07-11-15

De Wever een wijs man?

De Wever een wijs man?

 

BDW heeft een open brief geschreven aan alle ‘centrumrechtse en rechtse’ partijen in de EU. Mij verwondert het dat hij daar niet heeft aan toegevoegd: ‘extreemrechtse’.

Want wat wil deze burgervader? Hij wil de Conventie van Genève herschrijven zodat er twee soorten mensen komen: zij die de mensenrechten ten volle genieten en zij die daar geen kans toe krijgen.

Zal dan zijn volgende stap zijn dat hij ook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) wil herschrijven om tot deze dualiteit te komen?

Naar mijn mening is BDW gevaarlijker dan Dewinter juist omdat hij zich het imago aanmeet van een wijs man, een oprechte burgervader.

Dat is hij in geen geval: hij is een hetzer net als Filip Dewinter alleen doet hij het meer gesofisticeerd. Hij zal niet staan brullen van ‘Eigen Volk Eerst’ maar in werkelijkheid komt zijn boodschap op hetzelfde neer. En dat eigen volk moet superieur zijn aan mensen van een ander volk, zoals onze vluchtelingen en asielzoekers.

Om zijn boodschap verteerbaar te maken voegt hij er een aantal correcte voorstellen aan toe, voorstellen die iedereen al weet. Namelijk dat de vluchtelingen zoveel mogelijk in eigen regio moeten opgevangen worden en dat de kampen in die regio’s menswaardig moeten gemaakt worden.

Doch bij mijn weten is er op de Vlaamse noch op de federale begroting daarvoor een post voorzien: hij blaat dus mooie woorden maar door zijn hardnekkige en harteloze besparingspolitiek maakt hij het onmogelijk om deze woorden ook om te zetten in daden.

Zelden heb ik zoveel brutale hypocrisie meegemaakt, het spijt me werkelijk maar ik kan zijn brief niet anders benoemen dan als fascistisch.

 de haan 7 nov. 15

20:15 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

In plaats van het debat te vernauwen tot pro of contra BDW en met termen als 'fascisme' te schermen, zouden we de zaken misschien eens nuchter kunnen bekijken.
Er zijn dit jaar tussen januari en eind september in België al 22266 asielaanvragen ingediend. zie http://www.cgvs.be/nl/cijfers
De laatste maanden zijn er maandelijks ongeveer een 5000 aanvragen. Dus is het vrij realistisch om uit te gaan van een 35.000 asielaanvragen voor dit jaar (daar gaat de regering ook vanuit). Het overgrote deel daarvan zal goedgekeurd worden en van degenen die niet goedgekeurd zullen worden is het nog maar de vraag of de afgewezen asielzoekers ook effectief het land zullen verlaten.
Komt daarbij dat gemiddeld minstens 10% van de aanvragen meervoudige aanvragen (één aanvraag kan bv. betrekking hebben op een gezin van 5 personen) zijn. Dus zullen de 35000 asielaanvragen al vlug betrekking hebben op 50.000 personen. Reken dan nog dat daar 'slechts' 70% van zal goedgekeurd worden en dat de 30% afgekeurden effectief het land zullen verlaten. Dan tellen we 35.000 erkende asielzoekers voor 2015. Gezien veel erkende asielzoekers in het kader van gezinshereniging één of meerdere familieleden zullen laten overkomen is het zeker niet onrealistisch om nog eens uit te gaan van een volgmigratie van 35.000 (volgens sommige migratiespecialisten ligt dat cijfer vermoedelijk nog een stuk hoger). Dit maakt een toestroom van 70.000 mensen op één jaar tijd.
Voor een landje als België is dit zeer veel. Zeker als je er rekening mee houdt dat het hier gaat over mensen met een heel andere socio-culturele achtergrond. Bovendien garandeert niks dat er de volgende jaren minder aanvragen zullen komen. Wel integendeel, want het risico bestaat dat bijvoorbeeld in Egypte en andere buurlanden van Syrië de situatie escaleert.
zie
http://www.hln.be/hln/nl/34662/Vluchtelingencrisis/article/detail/2513791/2015/11/04/Waarom-dit-nog-maar-het-begin-is.dhtml
De kans is ook groot dat het merendeel van de erkende 'vluchtelingen' hier definitief zullen blijven, ook als ze tijdelijk verblijfsrecht hebben, want als na vijf jaar de situatie in hun thuisland nog onveilig is (en die kans is vrij groot), dan wordt het tijdelijk verblijfsrecht automatisch definitief.
Reken dat er bij ongewijzigd EU-beleid en bij ongewijzigde internationale omstandigheden de komende tien jaar telkens gemiddeld 50.000 asielzoekers en hun familieleden (dus inclusief gezinshereningin) zouden overkomen (een cijfer dat zeker niet onrealistisch hoog is, wel integendeel), dan tellen we 500.000 mensen erbij na tien jaar. Deze mensen komen overwegend uit Arabische landen. Dit is gigantisch veel, onhoudbaar en nefast voor onze samenleving. We kunnen al deze mensen hier niet succesvol integreren. Want hoe moeilijk die integratie wel is voor mensen met een heel andere culturele achtergrond (wat zeker ook te begrijpen is), is helaas al vaak gebleken. Bovendien zou die 500.000 nog maar enkel betrekking hebben op migratie via asiel. Daarnaast zijn er uiteraard ook nog andere migratiekanalen. Laten we daarnaast ook niet vergeten dat België nu al een groot aandeel niet-westerse allochtonen telt, in Brussel vormt deze zelfs een meerderheid.

