23-10-15

Francken toevoegingen

façadecultuur NVA

 

Staatssecretaris voor migratie Theo Francken (NVA) wil dat alle nieuwkomers die Belg willen worden, de grondbeginselen van de Rechten van de Mens ondertekenen en ook die van onze grondwet.

Inhoudelijk is daar niets op tegen, mij gaat het hier om de repressieve vorm.

Het betreft immers mensen die totaal afhankelijk zijn en voor het blok worden gezet.

Ik ben heel mijn beroepsleven een pedagoog geweest en geloof nog steeds in de kracht van de overtuiging. Het spreekt vanzelf dat hogergenoemde principes moeten aanvaard worden maar als dit onder dwang gebeurt, dan verkrijg je alleen een façadecultuur: de kans is zeer groot dat het niet gemeend zal zijn.

Bovendien lezen we reeds in de legende van ‘Reinout van Montalbaen’ (13de eeuw) dat woorden onder dwang of in boosheid uitgesproken van nul en generlei waarde zijn.

Francken kent onze literatuur niet en evenmin weet hij iets van opvoeding.

Toevoegingen: dit wetsvoorstel Francken doet denken aan absurde imperatieven zoals ‘wees spontaan’: hoe kan je nu spontaan zijn op bevel? En verder is zijn voorstel op zichzelf een schending van het gelijkheidsbeginsel: de meeste Belgen moeten zo’n verklaring niet afleggen. Dus Francken kent evenmin onze grondwet.

 de haan 23 okt. 15

20:27 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

"Staatssecretaris voor migratie Theo Francken (NVA) wil dat alle nieuwkomers die Belg willen worden, de grondbeginselen van de Rechten van de Mens ondertekenen en ook die van onze grondwet."

Nee, Francken wil dat alle vluchtelingen zo'n document ondertekenen en voor degenen die dat weigeren zal dat een 'element' zijn bij de latere asielaanvraag of verwerven van Belgische nationaliteit.
Nu ben ik er zelf ook niet direct voorstander van om alle vluchtelingen zo'n document te laten ondertekenen. Die mensen weten niet eens wat onze westerse waarden in concreto en in praktijk inhouden, hoe zouden ze dan oprecht zo'n verklaring kunnen ondertekenen? Dat is vooral bedoeld om de publieke opinie te 'sussen'.
Een andere zaak is natuurlijk wie hier Belg wil worden. Van deze mensen, die zelf te kennen geven dat ze hier hun leven willen uitbouwen als lid van de 'Belgische gemeenschap' lijkt het mij de logica zelve dat deze ook onze basiswaarden aanvaarden, dat ze deze kennen en dat ze ze ook respecteren. Het is dan ook de evidentie zelf dat ze geen enkel probleem zouden mogen hebben om die verklaring te ondertekenen. De Belgische nationaliteit zou tegelijk het orgelpunt moeten zijn van een succesvolle integratie (bv. na minstens 10 jaar verblijf in ons land)

"Ik ben heel mijn beroepsleven een pedagoog geweest en geloof nog steeds in de kracht van de overtuiging. "
"Francken kent onze literatuur niet en evenmin weet hij iets van opvoeding."

De kracht van overtuiging en opvoeding werkt bij sommige mensen (die voor rede vatbaar zijn) maar zeker niet bij alle mensen. Men zou zich toch moeten realiseren dat het hier mensen betreft met een héél andere culturele achtergrond. Dat zeg ik zeker niet denigrerend bedoeld. Maar als wij het hebben over 'scheiding van Kerk en Staat', over 'gelijkheid van man en vrouw' dan hebben die mensen daar een heel ander beeld over dan wij. Zij hanteren ook een heel ander denk- en referentiekader dan dat wij dat doen. Onze westerse cultuur is voor een groot deel op rede, dialoog en wetenschap gebaseerd met veel aandacht voor intellectuele ontwikkeling, hun cultuur een heel stuk minder (wat uiteraard niet betekent dat hun cultuur minderwaardig zou zijn, maar wél heel anders...)
Dus overtuigen en opvoeden is een hele opgave, zeker bij volwassenen die in tegenstelling tot kinderen al 'gesocialiseerd' zijn. Zouden wij ons thuis voelen in een land waar de sharia een belangrijke rechtsbron is? Nee, dat gaat niet. En het omgekeerde dus ook niet.
Stel dan nog dat het lukt om hen 'op te voeden' en dat ze - vooral ook vanuit de dagelijkse ervaring - dus gaandeweg gaan begrijpen hoe het hier functioneert.
Dan nog betekent dat niet dat ze automatisch onze waarden ook zullen aanvaarden en respecteren. Kennis leidt niet altijd tot deugd. Ik denk wel dat er daar genoeg voorbeelden van bekend zijn, zowel bij autochtonen als allochtonen.

"Het spreekt vanzelf dat hogergenoemde principes moeten aanvaard worden maar als dit onder dwang gebeurt, dan verkrijg je alleen een façadecultuur: de kans is zeer groot dat het niet gemeend zal zijn."

Ik ben het hier in principe mee eens voor wat betreft vluchtelingen die hier tijdelijk blijven, MAAR...
Vindt u in die zin dan bv. ook dat geen enkele werkgever kan gedwongen worden om een engagementsverklaring te tekenen dat hij niet zal discrmineren bij aanwervingen? Vindt u ook dat niemand kan gedwongen worden om een verklaring op eed af te leggen dat hij z'n belastingen correct heeft aangegeven?

"En verder is zijn voorstel op zichzelf een schending van het gelijkheidsbeginsel: de meeste Belgen moeten zo’n verklaring niet afleggen. Dus Francken kent evenmin onze grondwet. "

het gelijkheidsbeginsel houdt in dat je mensen in gelijke omstandigheden gelijk behandelt. Het houdt geen gelijke behandeling 'tout court' in. Gezien het hier om nieuwkomers gaat, die de nationaliteit niet automatisch bij geboorte en/of via hun ouders verworven hebben , is zo'n voorstel dus absoluut geen schending van het gelijkheidsbeginsel. Gelukkig maar, want anders zou je aan het verwerven van de nationaliteit geen enkele voorwaarde meer kunnen koppelen.

Gepost door: Voeder Op | 25-10-15

De commentaren zijn gesloten.