22-10-15

Amerikaanse kuisheid

het Amerikaanse kuisheidsideaal

 

Een belangrijk deel van de Amerikaanse bevolking is knettergek, in het bijzonder de sekte of sektes die streven naar een kuisheidsideaal. Hun kinderen mogen niet zoenen voor het huwelijk, een vrouw mag niet voorover buigen want dan zou je haar kontje kunnen zien etc.

Opmerkelijk is dat deze ‘zuiveren’ geen bezwaar hebben tegen oorlog voeren: het is de wil van hun god zoals alles de wil is van hun Jezus. Je zal dit niet vinden in de vier evangeliën. Integendeel: de Jezus uit de bijbel heeft gesproken over de tweede wang toekeren en hij zegt: ‘wie met het zwaard omgaat zal door het zwaard vergaan’.

Ik kan het niet laten om van deze gekte een Freudiaanse analyse te maken: de seksuele impuls is zo krachtig dat die zich niet laat negeren. Als je dat toch probeert, ontstaan er allerlei afwijkingen zoals kindermisbruik en incest. Bovendien wordt deze impuls omgezet in een agressieve impuls zoals blijkt uit hun oorlogszucht.

Dit alles is niet zonder gevaar voor ons allemaal. De USA tracht ons mee te slepen in allerlei oorlogen, ze zijn de leidende kracht binnen de NAVO waarvan ik al dikwijls heb gezegd dat die zou moeten afgeschaft worden en vervangen door een UNO-vredesmacht.

De politieke emanatie van deze ‘zuiverheidsbeweging’ is de Tea Party die op een bepaald moment een belangrijke invloed had (of nog heeft) binnen de Amerikaanse politiek. Jullie weten wat daarvan terecht is gekomen: allerlei schandalen hebben deze waanzinnigen doen inbinden.

Om diverse redenen kan ik de Amerikanen niet beschaafd noemen, onder meer vanwege deze erotische obsessie maar er is ook de doodsstraf, folteringen en dergelijke meer.

Het wordt dringend tijd dat wij onze ‘bondgenootschap’ met deze misdadigers loslaten. Misschien is daarvoor een eigen Europese strijdmacht nodig zoals Guy Verhofstadt blijft beweren, maar dan enkel indien deze legermacht zich kadert in die VN-vredesmacht. Waarbij het vetorecht in de Veiligheidsraad moet worden afgeschaft zodat de beslissingen op een democratische manier tot stand kunnen komen.

Kortom, hiervoor is een mentale revolutie  nodig en ik vrees dat zoiets nog niet voor morgen zal zijn.

 de haan 22 okt. 15

08:50 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.