01-10-15

Sander Loones

Sander Loones in De Morgen van donderdag

 

De ondervoorzitter van de NVA beweert in De Morgen dat in Europa ‘solidariteit staat boven verantwoordelijkheid’ en dat het net andersom zou moeten zijn.

Het eerste lijkt me een platte leugen, denk aan het lot van de Grieken die onderworpen worden aan een collectieve bestraffing of denk aan het mislukte spreidingsplan voor vluchtelingen.

Het tweede element, de verantwoordelijkheid, herinnert mij aan de goeroe van de NVA, Theodore Dalrymple die voortdurend varieert op het gezegde ‘eigen schuld, dikke bult’. Deze opvatting staat haaks op de christelijke naastenliefde, op het humanistisch respect voor de waardigheid van elke mens en op de socialistische solidariteit.

Anders gezegd: De NVA zweert nog steeds bij het recht van de sterkste en kijkt met minachting neer op landen of personen die het moeilijk hebben.

 de haan 1 okt. 15

13:49 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

"...de goeroe van de NVA, Theodore Dalrymple die voortdurend varieert op het gezegde ‘eigen schuld, dikke bult’"

Klopt niet! Niet Dalrymple doet dat, maar de mensen die de hele tijd zeiken over en op Dalrymple, zonder ooit eens iets van hem gelezen te hebben. Men moet niet méér lezen dan de Engelstalige wikipedia-pagina over Dalrymple, om te weten dat die man niét "eigen schuld, dikke bult" zegt.

Anders gezegd, Staf De Wilde zweert nog steeds bij halve waarheden, hele leugens, en opzettelijke onwetendheid.

Gepost door: Bé De Laer | 01-10-15

inderdaad Bé De Laer, evenmin worden de Grieken 'onderworpen' aan een collectieve bestraffen. Griekenland heeft van Europa net al vele miljarden gekregen. Dat daar ook bepaalde voorwaarden tegenover staan, wordt blijkbaar beschouwd als 'collectieve bestraffing'.
En ja, omdat ik het toch niet kan laten, over die zgn. 'vluchtelingen' (waarvan in België het merendeel uit Bagdad komt...) wil ik ook wel nog een kort woordje zeggen. Dat het spreidingsplan 'mislukt' is, is eigenlijk ook maar half waar. Er zijn gewoon een paar landen die niet mee doen. Bovendien: of dat spreidingsplan- dat hooguit op een 200.000 vluchtelingen betrekkikng had - nu al dan niet goedgekeurd wordt, dagelijks (ook op dit eigenste moment) komen er toch duizenden 'vluchtelingen' de EU. Het merendeel daarvan zal erkend worden (en zich daarna vrij binnen de EU kunnen verplaatsen). Wat de (meerderheid) van de bevolking hiervan denkt, interesseert iemand als Juncker schijnbaar niet, of het zou moeten zijn om de tegenstanders een (misplaatst) schuldgevoel aan te praten.

Populisme? Angstzaaierij? Of waarheid? Oordeel vooral zelf...

Gepost door: demos | 01-10-15

'komen er toch duizenden 'vluchtelingen' de EU' ... binnen moest daarachter...

Gepost door: demos | 01-10-15

bovendien vind ik toch wel opvallend, als je hoger tekstje analyseert, dat de auteur hier iets doet dat hij wel vaker doet:
1) hij betwist een uitspraak van iemand (meestal iemand die in zijn ogen een verfoeilijke nationalist of neoliberaal is)
2) hij doet dat (al dan niet opzettelijk) met betwistbare (om niet te zeggen foute) voorbeelden die de waarheid vaak grotendeels geweld aandoen of niet ter zake doen (verantwoordleijkheid heeft hier bv. niet betrekking op de 'individuele verantwoordelijkheid ' waar T. Dalrymple het over heeft maar wel veeleer op het verdedigen van het 'algemeen belang'
3) die voorbeelden gebruikt hij dan ook nog eens om een conclusie te trekken die zijn vooroordeel bevestigt, namelijk: 'De NVA zweert nog steeds bij het recht van de sterkste en kijkt met minachting neer op landen of personen die het moeilijk hebben.'

Intellectueel eerlijk? oordeel vooral zelf...

Gepost door: demos | 01-10-15

uiteraard hoop ik op te véél. Geen schijn van kans dat mensen dan maar eens zélf die Engelstalige wikipedia-pagina van Theodore Dalrymple zullen opzoeken.

Vooruit dan maar: [copy/paste]

*****

Daniels's writing has some recurring themes.[15]

The cause of much contemporary misery in Western countries – criminality, domestic violence, drug addiction, aggressive youths, hooliganism, broken families – is the nihilistic, decadent and/or self-destructive behaviour of people who do not know how to live. Both the smoothing over of this behaviour, and the medicalisation of the problems that emerge as a corollary of this behaviour, are forms of indifference. Someone has to tell those people, patiently and with understanding for the particulars of the case, that they have to live differently.[16]
Poverty does not explain aggressive, criminal and self-destructive behaviour. In an African slum you will find among the very poor, living in dreadful circumstances, dignity and decency in abundance, which are painfully lacking in an average English suburb, although its inhabitants are much wealthier.[17]
An attitude characterised by gratefulness and having obligations towards others has been replaced – with awful consequences – by an awareness of "rights" and a sense of entitlement, without responsibilities. This leads to resentment as the rights become violated by parents, authorities, bureaucracies and others in general.[18]
One of the things that make Islam attractive to young westernised Muslim men is the opportunity it gives them to dominate women.[19]
Technocratic or bureaucratic solutions to the problems of mankind produce disasters in cases where the nature of man is the root cause of those problems.
It is a myth, when going "cold turkey" from an opiate such as heroin, that the withdrawal symptoms are virtually unbearable; they are in fact hardly worse than flu.[20][21]
Criminality is much more often the cause of drug addiction than its consequence.
Sentimentality, which is becoming entrenched in British society, is "the progenitor, the godparent, the midwife of brutality".[22]
High culture and refined aesthetic tastes are worth defending, and despite the protestations of non-judgmentalists who say all expression is equal, they are superior to popular culture.[23][24][25]
The ideology of the Welfare State is used to diminish personal responsibility. Erosion of personal responsibility makes people dependent on institutions and favours the existence of a threatening and vulnerable underclass.
Moral relativism can easily be a trick of an egotistical mind to silence the voice of conscience.[26]
Multiculturalism and cultural relativism are at odds with common sense.[27]
The decline of civilised behaviour – self-restraint, modesty, zeal, humility, irony, detachment – ruins social and personal life.[28]
The root cause of our contemporary cultural poverty is intellectual dishonesty. First, the intellectuals (more specifically, left-wing ones) have destroyed the foundation of culture, and second, they refuse to acknowledge it by resorting to the caves of political correctness.
Beyond and above all other nations in the world, Britain is the place where all the evils summarised above are most clearly manifest.[29]

*****

Valt dat nu écht allemaal samen te vatten als, "eigen schuld, dikke bult"?

Gepost door: Bé De Laer | 01-10-15

De commentaren zijn gesloten.