13-11-15

heilige boeken

het kwaad in de heilige boeken

 

Een misverstand moet worden rechtgezet. De heilig genoemde boeken, de bijbel en de koran, bevatten inderdaad gruwelijke passages en uitspraken waar je haren recht van komen.

Doch dit is slechts de helft van de waarheid. Vooral de vier erkende evangelies (plus het niet erkende van Thomas) bevatten eveneens prachtige passages. Zoals: ‘kinderkens hebt elkander lief, wat gij aan de minste van de mijnen hebt gedaan dat hebt gij aan me zelve gedaan, de voetwassing en de parabel van de barmhartige Samaritaan’ enzovoort enzovoort.

Vooral die parabel is vandaag nog van toepassing op het vluchtelingendrama: het is een remedie tegen xenofobie en vreemdelingenhaat. Vandaar dat het onbegrijpelijk is dat mensen zich christelijk durven te noemen en toch vijandig staan tegenover nieuwkomers. Dit is flagrant in strijd met de boodschap van Jezus.

Iets gelijkaardigs kan men zeggen van de koran: daarin lees je de meest verschrikkelijke dingen, maar net zo goed tientallen oproepen tot barmhartigheid. Oproepen om zich te ontfermen over de zwakste medemens.

Ik ben een overtuigd atheïst en probeer een humanist te zijn. Maar juist deze keuze verplicht mij om de waarheid eer aan te doen. Types die radicaal de heilig genoemde boeken afwijzen, hebben deze niet goed of helemaal niet gelezen.

de haan 13 nov. 15

07:41 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

ga eens prediken op een ander

Gepost door: sdw | 13-11-15

@Staf Verret. Als u in uw geloof even verkeerd bent als bij het inschatten van de identiteit van K. Artman, dan ziet het er voor u niet goed uit als u uiteindelijk het loodje legt ;-)

Ik ken Staf niet persoonlijk, en terwijl hij aan de zee woont, moet ik helaas de Keizer van 't Schoon Verdiep als mijn 'burgervader' (sic!) erkennen...

Gepost door: K. Artman | 13-11-15

graag wil ik even inhoudelijk reageren op hogere tekst en meer bepaald op volgend citaat:

"Vooral die parabel is vandaag nog van toepassing op het vluchtelingendrama: het is een remedie tegen xenofobie en vreemdelingenhaat. Vandaar dat het onbegrijpelijk is dat mensen zich christelijk durven te noemen en toch vijandig staan tegenover nieuwkomers. Dit is flagrant in strijd met de boodschap van Jezus."

Ten eerste is het maar de vraag wat u onder ‘christelijk’ en 'vijandig' verstaat. Ik sta op persoonlijk vlak tegenover niemand vijandig (althans, dat probeer ik toch…) , maar ik ben op politiek vlak wel tegen een de facto open grenzen beleid (zoals bv. aangemoedigd door Merkel).

Ten tweede staan er, voor zover ik weet, in de bijbel inderdaad wel talrijke oproepen om solidair te zijn met 'de minsten of zwaksten onder ons'. Maar of Jezus hiermee alle huidige 'asielzoekers' zou bedoelen, is nog maar de vraag. (overigens: als je de symbolische betekenis van Jezus’ boodschap begrijpt, gaat het dan niet veeleer vaak om de mentaal zwaksten en kwetsbaarsten?)
Bovendien is het nog niet omdat men tegen een de facto open grenzenbeleid is, dat men daarom solidariteit met asielzoekers afwijst. Men kan immers op vele manieren solidair zijn.

Ten derde, als u het hebt over ‘de boodschap van Jezus’:
Jezus pleit weliswaar voor gastvrijheid (wat dus ook betekent dat men ergens tijdelijk ‘te gast’ is en zich dankbaar opstelt tegenover de gastheer …) en naastenliefde: als we bijvoorbeeld iemand halfdood langs de kant van de weg zien liggen, dan moeten we niet onverschillig blijven, maar deze persoon helpen, ongeacht wie hij of zij is (dus ongeacht ook zijn/haar afkomst, religie, gedachtengoed …) . We moeten dan handelen zoals we wensen dat anderen in dat geval met ons zouden doen. Dat is de betekenis van de parabel van de Barmhartige Samaritaan.
Maar Jezus heeft nergens beweerd dat hij de multiculturele samenleving en massamigratie zou toejuichen. Dat ontbreekt, voor zover ik weet, gewoon in zijn betoog. Hij heeft het over volkeren. Ik denk dan ook niet dat Jezus zou aanmoedigen dat er grootschalige migratie is en nog minder dat mensen migreren naar landen 1000-en kilometers verderop. Jezus zou allicht vinden dat de buurlanden van de landen waar er oorlog uitbreekt in eerste instantie de vluchtelingen moeten opvangen en zou zeker niet aanmoedigen dat sommige migranten het asielsysteem oneigenlijk gebruiken om er die Europese landen uit te kiezen waar ze het meest sociale rechten hebben. De houding waarbij bepaalde (lang niet allemaal, voor de duidelijkheid...) asielzoekers eisen om in één bepaald Europees land (het land dat voor hen het meest interessant is) erkend te worden, zou Jezus allicht niet erg integer, maar veeleer misbruik van gastvrijheid, opportunistisch of egoïstisch vinden.
Het is ook zinvol om te weten dat de christelijke leer een soort natuurwet en natuurlijke orde veronderstelt, die alles schiep met een betekenis (‘Geen mus valt ter aarde, zonder Gods wil’, ‘Wat gij zaait, zult gij oogsten’, etc…). M.a.w.: als God iemand ergens ter wereld laat geboren worden - hetzij in Europa, Afrika, China, het Midden-Oosten, de VS, … - dan heeft dat zijn reden, namelijk omdat die persoon daar een opdracht heeft en daar in eerste instantie zijn/haar leven zou uitbouwen. Dus God schiep ook de volkeren met een reden. Omdat ze een functie hebben, omdat ze elkaar aanvullen, elkaar zouden respecteren en leren van elkaar, maar niet omdat ze zouden 'verdampen' in een soort multiculturele samenleving. Mocht Jezus de huidige 'vluchtelingenstromen' en de gevolgen van demografische en internationale ontwikkelingen aanschouwen , dan zou hij het vermoedelijk over grote chaos hebben als gevolg van onbewust-zijn, iets wat de mens (die altijd de vrije keuze heeft…) zelf gecreëerd heeft maar niet bedoeld is overeenkomstig de Goddelijke orde.

Conclusie: het is niet omdat men christelijk is, dat men zich schuldig zou moeten voelen omdat men massamigratie niet genegen is, wel veeleer integendeel.
Maar ik kan mij vergissen: als Jezus ergens ondubbelzinnig de multiculturele samenleving en massamigratie aanmoedigt, dan hoor ik het graag.

Gepost door: Demos | 14-11-15

De commentaren zijn gesloten.