allochtoon Y hebt aangenomen.

Een samenleving waarin wij 'water bij de wijn moeten doen', teneinde de godsdienstvrijheid van onze nieuwkomers altijd en overal te garanderen

Een samenleving waarin je bang moet zijn om veroordeeld te worden voor xenofoob of racist als je je vragen durft te stellen bij de heilzame effecten van 'diversiteit' en van de multiculturele samenleving en dat met objectieve feiten aantoont

enz... enz...

Het kan aan mij liggen, maar dat is niet echt mijn idee van een vrije samenleving...

(NB: misschien heb ik hierboven hier en daar opzettelijk een klein beetje overdreven, maar zoveel nu echt ook weer niet. En voor de rest ga ik niet veel woorden meer vuilmaken aan deze blog, het is toch zinloos. Veel succes nog verder...)

Gepost door: demos | 29-09-15

Proficiat voor uw volharding, al die tijd, Demos!

Het ga u goed!

(Bé De Laer, alias, An Noniem. Blijkbaar kan ik hier terug commentaren plaatsen? Een tijd lang ging dat niet meer. Waarschijnlijk stond ik op de zwarte lijst.)

Gepost door: Bé De Laer | 30-09-15

@demos : opluchting alom, eindelijk zijn we af, voor zover je jouw geschreven belofte naleeft, van je dagelijkse dosis frustratie welke je op dit blog kwijt kon... . Het was zeer vervelend, kortzichtig, opdringerig, kortom niet goed. Blij dat je er de stekker uittrekt ! Hopelijk brengen andere mensen nu nuttiger commentaar zodanig dat we van elkaar mogen en kunnen leren, mét respect.

Gepost door: Peter H. | 30-09-15

@Peter H. ik verplicht u niet om mij te lezen. En zoveel nuttig commentaar heb ik van jou nog niet gelezen. Ik heb ook respect, maar ik stel vast dat als er persoonlijke aanvallen komen dat deze in eerste instantie niet van mij zijn maar wel naar mij gericht zijn en dan voel ik mij genoodzaakt om te reageren. Mij gaat het hier niet over wie iets zegt maar wel over wat gezegd wordt. En verder zal ik inderdaad mijn belofte houden, tenzij er nog reacties komen op wat ik geschreven heb.

Gepost door: demos | 30-09-15

@demos : wat betreft "nuttige commentaar" : niet reageren heeft soms meer effect dan ellenlange epistels met citaten waarbij kan noch wal worden geraakt doch uiteindelijk een wanhopige poging lijken om toch maar dàt gelijk te halen... ? Dat gevoel kwam in mij op toen ik de moeite deed om jouw pennenvruchten (met respect, laat dit duidelijk zijn) te lezen... .

Gepost door: Peter H. | 01-10-15

De commentaren zijn gesloten.