Zowel in het algemeen belang als in het belang van degenen die we hier de kans geven om zich succesvol te integreren, is het dus noodzakelijk om bepaalde grenzen (zowel letterlijk als figuurlijk) te stellen. De EU zou dan ook haar buitengrenzen veel beter moeten bewaken en de toestroom van niet-EU vluchtelingen sterk beperken, mede door een pushback-beleid naar veilige landen.

Want in feite is de EU volgens mij noch moreel noch politiek verplicht om niet-EU 'vluchtelingen' (wetende dat er ook heel wat economische migranten tussen zitten die moeilijk te scheiden zijn van de echte oorlogsvluchtelingen) uit een ander continent op te vangen, dat komt in de eerste plaats toe aan de landen uit de regio. Het is toch niet 'onze schuld' dat de regimes in Irak (niet oninteressant detail: België heeft zich destijds altijd verzet tegen een oorlog in Irak) en Syrië dermate verzwakt zijn dat IS daar voet aan de grond heeft gekregen?

Betekent dit dan dat de EU (en de Europese landen) moet wegkijken en helemaal niets doen of dat mensen onverschillig moeten blijven?
Helemaal niet! Een reeks mogelijke acties:
1) Vooreerst kan elke EU-lidstaat wel degelijk een zeer beperkt aantal vluchtelingen (dan wel liefst echte vluchtelingen en geen mensen die op zoek zijn naar het 'interessantste' land) opvangen, zoals het VK doet. Zij zullen in 4 jaar 20.000 vluchtelingen opvangen.
Dat is, overeenkomstig de grootte en het bevolkingsaantal van het VK, perfect haalbaar. Men zal misschien opwerpen dat dit veel te weinig is.
Maar mag ik dan opmerken dat Rusland, China, de VS en zelfs de golfstaten (hun argument: 'deze vluchtelingen bedreigen de eenheid van ons land') geen of quasi geen vluchtelingen uit Syrië opvangen. Waarom moet de EU zichzelf altijd in de voet schieten en het algemeen belang negeren, om zich een misplaatste morele superioriteit aan te meten? De invloed van de EU neemt nu al af op wereldvlak. Het machtscentrum verschuift richting China. In plaats van de grenzen wagenwijd open te zetten voor gelijk wie, zouden we dus beter selectief zijn en enkel die migranten aantrekken die onze samenleving en onze economie kunnen versterken.
2) De EU en Europese lidstaten kunnen helpen om buiten de EU 'safe havens' te creëeren en middelen vrij te maken voor betere levensomstandigheden in vluchtelingenkampen. In tegenstelling tot wat in hogere tekst beweerd wordt, wordt hiervoor wel degelijk budget voorzien (ook in België)
3) Daarnaast kunnen NGO's, organisaties, individuen een financiële bijdrage of materiaal leveren. Iedereen die een oorlogskind wenst te adopteren, zou hiertoe ook de kans moeten krijgen.

Kortom: er zijn genoeg mogelijkheden om vluchtelingen te helpen en te ondersteunen. Dit hoeft echter geenszins te betekenen dat de EU haar grenzen wagenwijd moet openzetten of dat EU-lidstaten onbeperkt mensen uit het midden-oosten die beweren dat ze op de vlucht zijn, zouden moeten opvangen.

Gepost door: demos | 07-11-15

De commentaren zijn gesloten.