Crombez reageert hiermee op het voorstel van de Vlaamsnationalisten om twee fiscale voordelen voor leden van de vakbonden te beperken.

De Vlaamse socialist merkt daarbij op dat ook andere verenigingen bepaalde gelijkaardige voordelen hebben, maar dat die niet worden geviseerd.

Crombez wijst op de "rode draad" in wat N-VA "afbouwt". "De socio-culturele verenigingen die al aan het bloeden zijn, krijgen nog bijkomende besparingen, en om de dag wisselt de partij de aanvallen af tegen ziekenfondsen en vakbonden", luidt het.

100 miljoen euro

Volgens N-VA moet er een einde komen aan de fiscale aftrekbaarheid van de ledenbijdrage en moeten vakbondsleden voortaan belastingen betalen op het deel van de bijdrage dat de werkgever voor hen betaalt. Dat kan volgens N-VA-Kamerlid Peter Dedecker, die de cijfers opvroeg bij zijn partijgenoot en minister van Financiën Johan Van Overtveldt, ruim 100 miljoen euro opbrengen, schrijft De Tijd .

Werknemers die hun beroepskosten bewijzen, kunnen hun ledenbijdrage van de vakbond inbrengen. Hetzelfde geldt voor werklozen en bruggepensioneerden.