27-10-15

scientology

De Afspraak over Scientology

 

Een zeer rare situatie in dit programma: aan de ene kant een vertegenwoordiger van deze sekte en aan de andere een deskundige die zijn mond moet houden om de gerechtelijke procedure niet in het gedrang te brengen.

Gelukkig was er weer een sublieme Bart Schols die de propagandist confronteerde met feiten.

Wie kan luisteren die heeft de boodschap heel goed begrepen: Scientology is een misdadige beweging.

Dit onderwerp komt me nauw aan het hart omdat mijn oudste broer ziek is geworden door een sekte, met name de Pinkstergemeenschap van Johannes Maasbach die in die tijd vooral te horen was op Radio Luxemburg.

Het spijt me dat ik het zo moet zeggen maar ik haat die sekteleider (en sekteleiders in het algemeen): hij heeft uiteindelijk mijn broer ter dood gebracht. Indirect natuurlijk, daar letten sekteleiders wel op.

Mijn broer die een gewone werkmens was, werd in die mate geïndoctrineerd dat hij bijna al zijn geld stopte in de sekte en zijn eigen vrouw en kinderen verwaarloosde. Ik zou hierover meer kunnen zeggen, maar er bestaat nog altijd zoiets als intimiteit.

Mijn besluit: sekten zijn een vergif en moeten worden uitgeroeid – uiteraard met legale middelen.

De vraag die je kan stellen is of dit niet geldt voor elk geloof in goden, de hemel of de hel. Persoonlijk heb ik maar één voorwaarde: ik laat de gelovigen met rust zolang zij andere mensen geen schade toebrengen. Bijvoorbeeld, een christen die de evangelische naastenliefde beoefent zal ik zeker respecteren maar absoluut niet wanneer die zich komt moeien met het privéleven van andere mensen.

de haan 26 okt. 15

00:01 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Ik kan mij toch niet van de indruk ontdoen dat de overheid organisaties als Scientology heel erg viseert. Een organisatie die kritiek heeft op de medische sector (en de psychiatrie in het bijzonder)en op de farma-industrie is natuurlijk gevaarlijk voor het systeem.
Als ik nu zou geloven dat ik iemand kan genezen zonder medicatie, waarom zou ik dat dan niet mogen zeggen? Natuurlijk kan men dat wetenschappelijke onzin vinden, maar gewoon al het feit dat ikzelf en degene die ik zou ‘genezen’ daarin zou geloven kan helend werken, want veel zit bij mensen tussen de twee oren. Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden. Een lichamelijke ziekte kan dan ook vaak niet los gezien worden van zijn geestelijke oorsprong, maar daarvoor heeft de reguliere geneeskunde (die zeker ook wel goede dingen doet op veel vlakken) meestal veel te weinig aandacht.
De wetenschap heeft bovendien niet het alleenrecht op ‘de waarheid’. Veel zgn. wetenschappelijke onderzoeken worden later tegengesproken, bepaalde onderzoeken (van instellingen die minder machtig zijn en/of ‘gevaarlijk’) komen gewoon niet aan bod in de media , en de machtige farma-industrie (alsook de overheid) sponsort onderzoek van grote universiteiten. Wat zouden deze onderzoekers dan tot conclusies komen die ingaan tegen de farma-industrie?

Ik vind vrijheid van overtuiging en van religie dus erg belangrijk. Maar het spreekt voor zich dat geweld niet kan. Dat kan zowel fysiek als mentaal zijn. Bijvoorbeeld iemand bedreigen omdat hij/zij niet langer bijdragen wenst te storten of omdat hij de organisatie wenst te verlaten, kan uiteraard niet door de beugel. In dat geval kunnen we effectief van een sekte spreken. Nu heb ik echter de indruk dat de VRT, op basis van één of enkele negatieve getuigenissen, het proces van Scientology al wil voeren nog voor het gelopen is. Evengoed zou men allicht vele getuigenissen kunnen opvoeren van mensen die vertellen hoe belangrijk Scientology is voor hen in hun leven.

Gepost door: demos | 27-10-15

De commentaren zijn gesloten.